Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Powiat Województwo Polska Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Powiat Województwo Polska Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Powiat Województwo Polska Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa
Pawłowiczki Cisek Polska Cerekiew Powiat Województwo Polska

2 Wprowadzenie Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem, który określa cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego. W 2001 r. Zespół Liderów Lokalnych współpracując z moderator dr inż. Apolonią Klepacz opracował Strategię Gminy Bierawa. W 2006 r. dokonano ewaluacji i modyfikacji Strategii… w kolejnych sesjach roboczych (24.04, 8.05, 29.06, 3.07., ). Funkcję koordynatora Strategii i moderatora pełnił dr Edward Nycz (Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu), który równocześnie nadał jej ostateczną formę redakcyjną. W 2011 r. studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podjęli się opracowania kontynuacji już istniejącej Strategii Gminy w składzie: Aleksandra Herla, Katarzyna Kulawik, Sylwia Piszczalla oraz Grzegorz Wąsowicz na okres

3 W okresie od października 2011 r. do stycznia 2012 r
W okresie od października 2011 r. do stycznia 2012 r. wyżej wymienienie studenci na podstawie materiałów udostępnionych przez przedstawicieli Gminy, GUS oraz informacji dostępnych w Internecie pracowali nad przygotowaniem strategii rozwoju Gminy Bierawa. Działania te obejmowały diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz identyfikację wizji rozwoju Gminy Bierawa. W wyniku tych prac powstał niniejszy dokument. Potrzeba opracowania nowego dokumentu wynikła ze zmian, jakie zaszły w otoczeniu gminy, powiatu, województwa i kraju. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało niespotykane wcześniej szanse rozwoju poszczególnych regionów Polski przy wykorzystaniu większości środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata Czas realizacji strategii w większości pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2013 – 2020.

4 Powstała w 1973 r. z połączenia gromadzkich rad narodowych w Bierawie, Kotlarni i Dziergowicach.

5 Z wcześniejszych wydarzeń warto odnotować II powstanie śląskie na ziemi bierawskiej. Na terenie Bierawy, Starego Koźla i Starej Kuźni powstańcy utworzyli polskie zarządy gminne. Po stłumieniu powstania, mimo potężnego terroru jaki wprowadzili Niemcy rozwijało się polskie życie. W 1924 r. w Bierawie, Dziergowicach i Starym Koźlu powołano terenowe oddziały Związku Polaków w Niemczech. W tym czasie również dzięki staraniom kozielskich działaczy utworzono 3 polskie biblioteki w tym jedną w Dziergowicach. Tam też działał popularny wśród Polaków chór "Jutrzenka".

6 Rys historyczny Po drugiej wojnie światowej teren dzisiejszej gminy Bierawa był poważnie zniszczony, wiele wsi było spalonych, szczególnie dramatycznie przedstawiała się sytuacja w Kotlarni, Starej Kuźni i Ortowicach, wsie były wyludnione. Zaczęła wtedy napływać ludność z centralnej Polski oraz z za naszej wschodniej granicy. Od 1945 roku Bierawa wchodziła w skład województwa Śląsko - Dąbrowskiego. Została powołana przez generała Aleksandra Zawadzkiego rozporządzeniem z dnia   27 listopada 1945r."O podziale powiatu kozielskiego w woj. śląsko-dąbrowskim na gminy wiejskie i gromady- § pkt. 2. „ Na siedzibę gminy wyznaczono wieś Bierawę. W skład Gminy weszły gromady: Bierawa, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara Kuźnia. W 1961r. Gmina powiększyła się o miejscowość Brzeźce i Stare Koźle, należące dotąd do Gminy Kłodnica - na mocy uchwały nr V/22/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia r., a zatwierdzone uchwałą Rady Ministrów nr 406/61 z dnia r. W obecnym kształcie administracyjnym Gmina Bierawa istnieje od 1973 r., kiedy to po przeprowadzonej reformie administracyjnej Kraju likwidacji uległy Gromady. Wówczas to w Powiecie Kozielskim utworzono Gminę Bierawa w wyniku połączenia Gromadzkich Rad Narodowych w Bierawie, Dziergowicach i Kotlarni.

