Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIGA KOBIET POLSKICH EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013 Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIGA KOBIET POLSKICH EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013 Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 LIGA KOBIET POLSKICH EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013 Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2 2 LIGA KOBIET POLSKICH – ORGANIZACJA PONAD PODZIAŁAMI Liga Kobiet Polskich jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin - § 1 Statutu LKP Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3 3 LIGA KOBIET POLSKICH – Z HISTORIĄ W TLE Inicjatorką założenia Ligi Kobiet była wybitna działaczka oświatowa i społeczna Izabela Moszczeńska - Rzepecka, urodzona w Rzeczycy na Kujawach w rodzinie ziemiańskiej. Pierwsze, konspiracyjne zebranie Ligi odbyło się wiosną 1913 r. w prywatnym domu Teresy Ciszkiewiczowej. Było na nim obecnych 24 osoby, które łączyło jedno – idea niepodległości Polski i gorąca chęć czynnego udziału w jej urzeczywistnieniu. Powołano wtedy do życia Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego (działającą na rzecz Legionów Polskich i przekształconą później w Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet). W maju 1913 roku Izabela Moszczeńska - Rzepecka spotkała się z Józefem Piłsudskim i przedstawiła mu cel powołania Ligi, którym w szczególności było zaopatrywanie i wyżywienie ochotniczego wojska polskiego oraz prowadzenie intensywnych działań propagandowych wśród ludności cywilnej. Powstanie powszechnej organizacji skupiającej kobiety, które chciały robić coś wspólnie dla dobra ogółu stało się faktem. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

4 4 LIGA KOBIET POLSKICH – CELE STATUTOWE I DZIAŁALNOŚĆ Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych - § 8 Statutu LKP Liga realizuje swoje cele statutowe poprzez zapisane w § 9 Statutu: prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej; prowadzenie różnych form poradnictwa prawno - społecznego i rodzinnego, mediacji oraz doradztwa zawodowego i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzenie różnych form pomocowych i punktów konsultacyjnych oraz samopomocowych grup wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; organizowanie różnych akcji charytatywnych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji; organizowanie profilaktycznych badań lekarskich i działań promujących zdrowy tryb życia; organizowanie różnych form pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym; organizowanie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej oraz prowadzenie działalności wypoczynkowo-turystycznej, sportowej, kulturalnej i oświatowej; aktywizację kobiet do działalności w organizacjach pozarządowych i lokalnych organach samorządowych oraz we wszelkich innych formach przedstawicielstwa obywatelskiego. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

5 5 LIGA KOBIET POLSKICH – ODDZIAŁ W SZCZECINKU Liga Kobiet Polskich w Szczecinku działa od 1946 roku. W 1970 r. zostało powołane koło LKP przy Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, której przewodniczącą została Maria Mrowińska. Po wyjeździe Marii Mrowińskiej do Niemiec, od 1973 do 1990 r. przewodniczącą koła LKP przy TSSE była Danuta Ziętara. Po powołaniu Zarządu Powiatowego LKP w Szczecinku w roku 1998, jego przewodniczącą została Danuta Ziętara, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

6 6 LIGA KOBIET POLSKICH – PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU Danuta Ziętara - aktywna działaczka społeczna. Od 1970 r. związana z Ligą Kobiet Polskich w Szczecinku, w której od 1998 r. jest Przewodniczącą, to osoba, której pomoc innym ludziom przynosi dużą satysfakcję, laureatka konkursu Wolontariusz Roku, Kobieta Przedsiębiorcza (plebiscyt organizowany przez Głos Koszaliński). Nominowana w roku 2013 do konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego w kategorii Pozagospodarcza Osobowość Roku. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

7 7 LIGA KOBIET POLSKICH – PATRONKA ODDZIAŁU Patronką szczecineckiego oddziału LKP jest dr med. lekarz Gabriela Matusewicz, która do Szczecinka przyjechała w 1946. Pracowała w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku, w Ubezpieczalni Społecznej, leczyła dzieci. W ramach Czerwonego Krzyża leczyła też ludzi dorosłych. Była lekarzem dzieci ubogich, nieraz za własne pieniądze wykupywała leki, bezinteresownie wspomagała najbiedniejsze rodziny. Była jedną z inicjatorek powstania Państwowej Szkoły Pielęgniarek. Do ostatnich chwil życia była wierna maksymie – tylko życie poświecone innym warte jest przeżycia. Maksymę tą Członkinie LKP w Szczecinku starają się wcielać w życie. Dr Matusewicz zmarła 24 grudnia 1954 r. i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

8 8 LIGA KOBIET POLSKICH – DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU W celu realizacji swoich celów statutowych Liga Kobiet Polskich w Szczecinku współpracuje z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, osobami prywatnymi, przedsiębiorcami oraz realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia. Współpracuje m.in. z: Ośrodkiem dla osób uzależnionych PRO-BONO w Gałowie, dla którego zbiera odzież, pościel i firany, ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Dar życia, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

