Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy wychowawcze dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy wychowawcze dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Problemy wychowawcze dzieci
Raport z badania Capibus Data badania: 11 – 18 września 2008 Przygotowane dla: Fundacji Dzieci Niczyje Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski

2 Cel i metodologia badawcza
Cele badania: Zbadanie społecznej akceptacji dla kar fizycznych wobec dzieci w Polsce. Rodzaj badania Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC dla Fundacji Dzieci Niczyje. Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Badanie przeprowadzono w dniach 11 – 18 września 2008. Charakter próby ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~ tys. osób) wielkość próby N = 1002

3 Wyniki badania

4 Zmiany w nasileniu negatywnych zachowań rodziców wobec dzieci
Q1. Jak ocenia Pan(i) zmiany zachodzące w ostatnich 10 latach w nasileniu wymienionych niżej zachowań rodziców wobec dzieci? 2.64 2.72 2.48 2.29 średnie (skala 3-punktowa) Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

5 Podstawa – wszyscy respondenci N=1002
Odsetek dzieci doświadczających w swoich rodzinach kar fizycznych (bicia „za karę”) Q2. Przyjmując za 100% liczbę wszystkich dzieci w naszym kraju, proszę mniej więcej określić, jaki procent z nich doświadcza w swoich rodzinach kar fizycznych (bicia „za karę”): 41% badanych uważa, że mniej niż połowa dzieci doświadcza kar fizycznych w rodzinie Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

6 Zbicie dziecka „za karę” przez rodzica jako metoda wychowawcza
Q3. Czy Pana(i) zdaniem zbicie dziecka „za karę” przez rodzica jest metodą wychowawczą, która: Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

7 Kontrola postępowania rodziców wobec własnych dzieci
Q4. Różne są opinie na temat tego, czy postępowanie rodziców wobec własnych dzieci powinno podlegać kontroli. Czy Pana(i) zdaniem osoba spoza rodziny może (ma moralne prawo) interweniować, gdy widzi lub wie, że dziecko jest: top2boxes = 69% 3.09 3.06 3.04 2.23 top2boxes = 69% top2boxes = 69% top2boxes = 32% średnie (skala 4-punktowa) Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

8 Opinia na temat prawnego zakazu stosowania kar fizycznych przez rodziców
Q5. Czy Pana(i) zdaniem stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane? połowa badanych uważa, że tak Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

9 Zachowania, które powinien obejmować prawny zakaz bicia dzieci
Q6. Jakich zachowań rodzica wobec dzieci powinien Pana(i) zdaniem dotyczyć prawny zakaz bicia dzieci? top2boxes = 92% 3.56 3.51 3.50 2.29 top2boxes = 90% top2boxes = 89% top2boxes = 34% średnie (skala 4-punktowa) Podstawa – respondenci, którzy uważają, że stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane N=499

10 Konsekwencje, które ponieść powinien rodzic, który bije swoje dziecko
Q7. Jakie konsekwencje powinien ponieść rodzic, który bije swoje dziecko? Podstawa – respondenci, którzy uważają, że stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane N=499


Pobierz ppt "Problemy wychowawcze dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google