Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy wychowawcze dzieci Raport z badania Capibus Data badania: 11 – 18 września 2008 Przygotowane dla: Fundacji Dzieci Niczyje Autor: Olga Wagner Koordynacja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy wychowawcze dzieci Raport z badania Capibus Data badania: 11 – 18 września 2008 Przygotowane dla: Fundacji Dzieci Niczyje Autor: Olga Wagner Koordynacja:"— Zapis prezentacji:

1 Problemy wychowawcze dzieci Raport z badania Capibus Data badania: 11 – 18 września 2008 Przygotowane dla: Fundacji Dzieci Niczyje Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski

2 Cel i metodologia badawcza Cele badania: Zbadanie społecznej akceptacji dla kar fizycznych wobec dzieci w Polsce. Rodzaj badania Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC dla Fundacji Dzieci Niczyje. Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Badanie przeprowadzono w dniach 11 – 18 września 2008. Charakter próby ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30 160 tys. osób) wielkość próby N = 1002

3 Wyniki badania

4 Zmiany w nasileniu negatywnych zachowań rodziców wobec dzieci Q1. Jak ocenia Pan(i) zmiany zachodzące w ostatnich 10 latach w nasileniu wymienionych niżej zachowań rodziców wobec dzieci? średnie (skala 3-punktowa) 2.64 2.72 2.48 2.29 Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

5 Odsetek dzieci doświadczających w swoich rodzinach kar fizycznych (bicia za karę) Q2. Przyjmując za 100% liczbę wszystkich dzieci w naszym kraju, proszę mniej więcej określić, jaki procent z nich doświadcza w swoich rodzinach kar fizycznych (bicia za karę): Podstawa – wszyscy respondenci N=1002 41% badanych uważa, że mniej niż połowa dzieci doświadcza kar fizycznych w rodzinie

6 Zbicie dziecka za karę przez rodzica jako metoda wychowawcza Q3. Czy Pana(i) zdaniem zbicie dziecka za karę przez rodzica jest metodą wychowawczą, która: Podstawa – wszyscy respondenci N=1002

7 Kontrola postępowania rodziców wobec własnych dzieci Q4. Różne są opinie na temat tego, czy postępowanie rodziców wobec własnych dzieci powinno podlegać kontroli. Czy Pana(i) zdaniem osoba spoza rodziny może (ma moralne prawo) interweniować, gdy widzi lub wie, że dziecko jest: średnie (skala 4-punktowa) 3.09 3.06 3.04 2.23 Podstawa – wszyscy respondenci N=1002 top2boxes = 69% top2boxes = 32%

8 Opinia na temat prawnego zakazu stosowania kar fizycznych przez rodziców Q5. Czy Pana(i) zdaniem stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane? Podstawa – wszyscy respondenci N=1002 połowa badanych uważa, że tak

9 Zachowania, które powinien obejmować prawny zakaz bicia dzieci Q6. Jakich zachowań rodzica wobec dzieci powinien Pana(i) zdaniem dotyczyć prawny zakaz bicia dzieci? średnie (skala 4-punktowa) 3.56 3.51 3.50 2.29 Podstawa – respondenci, którzy uważają, że stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane N=499 top2boxes = 92% top2boxes = 90% top2boxes = 89% top2boxes = 34%

10 Konsekwencje, które ponieść powinien rodzic, który bije swoje dziecko Q7. Jakie konsekwencje powinien ponieść rodzic, który bije swoje dziecko? Podstawa – respondenci, którzy uważają, że stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być prawnie zakazane N=499


Pobierz ppt "Problemy wychowawcze dzieci Raport z badania Capibus Data badania: 11 – 18 września 2008 Przygotowane dla: Fundacji Dzieci Niczyje Autor: Olga Wagner Koordynacja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google