9 9 LIGA KOBIET POLSKICH – DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU C.D. LKP w Szczecinku współpracuje również z Domami Dziecka w Okonku oraz w Szczecinku. Dzięki działaniom członkiń Stowarzyszenia dużo dzieci otrzymało chrzest i bierzmowanie oraz przystąpiło do I Komunii. LKP podejmuje wiele działań mających na celu pomoc najuboższym. Zbierając m.in. okulary, zużyte znaczki, leki i sprzęt ortopedyczny. Członkinie LKP w Szczecinku biorą również udział w akcjach wspierających najbiedniejszych mieszkańców Afryki. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

10 10 LIGA KOBIET POLSKICH – AKCJA ZBIERANIA NAKRĘTEK Jedną z najważniejszych akcji, w którą zaangażowane są Członkinie LKP w Szczecinku jest akcja zbierania nakrętek pochodzących z różnego rodzaju opakowań plastikowych. Dotychczasowe zaangażowanie członkiń LKP w Szczecinku, które akcją zaraziły również mieszkańców Powiatu Szczecineckiego pozwoliły na zebranie kliku tysięcy litrów nakrętek, z których sprzedaży udało się pozyskać środki pozwalające na rehabilitację dwuletniego Krzysia Kłyszejko z Knyków (gm. Barwice), pokryciu części kosztów związanych z operacją dla dwuletniego Grzesia Królaka z Koszalina oraz sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla cierpiącej na zespól Turnera Hani Dymeckiej. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

11 11 LIGA KOBIET POLSKICH – ZBIÓRKI PIENIĘDZY Liga Kobiet Polskich w Szczecinku organizuje również co roku zbiórkę pieniędzy na dokończenie budowy Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu. Dzięki swojej pracy udało się Paniom z LKP w Szczecinku przekazać w roku 2013 kwotę 10.000,00 zł na ten szczytny cel. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

12 12 LIGA KOBIET POLSKICH – LICYTACJE OKOLICZNOŚCIOWE Zabawa 02.02.2013 licytacja słonia - tyle kasy, to tylko na naszych zabawach mają Goście. Słonia licytuje Halinka Ziomek - Członkini Zarządu Koła. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

13 13 LIGA KOBIET POLSKICH – DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU Kobiety zrzeszone w oddziale powiatowym LKP w Szczecinku starają się organizować i uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, które przynoszą korzyść lokalnej społeczności ale także pozwalają propagować i rozwijać możliwości pomocy innym. Działalność w Lidze Kobiet Polskich daje również Paniom w niej zrzeszonym możliwość samorozwoju i poznania ciekawych miejsc oraz osób, ale także spędzenia miło czasu w sympatycznym gronie. Poniższe zdjęcia pokazują różnorodność naszej działalności. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

14 14 LIGA KOBIET POLSKICH - TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA CZŁONKIŃ KOŁA Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

15 15 LIGA KOBIET POLSKICH - TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA CZŁONKIŃ KOŁA Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

16 16 LIGA KOBIET POLSKICH - WARSZTATY ARTYSTYCZNE W tańcu igły z nitką, który prowadzi Pani Cecylia Chmielewska i jedno i drugie tańczy przepięknie co podziwiać mogli Państwo w Szczecineckim muzeum. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

17 17 LIGA KOBIET POLSKICH - NAGRODZONE PRACE ARTYSTYCZNE W roku 2013 nastawiłyśmy się na pokaz naszych ozdób wielkanocnych wykonanych na warsztatach i to jest Dyplom za zajęcie Miejsca za przepiękne "'jajo" wykonane przez naszą Koleżankę Janinę Jabłońską. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

18 18 LIGA KOBIET POLSKICH - SZCZECINEK KONKURS PALM WIELKANOCNYCH Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

19 19 LIGA KOBIET POLSKICH – JUBILEUSZ 100 LECIA Liga Kobiet Polskich w Szczecinku jubileusz 100 - lecia działalności organizacji obchodzi zwiedzając piękne zakątki kraju m.in. Borne Sulimowo, czy Sanktuarium w Świętej Lipce. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

20 20 LIGA KOBIET POLSKICH – JUBILEUSZ 100 LECIA Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

21 21 LIGA KOBIET POLSKICH – UROCZYSTOŚCI I OBCHODY ROCZNICOWE Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

22 22 LIGA KOBIET POLSKICH – ODDZIAŁ W SZCZECINKU FUNDATOREM OBRAZU Z okazji 100 – lecia LKP Członkinie Koła w Szczecinku ufundowały obraz Matki Boskiej Bolesnej, który został przekazany do sanktuarium w Górce Klasztornej. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

23 23 LIGA KOBIET POLSKICH - SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

24 24 LIGA KOBIET POLSKICH - Z KART ŻYCIA ODDZIAŁU Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

25 25 Dziękuję za uwagę Danuta Ziętara Przewodnicząca oddziału powiatowego LKP w Szczecinku Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Pobierz ppt "LIGA KOBIET POLSKICH EFEKTY POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE SZCZECINEK 2013 Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google