Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju ZPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju ZPO."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju ZPO

2 Strona 2 Zakres zagadnień objętych prezentacją Uzupełnianie danych podstawowych Import definicji zaproszenia Przygotowanie wniosku dla zaproszeń w rodzaju ZPO Wydruki

3 Strona 3 Uzupełnianie danych podstawowych Dane świadczeniodawcy Jednostki i komórki organizacyjne Sprzęt Podwykonawcy Personel Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku konieczne jest uzupełnienie danych podstawowych związanych ze świadczeniodawcą. Podczas uzupełniania tych danych można skorzystać z informacji zawartych na stronie www.rejestrzoz.gov.pl Ze względu na fakt, że cześć informacji importowana jest wraz z definicją zaproszenia, uzupełnienie danych związanych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi powinno nastąpić po imporcie definicji zaproszenia.

4 Strona 4 Dane świadczeniodawcy Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do edycji danych świadczeniodawcy

5 Strona 5 Dane świadczeniodawcy – dane podstawowe Uzupełnij dane podstawowe świadczeniodawcy

6 Strona 6 Dane świadczeniodawcy Zaznacz tę opcję jeśli jeszcze nie miałeś umowy z NFZ

7 Strona 7 Dane świadczeniodawcy – podstawa działalności Uzupełnij dane związane z podstawą działalności świadczeniodawcy

8 Strona 8 Dane świadczeniodawcy – dane dodatkowe Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź Uzupełnij informacje związane z danymi dodatkowymi Pamiętaj o uzupełnieniu danych osoby kontaktowej

9 Strona 9 Słownik sprzętu Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika sprzętu

10 Strona 10 Przegląd słownika sprzętu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika sprzętu lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

11 Strona 11 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika sprzętu Uzupełnij informacje o sprzęcie, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

12 Strona 12 Podwykonawcy Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika podwykonawców

13 Strona 13 Przegląd słownika podwykonawców Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika podwykonawców lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

14 Strona 14 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika podwykonawców Uzupełnij informacje o podwykonawcy, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

15 Strona 15 Słownik personelu Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika personelu Jeśli kopiowałeś z poprzedniego roku dane o personelu lub importowałeś je z pliku w formacie CSV, to pamiętaj o uzupełnieniu tych danych

16 Strona 16 Słownik personelu – uzupełnienie danych oraz dane o specjalizacjach, numerach praw wykonywania zawodu i grupach zawodowych Jeśli kopiowałeś dane o personelu, to uzupełnij tygodniowy wymiar zatrudnienia

17 Strona 17 Słownik personelu Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową pozycję słownika lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji słownika

18 Strona 18 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji słownika personelu Uzupełnij informacje o personelu, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

19 Strona 19 Filtrowanie danych w słowniku personelu Do selekcji pozycji w słowniku personelu możesz wykorzystać filtr

20 Strona 20 Personel - specjalizacje Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście personelu, zdefiniować dane o specjalizacjach

21 Strona 21 Personel – lista specjalizacji lub ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji Wybierz ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

22 Strona 22 Wprowadzanie i modyfikacja danych o specjalizacji wskazanego personelu Po wyborze specjalizacji i określeniu stopnia specjalizacji wybierz przycisk Zatwierdź

23 Strona 23 Personel – numery praw wykonywania zawodu Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście zdefiniować dane o numerach praw wykonywania zawodu

24 Strona 24 Personel – lista numerów praw wykonywania zawodu lub ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji Wybierz ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

25 Strona 25 Wprowadzanie i modyfikacja numeru prawa wykonywania zawodu personelu Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź Jeśli personel należy do grupy zawodowej pielęgniarek lub położnych podaj numer wpisu w OIPP Wybierz odpowiednią grupę zawodową oraz wprowadź numer prawa wykonywania zawodu

26 Strona 26 Personel – grupy zawodowe Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej pozycji na liście personelu zdefiniować dane o grupach zawodowych

27 Strona 27 Personel – grupy zawodowe lub ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane wskazanej pozycji Wybierz ten przycisk, aby wprowadzić nową pozycję

