Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Rosalska Wydział Studiów Edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Rosalska Wydział Studiów Edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla pomagających Problem wypalenia u osób opiekujących się seniorami
Małgorzata Rosalska Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Pojęcia kluczowe Wypalenie Osoby opiekujące się seniorami
Profilaktyka wypalenia System wsparcia

3 wypalenie Stan, który krystalizuje się powoli, przez dłuższy okres przeżywania ciągłego stresu i angażowania całej energii życiowej, który w efekcie wywiera negatywny wpływ na motywację, przekonania i zachowanie (Freudenberger i North, 2002)

4

5 Syndrom wypalenia rozwija się w wyniku źle zrównoważonych wzajemnych oddziaływań między tym, czego otaczający świat wymaga od danej osoby, a jej zdolnością znoszenia obciążeń (Marx, 1996)

6 Cechy osób z grupy ryzyka
Silne zaangażowanie w pracę Duże oczekiwania wobec własnej osoby Negowanie własnych granic obciążenia Spychanie na dalszy plan osobistych potrzeb Dobrowolne i chętne przyjmowanie nowych obowiązków i zadań

7

8

9 Gdzie można się tego nauczyć?
5 kroków wg B. Kerber Kto może w tym pomóc? Rozpoznanie problemu Ustalenie priorytetów Odzyskanie kontroli Mówienie „nie” Robienie przerw Gdzie można się tego nauczyć?

10 wsparcie Instrumentalne Emocjonalne

11 Formy Poradnictwo Grupy wsparcia Grupy samopomocowe Wydawnictwa
Internet

12 Poradnictwo forma pomocy lub działanie społeczne polegające na przekazywaniu rad, porad, informacji jednej jednostce będącej w sytuacji problemowej przez drugą (doradcę), ale także jako interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym oraz działalność zorganizowana, prowadzona w instytucjach (poradniach) (A. Kargulowa, 2004)

13 Obszary usług poradniczych
Poradnictwo w obszarze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Poradnictwo prawne Biblioteki Rekreacja Poradnictwo w zakresie usług socjalnych i doradczych Transport Senior Citizen Resource Guide 2006, Village of Downers Grove Counseling and Social Services Dzienna opieka nad seniorem w domu Edukacja Możliwości zatrudnienia Możliwości działalności wolontaryjnej Doradztwo finansowe Porady żywieniowe Porady zdrowotne Porady w zakresie prac domowych Bezpieczeństwo Doradztwo w obszarze instytucjonalnych form opieki

14 Doradcy wg A Family Caregiver’s Guide To Planning Decision Making For The Elderly
Lekarze i duchowni Geriatric Care Menager Doradcy prawni Doradcy finansowi

15 Role doradcy Ekspert Mediator Facylitator Animator Audytorium

16 Obszary kompetencyjne wg Meyers’a
praktyka w zakresie pracy z osobami starszymi kompetencje w obszarze pracy z seniorami z problemami zdrowotnymi umiejętność analizowania potrzeb i doboru usług dla seniorów wiedza o społeczno-demograficznej sytuacji seniorów kompetencje w zakresie poradnictwa dla seniorów znajomość i stosowanie etycznych aspektów poradnictwa gerontologicznego

17 Grupy samopomocowe i wsparcia
Wsparcie emocjonalne Dzielenie się doświadczeniem Odczucie wspólnoty Zakotwiczenie w społeczności lokalnej Problem animacji grup

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małgorzata Rosalska Wydział Studiów Edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google