Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). dr hab. inż. Czesław Szczegielniak INFORMACJE O PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz środków budżetu państwa (15%)

2 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacji poprzez promocję i transfer technologii polegających na wzmocnieniu sieci współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1. usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami naukowymi a pracownikami przedsiębiorstw zajmującymi się wdrażaniem innowacji 2. kojarzenie specjalistów z przedsiębiorcami zainteresowanymi podjęciem współpracy w zakresie rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy 3. ułatwienie transferu i dyfuzji nowoczesnych rozwiązań do gospodarki poprzez dostęp do katalogu ofert sfery B+R 4. stworzenie internetowego systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o badaniach i rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji

3 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). GRUPY DOCELOWE: 1. pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim 2. przedsiębiorcy i pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w woj. dolnośląskim działający w przedsiębiorstwach produkcyjnych

4 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Partnerzy Projektu Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Ekonomiczny Politechnika Wrocławska Partnerzy Projektu Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Ekonomiczny Politechnika Wrocławska Lider Projektu Wrocławska Rada FSNT NOT Lider Projektu Wrocławska Rada FSNT NOT Grupa sterująca Od pomysłu do wdrożenia Od pomysłu do wdrożenia Pracownicy uczelni Osoby spośród kadry naukowo-badawczej zajmujące się rozwojem technologii, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zainteresowane współpracą w tym zakresie. Pracownicy uczelni Osoby spośród kadry naukowo-badawczej zajmujące się rozwojem technologii, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zainteresowane współpracą w tym zakresie. Pracownicy przedsiębiorstw Osoby odpowiedzialne za rozwój technologii w przedsiębiorstwach i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zainteresowane współpracą w tym zakresie. Pracownicy przedsiębiorstw Osoby odpowiedzialne za rozwój technologii w przedsiębiorstwach i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zainteresowane współpracą w tym zakresie. Forum współpracy Baza zapotrzebowań na innowacje Baza specjalistów i ekspertów Baza innowacyjnych rozwiązań i usług Baza innowacyjnych rozwiązań i usług

5 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). GRUPA STERUJĄCA PROJEKTU Dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej Kierownik Projektu Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Politechniki Wrocławskiej Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

6 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). KADRA PROJEKTU: Kierownik Projektu Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji Brokerzy Innowacji Informatyk ds. Obsługi Technicznej Wortalu Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Politechniki Wrocławskiej Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Spec. ds. Administracyjnych Projektu Spec. ds. Rozliczeń Spec. ds. Obsługi Księgowej Projektu

7 Naszym celem jest podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacji poprzez promocję i transfer technologii polegających na wzmocnieniu sieci współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).


Pobierz ppt "Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google