28 Strona 28 Wprowadzanie i modyfikacja grupy zawodowej personelu Wybierz odpowiednią grupę zawodową a następnie wybierz przycisk Zatwierdź Uzupełnij numer prawa wykonywania zawodu (jeśli wybrana grupa zawodowa posiada taki numer)

29 Strona 29 Import definicji zaproszenia Pobranie definicji zaproszenia Import definicji zaproszenia Uzupełnienie danych o jednostkach i komórkach organizacyjnych –Jednostki organizacyjne Sprzęt Komórki organizacyjne –Obszary –Sprzęt –Profile medyczne

30 Strona 30 Pobranie definicji postępowania Definicję zaproszenia pobierz ze strony WWW właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

31 Strona 31 Postępowania/zaproszenia Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do listy postępowań/zaproszeń

32 Strona 32 Import definicji zaproszenia Wybierz ten przycisk, aby wskazać do importu plik z definicją zaproszenia Po imporcie pierwszej definicji zaproszenia, w której przekazywane są słowniki kodów resortowych, możesz przystąpić do uzupełnienia danych o jednostkach i komórkach organizacyjnych Tutaj zobaczysz postęp procesu importu definicji zaproszenia

33 Strona 33 Jednostki i komórki organizacyjne Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do słownika jednostek i komórek organizacyjnych

34 Strona 34 Lista jednostek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby zdefiniować nową jednostkę organizacyjną lub ten, aby edytować (lub usunąć) dane jednostki wskazanej na liście

35 Strona 35 Dane jednostki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

36 Strona 36 Jednostki organizacyjne - sprzęt Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować sprzęt

37 Strona 37 Wykaz sprzętu jednostki organizacyjnej Sprzęt przypisany na poziomie jednostki organizacyjnej, jest to sprzęt, który może być używany w każdej komórce organizacyjnej danej jednostki. Sprzęt, związany z konkretną komórką organizacyjną należy wprowadzać na poziomie tejże komórki, a nie na poziomie jednostki. Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować sprzęt dostępny dla wszystkich komórek jednostki Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zmodyfikować (lub usunąć) sprzęt

38 Strona 38 Jednostki organizacyjne – komórki organizacyjne Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej jednostki zdefiniować komórki organizacyjne

39 Strona 39 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby edytować (lub usunąć) dane komórki organizacyjnej wskazanej na liście lub ten, aby zdefiniować nową komórkę organizacyjną

40 Strona 40 Dane komórki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

41 Strona 41 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować profile medyczne

42 Strona 42 Lista profili medycznych komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla danej komórki wprowadzić nowy profil medyczny lub ten przycisk, aby zmodyfikować (lub usunąć) dane o profilu medycznym dla wskazanej pozycji

43 Strona 43 Profil medyczny komórki organizacyjnej Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zatwierdź

44 Strona 44 Lista komórek organizacyjnych Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki zdefiniować sprzęt

45 Strona 45 Lista sprzętu przypisanego do komórki organizacyjnej Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanej komórki organizacyjnej zdefiniować nowy sprzęt Wybierz ten przycisk, aby modyfikować (lub usunąć) informację o wybranym sprzęcie

46 Strona 46 Wprowadzanie i modyfikacja sprzętu przypisanego do komórki organizacyjnej Wybierz sprzęt dla komórki organizacyjnej, a następnie naciśnij przycisk Zatwierdź

47 Strona 47 Przygotowanie wniosku Zakresy świadczeń Miejsca wykonywania świadczeń –Ankiety –Personel –Harmonogram dla komórki –Harmonogram dla personelu Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Podwykonawcy

48 Strona 48 Przygotowanie wniosku Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do listy postępowań/zaproszeń

49 Strona 49 Wykaz zaimportowanych definicji postępowań/zaproszeń W zależności od typu zaznaczonego postępowania, na formularzu będą dostępne różne opcje Wniosek dla zaproszeń ZPO (Zaopatrzenie Ortopedyczne)

