Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZJEDNOCZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZJEDNOCZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 ZJEDNOCZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO
PO ROZBICIU DZIELNICOWYM

2 CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZJEDNOCZNIU
Mieszczanie zmierzali do zniesienia granic celnych, zachowania bezpieczeństwa na szlakach Feudałowie dążyli do zaprzestania wyniszczających wojen, stworzenia silnego państwa zdolnego do obrony granic i ich rozszerzenia Rola kościoła- granice diecezji nie pokrywały się z dzielnicami ;legenda o św. Stanisławie

3 MONARCHIA HENRYKÓW ŚLĄSKICH
Rozwój gospodarczy Śląska-osadnictwo na prawie niemieckim, rozbudowa miast, wzrost zaludnienia Skupienie władzy przez Henryka Brodatego na Śląsku, w Małopolsce i znacznej części Wielkopolski. Henryk Pobożny wzmocnił monarchię Henryków śląskich zarządzając całą Wielkopolską koniec monarchii Henryków-śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą w 1241r.

4 PROCES ZJEDNOCZENIA PAŃSTWA
Henryk IV Probus ( )- książę wrocławski i krakowski, popierany przez Przemyślidów czeskich, starał się o koronę, umierając przekazał Kraków Przemysłowi II Przemysł II –książę Wielkopolski; w 1282r. zawarł umowę z władcą Pomorza Gdańskiego Mszczujem II dotyczącą sukcesji na Pomorzu; prowadził walkę o Kraków z Łokietkiem i Wacławem II ; w

5 Polska w XIII w.

6 PROCES ZJEDNOCZENIA PAŃSTWA
w 1295r. Przemysł II koronował się na króla Polski Po śmierci Przemysła II o władzę walczyli Władysław Łokietek i Wacław II

7 WACŁAW II –KRÓL CZECH I POLSKI
1291r.-po śmierci Henryka Probusa objął władzę w Krakowie poparty przez możnowładztwo Wielkopolski, skąd wyrzucono Łokietka 1300r.-koronacja w Gnieźnie; zjednoczył prawie wszystkie dzielnice Powołał urząd starosty-namiestnika króla; na terytorium, którym zarządzał starosta, reprezentował władzę, pełnił funkcje sądownicze i wojskowe

8 WŁADYSŁAW ŁOKIETEK Opanowanie Małopolski, ziemi sieradzko-łęczyckiej i Pomorza Gdańskiego po śmierci Wacława III 1308r.-utrata Pomorza Gdańskiego (podstępnie zajętego przez Krzyżaków) 1311r. –stłumienie buntu biskupa Jana Muskaty i wójta Alberta w Krakowie 1314r.-podporządkowanie Wielkopolski 1320r.-koronacja w Krakowie-koniec rozbicia dzielnicowego

9 POLSKA ZA PANOWANIA ŁOKIETKA

10 WŁADYSŁAW ŁOKIETEK

11 RZĄDY ŁOKIETKA wojna z Krzyżakami; 1331r.-bitwa pod Płowcami
zajęcie ziemi dobrzyńskiej i Kujaw przez Krzyżaków Śląsk (z wyjątkiem księcia Bolka jaworsko-świdnickiego) i Mazowsze nie uznawały władzy Łokietka, opowiadając się za królem Czech, Janem Luksemburskim


Pobierz ppt "ZJEDNOCZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google