Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWE WSCHODNIE CENTRUM INNOWACJI Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWE WSCHODNIE CENTRUM INNOWACJI Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYNARODOWE WSCHODNIE CENTRUM INNOWACJI Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

2 Partnerzy projektu: 1.POLSKO – LITEWSKA IZBA GOSPODARCZA RYNKÓW WSCHODNICH – LIDER 2. WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (WOTT UW) 3.PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA WSCHÓD w SUWAŁKACH SP. Z O.O. (PNTPW) w SUWAŁKACH SP. Z O.O. (PNTPW) 4. LITEWSKIE CENTRUM INNOWACJI, WILNO (LIC) 5. KRAJOWE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, MIŃSK (RCTT) Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

3 Termin realizacji projektu: Termin realizacji projektu: 29.12.2004r. – 10.10.2005r. 29.12.2004r. – 10.10.2005r. Budżet projektu: Budżet projektu: Całkowita wartość projektu: 197 866,36 EUR Całkowita wartość projektu: 197 866,36 EUR Dofinansowanie UE-80 % tj. 158 293,05 EUR Dofinansowanie UE-80 % tj. 158 293,05 EUR Łączny wkład partnerów krajowych: 20 % Łączny wkład partnerów krajowych: 20 % Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

4 CELE PROJEKTU: 1. Rozwój przygranicznych sieci stosunków gospodarczych z Regionu Polski północno-wschodniej (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie) i Litwy. 2.Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę informacji oraz zbudowanie bazy danych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, organizacji okołobiznesowych z Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

5 DZIAŁANIA PROJEKTU: 1. Utworzenie Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji w siedzibie PLIG RW oraz PNTPW, 2. Organizacja imprez informacyjno-promocyjnych: a) IV East – West Innovation Forum w Białymstoku, (30-31.03.2005r.) (30-31.03.2005r.) b) Forum Naukowo-Gospodarcze Polska-Wschód Ryga 2005, (12-13.05.2005r.) (12-13.05.2005r.) Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

6 DZIAŁANIA PROJEKTU c.d. c)Forum Naukowo-Gospodarcze Polska-Wschód Kowno 2005, (wrzesień 2005r.) d) Wystawa Osiągnięć Naukowo-Technologicznych Polska- Wschód w Olsztynie., (3-6.10.2005r.) Wschód w Olsztynie., (3-6.10.2005r.) e)Seminarium podsumowujące projekt w Suwałkach, (7-8.10.2005r.) (7-8.10.2005r.) Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

7 DZIAŁANIA PROJEKTU c.d. 3. Organizacja wyjazdów studialnych do Parków Naukowo-Technologicznych: a) do Łotwy, Estonii, Finlandii, (18-23.04.2005r.) b) na Litwę (lipiec 2005r.) Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

8 Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 DZIAŁANIA PROJEKTU c.d. 4. Opracowanie i wydanie: a) folderu informacyjnego nt. Międzynarodowego Centrum Innowacji Wschód (w j. polskim, rosyjskim i angielskim) Innowacji Wschód (w j. polskim, rosyjskim i angielskim) b) ulotek informacyjno-promocyjnych nt. projektu i działalności Centrum, w polskiej, rosyjskiej i angielskie i działalności Centrum, w polskiej, rosyjskiej i angielskie wersji językowej, wersji językowej, c) opracowanie i uruchomienie strony internetowej Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, d) katalogu: Wystawy Osiągnięć Naukowo-Technologicznych Polska-Wschód, w polsko-rosyjskiej wersji językowej, Polska-Wschód, w polsko-rosyjskiej wersji językowej, 2000 egz.) 2000 egz.) Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen

9 Rezultaty projektu: - stworzenie pierwszego na terenie północno-wschodniej Polski Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, - podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w środowisku przedsiębiorców i w naukowo-badawczym w zakresie wymiany przedsiębiorców i w naukowo-badawczym w zakresie wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technologicznej, doświadczeń i myśli naukowo-technologicznej, - wzmocnienie promocji innowacji i transferu technologii w środowisku przedsiębiorców, ośrodków B+R, wyższych w środowisku przedsiębiorców, ośrodków B+R, wyższych uczelni, parków naukowo-technologicznych. uczelni, parków naukowo-technologicznych. Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko – Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich Euroregion Niemen


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWE WSCHODNIE CENTRUM INNOWACJI Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2002- 2003 Polsko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google