50 Strona 50 Przegląd obszaru terytorialnego zaproszenia Wybierz ten przycisk, aby przejść do podglądu obszarów terytorialnych, których dotyczy to zaproszenie

51 Strona 51 Przegląd obszaru terytorialnego zaproszenia Tutaj zobaczysz listę obszarów terytorialnych, których dotyczy to zaproszenie

52 Strona 52 Przegląd zakresów świadczeń zaproszenia Wybierz ten przycisk, aby dla zaimportowanego i wskazanego zaproszenia przejrzeć zakresy świadczeń

53 Strona 53 Przegląd zakresów świadczeń zaproszenia Zgodnie z zasadami Konkursu Ofert na rok 2007, na każdy zakres świadczeń przewidziane jest osobne zaproszenie. W związku z tym, na formularzu przeglądu zakresów świadczeń zawsze będzie widoczna tylko 1 pozycja

54 Strona 54 Przygotowanie wniosku – informacje ogólne Wniosek ZPO w postępowaniu w roku 2007 składa się z dwóch części: ankietowej i rzeczowej. Część ankietowa może być podzielona na dwie części: 1. pytania, na które należy odpowiedzieć niezależnie dla każdej komórki organizacyjnej (miejsca wykonywania świadczeń) umieszczonej we wniosku, 2. pytania zadawane na poziomie całego wniosku. W części rzeczowej dla wniosków ZPO wskazać należy listę przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo wskazać należy listę miejsc realizacji świadczeń z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego. Wnioski składane są na konkretne zakresy świadczeń oraz na konkretny obszar geograficzny (województwo, powiat, gmina), które wcześniej określa NFZ. Zakres świadczeń oraz obszar terytorialny są zdefiniowane w importowanej definicji zaproszenia.

55 Strona 55 Przygotowanie wniosku dla zaproszeń ZPO Wybierz ten przycisk, aby dla wskazanego zaproszenia przygotować wniosek

56 Strona 56 Określenie czasu obowiązywania wniosku ZPO Wybierz ten przycisk, aby przejść do trybu modyfikacji Określ czas obowiązywania wniosku, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

57 Strona 57 Zakresy świadczeń Wybierz ten przycisk, aby przejść do zdefiniowania zakresu świadczeń i danych szczegółowych

58 Strona 58 Dodanie zakresu świadczeń do wniosku Wybierz ten przycisk, aby wskazać zakres świadczeń Stan początkowy: brak zakresu świadczeń w uzupełniany m wniosku Wskaż zakres świadczeń, a następnie naciśnij przycisk Wybierz Stan wyjściowy: Wybrany zakres świadczeń

59 Strona 59 Wniosek - miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby przejść do zdefiniowania miejsc wykonywania świadczeń i danych szczegółowych

60 Strona 60 Dodanie miejsc wykonywania świadczeń do wniosku ZPO Stan początkowy: brak miejsc wykonywania świadczeń Wybierz przycisk Nowy, aby wskazać nowe miejsce wykonywania świadczeń

61 Strona 61 Dodanie miejsc wykonywania świadczeń do wniosku ZPO Określ miejsce wykonywania, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź W przypadku posiadania kilku miejsc wykonywania świadczeń, istnieje możliwość skopiowania danych wprowadzonych dla innego miejsca

62 Strona 62 Dodanie miejsc wykonywania świadczeń do wniosku ZPO Stan wyjściowy: Dodane miejsce wykonywania świadczeń

63 Strona 63 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić ankietę związaną z miejscem wykonywania świadczeń

64 Strona 64 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Pozycja wymaga wypełnienia Pozycja wypełniona

65 Strona 65 Uzupełnianie ankiety dla miejsca wykonywania świadczeń Ten znacznik określa pytanie ankietowe, na które aktualnie udzielasz odpowiedzi Tutaj wybierz odpowiedź na pytanie a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

66 Strona 66 Uzupełnianie harmonogramu pracy miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń

67 Strona 67 Harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dodać harmonogram pracy miejsca wykonywania świadczeń

