Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Technostarterzy szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej www.technostarterzy.wshe.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Technostarterzy szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej www.technostarterzy.wshe.pl."— Zapis prezentacji:

1 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Technostarterzy szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej www.technostarterzy.wshe.pl www.technostarterzy.wshe.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Realizatorzy projektu Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

3 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Definicja technostartera Technostarterzy, absolwenci, studenci ostatniego roku studiów, nauczyciele akademiccy, którzy chcą założyć własną firmę i mogą wykorzystywać wysoko zaawansowane technologie, tworząc podmioty promując ideę przedsiębiorczości akademickiej. Technostarterzy zainicjują działania naukowo-techniczne, których rezultat znajdzie zastosowanie w praktyce gospodarczej. Chodzi tu o ścisłą współpracę przedsiębiorców ze światem nauki, po to aby gospodarka absorbowała wyniki badań, rozwiązania naukowe.

4 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Jakie widzi się korzyści z rozwoju wiedzy, innowacji i nowych technologii; przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy, wzrost efektywności i konkurencyjności gospodarki regionu.

5 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Jak to zrealizować; uczelnie udostępniają potencjał badawczy i metodologie badań, kadra udziela ekspertyz, porad przedstawicielom gospodarki, studenci prowadzą prace dyplomowe w przedsiębiorstwach w temacie związanym z rozwojem wybranej firmy, studenci praktykują w przedsiębiorstwach A opłacanych przez przedsiębiorstwa B

6 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Jak zbliżenie nauki do gospodarki wygląda w Polsce: Aż 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym Prawie 40% firm nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań

7 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Tylko 10% widzi we współpracy z naukowcami szansę zwiększenia możliwości eksportowych Przedsiębiorcy narzekają na brak zachęt prawnych i konkretnych ofert ze strony środowisk naukowych Współpraca z naukowcami nie jest prowadzona często przez niewiedzę nt. potencjalnych korzyści 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązania, które nadaje się do komercjalizacji Zdaniem 1/3 naukowców przedsiębiorcy przejawiają zbyt mało inicjatywy w poszukiwaniu pól współpracy 99% naukowców deklaruje chęć poszukiwania przedsiębiorców zainteresowanych współpracą

8 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Oferta szkoleniowa kierowana jest do: doktorantów, młodych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, absolwentów szkół wyższych (12 miesięcy od ukończenia), studentów ostatniego roku studiów. Do osób ambitnych, pragnących dalej się rozwijać, którzy chcieliby nabyć umiejętności dotyczących zakładania własnych firm, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa

9 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Tematyka i organizacja szkoleń Tematyka szkoleń obejmuje: transfer wiedzy między strefą B+R (badanie–rozwój) a przedsiębiorcami, wspieranie innowacji i w transferze technologii, wsparcie w przedsiębiorczości, Działalność związana z przygotowaniem i wytwarzaniem nowych, udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, przeznaczonych na rynek lub do innego wykorzystania w praktyce. Tematyka szkoleń (60 godzin) dotyczy, pozyskiwania środków na działalność, uwarunkowań prawnych i administracyjnych, wprowadzaniu nowoczesnych technologii w usługach i produkcji, marketingu, itp.

10 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Główny cel projektu Celem projektu jest: propagowanie współpracy gospodarki ze sferą nauki, kreowanie przedsiębiorczości i upowszechnianie innowacji, wzmocnienie powiązań edukacji z gospodarką, nauką oraz środowiskiem lokalnym.

11 8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Organizacja szkoleń 1.Ilość grup: 34 2.Liczebność grupy: 10 osób 3.Zajęcia: do południa dla osób niepracujących, po południu dla studentów i osób pracujących 4.Miejsce szkoleń: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek


Pobierz ppt "8.2. Tranfer wiedzy8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Technostarterzy szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej www.technostarterzy.wshe.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google