Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin zawodowy 2010 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Władysławowo, listopad 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin zawodowy 2010 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Władysławowo, listopad 2009."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin zawodowy 2010 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Władysławowo, listopad 2009

2 Egzamin zawodowy w ZS 1 dla absolwent ó w technikum w zawodach: -technik hotelarstwa -technik organizacji usług gastronomicznych

3 Struktura egzaminu E g z a m i n z a w o d o w y Egzamin pisemny + Etap praktyczny Część I (50 pytań) Zadanie w formie projektu prac Część II (20 pytań)

4 Terminy egzaminu Egzamin pisemny i praktyczny odbędzie się w II połowie czerwca 2010r. Egzamin dla każdego zawodu trwa 2 dni 1 dzień - etap pisemny -21 czerwca 2 dzień – etap praktyczny 22-25 czerwca Dokładne terminy dla poszczególnych zawodów dostaną ogłoszone przez dyrektora CKE na stronie internetowej www.cke.edu.pl na 4 miesiące przed egzaminem www.cke.edu.pl

5 Czas trwania egzaminu pisemnego - 120 minut praktycznego dla TG - 180 min. praktycznego dla TH - 240 min.

6 Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

7 Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

8 Etap praktyczny zdający wykonują opracowanie projektu realizacji prac zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Sprawdzanie projektów odbywa się w miescu wyznaczonym przez OKE – oceny dokonują egzaminatorzy zewnętrzni

9 Dostosowanie egzaminu Dla osób z trudnościami w uczeniu się na podstawie opinii poradni PP - wydłużenie czasu trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut na każdym z etapów (egzamin dla tych uczniów odbywać się może razem z innymi uczniami lub oddzielnie, w zależności od woli absolwenta wyrażonej pisemnie)

10 Progi zaliczenia Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

11 Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny Informacja o wyniku egzaminu – w końcu sierpnia 2010 r. Na wniosek absolwenta - wgląd do pracy w OKE w Gdańsku

12 Jeśli uczeń nie zaliczył: jednego etapu egzaminu może przystąpić ponownie w ciągu dwóch lat do tego etapu, którego nie zaliczył, czyli pisemnego lub praktycznego obydwu etapówmoże przystąpić ponownie do całego najwcześniej w następnym roku Należy złożyć deklarację do 20 grudnia 2010 r.

13 Ważne strony internetowe www.oke.gda.pl www.cke.edu.pl

14 Technik organizacji usług gastronomicznych

15 Technik hotelarstwa

16 Średnie wyniki szkoły w latach 2007-2009

17

18 Ektywność zdawania egzaminu w 2009 r.

19 Efektywność zdawania egzaminu w 2009 r.

20 Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe W naszej szkole wszyscy absolwenci przystępują do egzaminu Deklarację należy złożyć do 20 grudnia 2009r.

21 Dziękujemy Dyr mgr Aleksander Struck Kier. Szkol. Prakt. mgr inż.. Elżbieta Margas Dzwonnik


Pobierz ppt "Egzamin zawodowy 2010 Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II Władysławowo, listopad 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google