68 Strona 68 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy miejsca wykonywania świadczeń Uzupełnij godziny pracy komórki na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie wypełnione zostaną te same godziny pracy, na dzień następny

69 Strona 69 Uzupełnianie danych personelu dla miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić personel miejsca wykonywania świadczeń

70 Strona 70 Uzupełnienie listy personelu w miejscu wykonywania świadczeń lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) personel ze wskazanego miejsca wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby dodać personel do wskazanego miejsca wykonywania świadczeń

71 Strona 71 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji z listy personelu Wybierz personel ze słownika personelu, a następnie naciśnij przycisk Zatwierdź

72 Strona 72 Uzupełnianie harmonogramu pracy personelu w miejscu wykonywania świadczeń Wybierz ten przycisk, aby wypełnić harmonogram pracy personelu dla miejsca wykonywania świadczeń

73 Strona 73 Harmonogram pracy personelu w miejscu wykonywania świadczeń Wskaż personel, któremu określany będzie harmonogram Wybierz ten przycisk, aby dodać harmonogram pracy personelu lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazany harmonogram pracy personelu

74 Strona 74 Wprowadzanie i modyfikacja harmonogramu pracy personelu w komórce organizacyjnej Uzupełnij godziny pracy komórki na dany dzień, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź po wprowadzeniu i zatwierdzeniu godzin na zadany dzień, automatycznie podpowiedzą się te same godziny pracy, na dzień następny

75 Strona 75 Wniosek – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wybierz ten przycisk, aby przejść do zdefiniowania listy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

76 Strona 76 Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazaną pozycję Wybierz ten przycisk, aby dodać pozycję

77 Strona 77 Wprowadzanie i modyfikacja pozycji dotyczącej przedmiotów ortopedycznych Wybierz pozycję ze słownika uzupełnij pozostałe dane, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

78 Strona 78 Wniosek – podwykonawcy Wybierz ten przycisk, aby przejść do wskazania podwykonawców

79 Strona 79 Wykaz podwykonawców Wybierz ten przycisk, aby dodać podwykonawcę lub ten, aby zmodyfikować (lub usunąć) wskazanego podwykonawcę

80 Strona 80 Wprowadzanie i modyfikacja danych podwykonawcy Wybierz podwykonawcę ze słownika podwykonawców uzupełnij pozostałe dane, a następnie wybierz przycisk Zatwierdź

81 Strona 81 Wydruki Wydruk próbny Wydruk wniosku –Weryfikacja –Eksport wniosku –Wydruk Wydruk oznaczenia wniosku Uwaga : Dla każdego wniosku tworzy się wydruk i plik z elektroniczną wersją wniosku dla NFZ. Wniosek należy umieścić w kopercie, na którą należy nakleić oznaczenie wniosku. W trakcie przyjmowania wniosku sprawdzana jest zgodność wydruków z plikiem eksportowym.

82 Strona 82 Próbny wydruk wniosku Wybierz ten przycisk, aby przejść do próbnego wydruku wniosku

83 Strona 83 Próbny wydruk wniosku

84 Strona 84 Podgląd wydruku Tak oznaczony jest wydruk próbny

85 Strona 85 Wydruk wniosku Wybierz ten przycisk, aby przejść do zapisania elektronicznej postaci i wydruku wniosku

86 Strona 86 Wydruk wniosku - weryfikacja Jeśli wniosek zawiera nieprawidłowości, to zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem

87 Strona 87 Wydruk oznaczenia wniosku Wybierz tę pozycję menu, aby przejść do wydruku oznaczenia wniosku

88 Strona 88 www.infopakiet.computerland.pl ComputerLand SA Sektor Opieki Zdrowotnej ul. Toszecka 102, 44-100 Gliwice tel. (+48 32) 338 31 00, fax (+48 32) 338 31 01 info@computerland.pl, www.computerland.pl


Pobierz ppt "Konkurs Ofert 2007 Ofertowanie Wprowadzanie danych wniosku dla zaproszeń w rodzaju ZPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google