Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Żbikowska Warszawa, 12 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Żbikowska Warszawa, 12 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Żbikowska Warszawa, 12 kwietnia 2011 r.
Prezentacja projektu Enterprise Europe Network jako narzędzie skutecznego transferu technologii Ewa Żbikowska Warszawa, 12 kwietnia 2011 r.

2 NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ
sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja połączonych sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres realizowana i finansowana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i innowacji (CIP) Usługi realizowane przez EEN są bezpłatne!

3 PONAD EUROPEJSKI ZASIĘG
600 ośrodków informacyjno – doradczych lokalizacja w 40 krajach Europy i świata, w tym: wszystkie państwa członkowskie UE, Turcja, Chile, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Izrael, Armenia, Macedonia, Chorwacja 3 000 specjalistów największa na świecie sieć wspierająca biznes

4 CENTRAL POLAND - BUSINESS SUPPORT NETWORK
Polska: 4 konsorcja (30 ośrodków) obejmujące zasięgiem terytorium całego kraju CP-BSN – partnerzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (koordynator) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” o/ w Gdańsku Stowarzyszenie Centrum Technologii w Gdańsku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego 4

5 Usługi sieci EEN A. Udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowanie współpracy między nimi B. Wspomaganie przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii C. Zachęcanie przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii 5

6 Model współpracy z klientami EEN
IDENTYFIKACJA INNOWACYJNYCH FIRM KROK 1 WIZYTA W FIRMIE OCENA TECHNOLOGICZNA IDENTYFIKACJA PROFILI TECHNOLOGICZNYCH KROK 2 POSZUKIWANIE TECHNOLOGII OFERTA TECHNOLOGII POSZUKIWANIE PARTNERÓW KROK 3 BAZA EEN SPOTKANIA BROKERSKIE MISJE FIRM 6

7 Model współpracy z klientami EEN
DORADZTWO/SIGNPOSTING KROK 4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FINANSOWANIE INNOWACJI WSPARCIE W NEGOCJACJACH KROK 5 7

8 Definicja transferu technologii
Transfer technologii jest to przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma postaciami – o naturze technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje). Transfer technologii zachodzi między dwiema stronami: dawcą i biorcą technologii (innowacji). Do transferu może dochodzić pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, pomiędzy instytucją naukowo-badawczą i przedsiębiorstwem oraz pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi.

9 Komercjalizacja wyników prac B+R oraz transfer technologii w sieci EEN – Podstawowe dane
Liczba podpisanych umów o międzynarodowym transferze technologii w ramach całej sieci – ok rocznie Liczba podpisanych umów o międzynarodowym transferze technologii w ramach IMBIGS – ok. 8 rocznie Struktura podmiotów zaangażowanych w transfer technologii: Przemysł – ok. 70% Jednostki naukowe ok. 10% Sektor usług – 10% Pozostałe – ok. 10% 9

10 Dobre praktyki (1) Branża – budownictwo / nowe materiały budowlane
Pierwszy kontakt – IV kw. 2007 Project idea - Produkcja cemento-styropianu o innowacyjnych właściwościach chemicznych i mechanicznych (biały keramzyt) 10

11 Dobre praktyki (1) Zidentyfikowane potrzeby technologiczne:
Przywieranie styropianowo-cementowych odpadów poprodukcyjnych do elementów linii produkcyjnych Łączenie w fazie produkcji lekkiego granulatu styropianowego z cementem Zastosowanie odpadowych materiałów do cemento-styropianu Zidentyfikowane źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działania 4.4 11

12 Dobre praktyki (1) Identyfikacja interesujących rozwiązań – I-II kw. 2008 Wyszukiwanie rozwiązań w ramach sieci EEN Wyszukiwanie rozwiązań ze źródeł Polskiego i zagranicznych Urzędów Patentowych Wyszukiwanie rozwiązań z oferty nauki polskiej Podpisanie umów o transferze technologii – III kw – III kw. 2009 Wsparcie językowe w kontaktach z partnerami zagranicznymi Konsultacje umowy dotyczącej międzynarodowego transferu technologii Konsultacje w zakresie wykorzystania praw własności przemysłowej 12

13 Dobre praktyki (1) Rezultat – uruchomienie produkcji nowego materiału wykorzystywanego przy termoizolacji stropów, dachów, tarasów, wypełnienia gzymsów, kanałów, itp. – IV kw. 2009 Promocja nowych technologii / produktów w bazie EEN oraz podczas spotkań brokerskich sieci EEN – I-II kw. 2009 Promocja oferty firmy na spotkaniach brokerskich w kraju i zagranicą Wsparcie w zakresie kontaktów z zagranicznymi partnerami – korespondencja, bezpośrednie tłumaczenia 13

14 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ewa Żbikowska tel 14


Pobierz ppt "Ewa Żbikowska Warszawa, 12 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google