7 Rada Gminy Bierawa Uchwałą nr XXXVII/267/98 z dnia 22. 05. 1998 r
Rada Gminy Bierawa Uchwałą nr XXXVII/267/98 z dnia r. w sprawie ustanowienia herbu - przyjęła Mały i Wielki Herb Gminy Bierawa. Herb Mały to w czerwonym polu tarczy topór do drewna w słup, o srebrnym ostrzu i złotym stylisku.      Z lewej strony pół srebrnego maszynowego koła zamachowego, z prawej pół złotego snopka zboża na zielonym podkładzie. Wokół, skrajem tarczy, wieniec z dwunastu złotych gwiazd sześciopromiennych, z których pięć jest umieszczone u czoła (głowicy) tarczy, pozostałe zaś biegną bokami i dołem. Wielki  Herb to tarcza hiszpańska z herbem małym Gminy Bierawa, którą trzymają u bocznic tarczy - koziołki (jelonki) barwy czerwonej będące w pozycji wspiętej (kroczącej) – zwrócone ku środkowi, do tarczy, o złotej oprawie oczu i złotym porożu. Poroże (złote rożki o wykształconej formie) unoszą zawieszoną nad tarczą złotą wstęgę na czerwonym podkładzie, z czerwono kreślonymi literami o kroju antykwy informację z nazwą - Gmina - Bierawa - Gmina.

8 Zabytki Kościół Parafialny w Kotlarni
Kościół Parafialny p.w.Św.Anny w Dziergowicach Kostnica w Dziergowicach Kościół Parafialny P.W.Św.Trójcy Zabytkowa kapliczka  w Lubieszowie Plebania w Starym Koźlu

9 Charakterystyka gminy Bierawa
Gmina ta leży w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Jej tereny przylegają do prawobrzeżnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą Cisek. Natomiast od strony południowo – wschodniej graniczy z województwem śląskim, a od północnej z Kędzierzynem-Koźlem. Przez teren Gminy Bierawa przebiegają dwie drogi o znaczeniu wojewódzkim nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle - Gliwice i 425 relacji Bierawa - Rybnik. Odległość od trasy A-4 wynosi 25 km.

10 Herb gminy Województwo opolskie Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Rodzaj gminy wiejska Wójt gminy Ryszard  Gołębowski V-ce wójt Krzysztof Ficoń Urząd gminy ul. Wojska Polskiego12 Bierawa tel. 077 /  , faks: 077 / Dominująca mniejszości niemiecka Język pomocniczy niemiecki

11 Gmina składa się z 12 miejscowości i 12 sołectw:
Sołectwo Bierawa Sołectwo Brzeźce Sołectwo Dziergowice Sołectwo Goszyce Sołectwo Grabówka Sołectwo Korzonek Sołectwo Stara Kuźnia Sołectwo Kotlarnia Sołectwo Stare Koźle Sołectwo Lubieszów Sołectwo Ortowice Sołectwo Solarnia Największymi miejscowościami w gminie są: Dziergowice mieszkańców Bierawa mieszkańców Stare Koźle mieszkańców Kotlarnia mieszkańców

12 Liczba ludności lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ogółem 8167 8112 8082 8073 8060 8029 7943 7959 7976 mężczyźni 3962 3930 3904 3892 3883 3864 3822 3824 3829 3837 kobiety 4205 4182 4178 4181 4177 4165 4121 4119 4130 4139

13 Powierzchnia lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ogółem w ha 11924 11856 Ogółem w km2 119 Gęstość zaludnienia 68 os/km² Gmina zajmuje 1,26% obszaru województwa opolskie (9412 km²) i 19% powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego (626 km²)

14 Gmina Bierawa jest obszarem rozwoju przemysłu, gospodarki rolnej i leśnej, a struktura użytkowania gruntów wskazuje na utrzymywanie się funkcji rolnej, z dominacją produkcji roślinnej. Wg stanu ewidencji gruntów na dzień r. ogólna powierzchnia gminy wynosi ha, na którą składają się: użytki rolne – 2673 ha (22.42 % z ogółu powierzchni gminy) w tym: grunty orne – 1988 ha (16.67 % z ogółu powierzchni gminy) użytki zielone – 664 ha (5.57% z ogółu powierzchni gminy) sady – 21 ha (0.18 % z ogółu powierzchni gminy) lasy i zalesienia – 7416,0 ha (62.19 % z ogółu powierzchni gminy) pozostałe grunty – 1835 ha (15.39 % z ogółu powierzchni gminy)

15 Tab. 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Bierawa.
Uproszczona struktura powierzchni ziemi i użytkowania gruntów na terenie gminy Bierawa przedstawiona została w tab. 1 oraz na rys. 2 i 3. Tab. 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Bierawa. lp. gmina/ miasto ogółem [ha] razem grunty Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty razem orne sady łąki pastwiska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gmina 11924 2673 1988 21 450 214 7416 1835 Suma 5733 3824 2659 212 543 145 846 1112 Rys. 2. Struktura powierzchni ziemi w gminie Bierawa. Rys. 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Bierawa.

16 Dziękujemy Sylwia Piszczalla Katarzyna Kulawik Aleksandra Herla
Grzegorz Wąsowicz


Pobierz ppt "Gmina Powiat Województwo Polska Kędzierzyn-Koźle Reńska Wieś Bierawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google