Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania dodatkowe Scenka 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania dodatkowe Scenka 1"— Zapis prezentacji:

1 Zadania dodatkowe Scenka 1
Hiszpański z polską instrukcją Going Places Zadania dodatkowe Scenka 1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Zadanie 1.1 Ułóż poniższe zdania w odpowiedniej kolejności, tak aby tworzyły dialog. .
• Trabajo para inter Sport. Soy gerente de ventas y ¿cuál es su trabajo? • Buenos días mi nombre es Jose Martin Ruiz de la compañía Rosa Blanca. ¿Y cómo se llama? • Soy consultor de relaciones públicas. • Suena como un trabajo muy interesante. • Gusto en conocerle también. Y ¿dónde trabaja usted? • Mucho gusto señor Ruiz. Mi nombre es Ana Belen Santiago.

3 Odegraj nową scenkę, w oparciu o dialog powyżej
Odegraj nową scenkę, w oparciu o dialog powyżej. W nowym dialogu wykorzystaj swoje imię, nazwisko, pracę i nazwę firmy.

4 Wpisz poprawną formę czasownika “trabajar”
   ________________ a Transline (Ja). 2. Se trata de Claudia. _____________ en el departamento de finanzas. (Ona) 3. Filip ____________ con Robert. (On) 4. Filip y Robert ____________ juntos. (Oni) 5. ____________ a Transline (My). 6. Robert, ¿dónde ____________? (Pan) 7. Filip, ¿dόnde ______________? (Ty)

5 Eladio Salinero de los Santos, nº3,
Zadanie 1.2 José Antonio Carrero Director Gerente Tele-net Ltd. