Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt oparty na wolontariacie Anna Wojciechowska Wiceprezes Zarządu Fundacji Odyssey of the Mind Polska www.odyseja.org Seminarium PMI GB Gdańsk, 21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt oparty na wolontariacie Anna Wojciechowska Wiceprezes Zarządu Fundacji Odyssey of the Mind Polska www.odyseja.org Seminarium PMI GB Gdańsk, 21."— Zapis prezentacji:

1 Projekt oparty na wolontariacie Anna Wojciechowska Wiceprezes Zarządu Fundacji Odyssey of the Mind Polska www.odyseja.org Seminarium PMI GB Gdańsk, 21. maja 2009

2 Idea wolontariatu Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny, chętny) jest dobrowolną, świadomą i bezpłatną formą działalności na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

3 Co zamiast pieniędzy? Główne pobudki działania wolontariusza: Morale, przekonania religijne i polityczne – 64% Przyjemność, satysfakcja – 33 % Odwzajemnienie pomocy w przyszłości – 30 % Budowanie doświadczenia (wpis do CV) Uznanie innych. Wolontariusze najczęściej pracują dla organizacji pomagającym najuboższym oraz religijnych i parafialnych.

4 Wolontariat w Polsce 1950+ kojarzony z pracą społeczną – obowiązkiem obywatela (to nie wolontariat!) lata 80 – wolontariat kojarzony głównie z ZHP od 1990 – świadomy wolontariat na rzecz pojawiających się organizacji 2004 – szczyt rozwoju wolontariatu - 18,3% czyli ok. 5,4 mln dorosłych Polaków zadeklarowało pracę na zasadzie wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych, grup, związków lub ruchów społecznych i religijnych. 2005 – powołanie Agencji Promocji i Rozwoju Wolontariatu w Polsce 2008 – tylko 11% Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych

5 Wolontariat w projekcie Wyróżniamy dwa typy zaangażowania wolontariatu w realizację projektów: 1.Wsparcie projektu pracą wolontariuszy -Projekt zarządzany przez pracowników organizacji, firmy czy agencji -Wolontariusze najczęściej angażowani są w udział w jednorazowej akcji -Zaangażowanie tylko w fazę Realizacji projektu np. WOŚP i Przystanek Woodstock Inicjacja Planowanie RealizacjaZakończenie

6 Wolontariat w projekcie Problemy w projektach wspieranych przez wolontariuszy: Rekrutacja Zaangażowanie (jakość pracy) i zdyscyplinowanie Utrzymanie motywacji Przy jednorazowym evencie - nie różni się to znacznie od zatrudnienia pracowników – różni się tylko motywator. Przy długoterminowym zaangażowaniu wolontariuszy musimy uwzględnić czynniki takie, jak: trudniejsza rekrutacja, szybsza utrata motywacji czy zwiększona rotacja.

7 Problemy wolontariatu Bycie a bywanie Obie formy działalności są pożądane, ale… …według badania Stowarzyszenia Klon-Jawor, listopad 2008: Ludzie znaczenie chętniej biorą udział w akcjach, niż w długotrwałych działaniach, które wymagają wytrwałości i głębszego zaangażowania. Z badań wynika, że większość wolontariuszy poświęca na swoją pracę mniej niż 15 godzin rocznie. Osób, które poświęcają więcej niż 50 godzin w roku jest około 15% pośród wszystkich wolontariuszy.

8 2. Oparcie projektu na wolontariacie - Wolontariat długoterminowy i krótkoterminowy - Wszystkie fazy projektu realizowane są przez wolontariuszy - Odpowiedzialność za realizację budżetu, poziomu jakości i terminów zadań np. Odyseja Umysłu w Polsce Wolontariat w projekcie Inicjacja Planowanie RealizacjaZakończenie

9 Odyseja Umysłu Odyseja Umysłu jest to stworzony w 1978 roku przez C. Samuela Micklusa program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind mający na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów. Głównymi wymogami stawianymi przed uczestnikami programu są: Samodzielne tworzenie rozwiązań (bez podpowiedzi i ingerencji ze strony osób trzecich). Odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania. Szacunek dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów, który przekłada się na dobrą współpracę w grupie.

10 Odyseja Umysłu Program Odysei Umysłu realizowany jest w drużynach działających przy placówkach oświatowych i wychowawczych przez odpowiednio wyszkolonych trenerów. Typowa drużyna składa się z siedmiorga zawodników oraz trenera. Na zadania realizowane przez drużynę składają się tzw. zadania spontaniczne oraz problemy długoterminowe. Proces edukacyjny jest realizowany przez cały rok. Od lutego drużyny współzawodniczą w konkursie Odysei Umysłu składającym się z kilku etapów od Eliminacji Regionalnych do Finałów Światowych. Jednak w Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą, ponieważ główną wartością Programu jest całoroczny proces edukacyjny. Doroczny konkurs natomiast jest narzędziem wyłonienia najlepszych oraz… sporym przedsięwzięciem organizacyjnym.

11 Odyseja w czasie 1989 - powstaje pierwsza drużyna Odysei Umysłu. 1992 - zorganizowano pierwszy konkurs krajowy Odysei Umysłu. 2007 - zorganizowano pierwsze eliminacje regionalne Odysei Umysłu (podział na Gdańsk, Poznań i Wrocław); 126 drużyn 2009 - nowy region – Warszawa; 191 drużyn = 1394 uczestników Początkowo finały Odysei Umysłu odbywały się na Uniwersytecie Gdańskim. Ze względu na wzrost zainteresowania w kolejnych latach finały organizowane były w Teatrze Miniatura, Teatrze Wybrzeże, Teatrze Muzycznym w Gdyni, a od 2008 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

12 Wolontariat w Odysei Wolontariusze w Odysei Umysłu: 1. Wolontariusze Programu - trenerzy 2. Wolontariusze Konkursowi: a.Obsługa merytoryczna - sędziowie b.Obsługa logistyczna - szeryfowie 3. Wolontariusze stali – zarząd i koordynatorzy

13 Struktura Odysei Struktura organizacyjna polskiej Odysei Umysłu w latach 1992 - 2009

14 Wolontariusze Kto angażuje się w wolontariat? W USA – długa tradycja wolontariatu Wolontariuszami często są emeryci, którzy angażują się w działalność na rzecz środowiska lokalnego, klubów czy stowarzyszeń. W Polsce – rozwija się idea wolontariatu Rosnąca popularność wolontariatu pracowniczego - odtrutka na wyścig szczurów Najczęściej angażują się osoby młode, poniżej 25 roku życia – głównie studenci i uczniowie Średnia wieku wolontariusza Odysei Umysłu w Polsce to 20-25 lat… … w USA 55-65 lat.

15 Wolontariusze W jaki sposób znaleźć wolontariuszy? Grupa docelowa: studenci i uczniowie Jak rekrutować? przedstawić zadania i efekty pracy (budowanie poczucia bycia potrzebnym) zbudować emocje (satysfakcja) pokazać osobiste korzyści Gdzie szukać wolontariuszy? angażowanie osób, które już gdzieś działają kontakt przez organizacje studenckie, koła zainteresowań, samorządy wśród wolontariuszy i beneficjentów z poprzednich projektów

16 Sprawiedliwy wolontariat W jaki sposób utrzymać wolontariuszy? 1. Podtrzymywać motywację (przypominanie emocji) 2. Stosowanie tzw. Sprawiedliwego wolontariatu Dbanie o to, by czas poświęcony przez wolontariusza był jego jedynym kosztem. Odyseja Umysłu stosuje proste i skuteczne rozwiązania zapewniając: ciekawe szkolenie (nasycone emocjami) konkursową koszulkę (w odpowiednim wyróżniającym funkcję kolorze) obiad, napoje i przekąski prezent – gadżet konkursowy zaświadczenie o wolontariacie

17 Podsumowanie Pozycja wolontariatu w Polsce się stabilizuje. Około 300tys. Dorosłych Polaków stale pracuje na zasadzie wolontariatu, a ponad 1,7mln bywa wolontariuszami (zaangażowanie w akcje). Najczęściej angażują się młodzi ludzie. W projektach najczęściej wspieramy się pracą wolontariuszy (etap realizacji) lub opieramy się na wolontariacie w 100% (wszystkie fazy). Te drugie są znacznie trudniejsze, ale możliwe! - Polska Odyseja Umysłu jest na to najlepszym dowodem!

18 Dziękuję! Anna Wojciechowska www.odyseja.org ania@odyseja.org


Pobierz ppt "Projekt oparty na wolontariacie Anna Wojciechowska Wiceprezes Zarządu Fundacji Odyssey of the Mind Polska www.odyseja.org Seminarium PMI GB Gdańsk, 21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google