Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie)"— Zapis prezentacji:

1 KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie) 2011

2 Od pomysłu do realizacji, czyli historia innowacji w Gimnazjum nr 2 Na postawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej oraz eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie podjęcia innowacji pedagogicznej zwanej - Klasy patronackie V LO - prowadzonej przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie od roku szkolnego 2004/2005 przystępuje za zgodą organu prowadzącego, tj. Gminy Kraków z kwietnia 2004 r. do prowadzenia ww. innowacji pedagogicznej. Porozumienie między dyrektorami szkół partnerskich o współpracy zostało podpisane w 2003 r.

3 Założenia w praktyce 4 klasy (na 6) z każdego poziomu nauczania w Gimnazjum nr 2 w Krakowie zostają objęte patronatem V LO i mają charakter innowacji pedagogicznej, opartej na współpracy szkół sąsiadujących. Innowacja polega na realizacji działań społeczno- wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli V LO im. Augusta Witkowskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Krakowie, wspierających rozwój dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na wysoki rozwój intelektualny i dotyczący zmian organizacyjnych, polegających na uzupełnieniu i indywidualizacji procesu nauczania dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych we wspomnianym zakresie. Fakultety (zajęcia do wyboru) w wymiarze 1 godziny na tydzień dla 1 klasy patronackiej na terenie szkoły gimnazjalnej zostają włączone do planu tygodniowego jako pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu i są umieszczane w arkuszu organizacyjnym szkoły. Fakultety na terenie V LO prowadzone są wyłącznie na zasadzie kółek zainteresowań i stanowią one autorską propozycję nauczycieli V LO, fakultety stanowią uzupełnienie oferty gimnazjalnej, dopasowanej do planu lekcji. O zaliczeniu fakultetu będzie informował certyfikat wydawany przez V LO każdego roku szkolnego. Na potrzeby innowacji w zakresie organizacyjnym: > Prowadzi się skorelowane z planem nauczania poszczególnych klas fakultety na terenie Gimnazjum nr 2 (1 godzina tygodniowo - prowadzą nauczyciele szkoły macierzystej wg autorskich planów). > Prowadzi się fakultety na terenie V LO (1 godzina tygodniowo od połowy września do końca kwietnia). > Dopasowuje się tzw. godziny do dyspozycji dyrektora do potrzeb tych klas w planie godzin, poszerzając blok przedmiotów podstawowych. Nauka języków: uczymy systemem kursowym, czyli w kilkunastoosobowych jednorodnych co do poziomu grupach międzyklasowych na 5 zróżnicowanych stopniach zaawansowania: od początkujących do biegle posługujących się językiem (od C1+ do A0), dzięki temu trzygodzinna nauka jest naprawdę bardziej efektywna niż wielogodzinne kursy. Uczniowie zdobywają liczne tytuły laureata konkursów przedmiotowych, w tym z języków, częściej niż w klasach z rozszerzonym językiem obcym. Drugim językiem, do autentycznego wyboru (po 2 godziny tygodniowo) mogą być języki: hiszpański, niemiecki lub francuski.

4 Wspólnie, czyli osoby zaangażowane. Dyrektorzy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego. Nauczyciele obu szkół, których doświadczenie służy prowadzeniu uczniów uzdolnionych w klasach o charakterze autorskim.

5 Jakie klasy, jakie fakultety? a.Klasy A,B,C i E – 4 klasy patronackie; liczba typów klas (przyrodnicza, matematyczna lub humanistyczna) zależna jest od wyboru rodziców kandydatów i może być inna (w ramach czterech) każdego roku b.Języki nauczane są w grupach międzyoddziałowych, przynależność do poziomu zaawansowania nie wynika z przynależności do danej klasy, wynika jedynie z umiejętności językowych.

6 Fakultety w klasach patronackich: a.Dla klas przyrodniczych – geografia, biologia, chemia lub fizyka b.Dla klas matematycznych – matematyka lub fizyka c.Dla klas humanistycznych – j. polski, historia lub geografia

7 Przykładowy rozkład godzin fakultetu w roku szkolnym 2003/2004 - 6 godzin: IA przyrodnicza - 1 godz. biologii IC matematyczna - 1 godz. matematyki IE humanistyczna - 1 godz. j. polskiego IIA - 1. godz. geografii IIC - 1 godz. matematyki IIE - 1. godz. j. polskiego

8 Rekrutacja do klas patronackich. Podlega ogólnym zasadom elektronicznego naboru i zależy od liczby uzyskanych punktów.

9 W pierwszym semestrze klasy I każdy uczeń poddawany jest obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie: - biegłości techniki czytania - czytania ze zrozumieniem - znajomości ortografii - języka polskiego - matematyki - przedmiotów przyrodniczych

10 Klasy patronackie a osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2009/2010 łącznie 87 finalistów i 35 laureatów KLASAPRZEDMIOT ILOŚĆ FINALISTÓW I LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH A - przyrodnicza biologia1 z 5 (pozostali z kl. c, e) chemia1 z 4 (pozostali kl. c) geografia2 z 10 (pozostali z kl. c, e) C - matematyczna matematyka18 z 21 (pozostali z kl. a, b, f) fizyka11 z 12 (1 z kl. a) chemia 2 z 10 (pozostali z kl. c,e) E - humanistyczna język polski1 z kl. c historia4 z 14 (pozostali z kl. a, c, f) język angielski3 z 11 (pozostali z kl. a, c, d)

11 Losy absolwentów – kariera w V LO (liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych pochodzących z klas patronackich w Gimnazjum nr 2) Rok szkolnyLiczba finalistówLiczba laureatów 2003/20041- 2004/20055- 2005/200632 2006/2007-3 2007/200824

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google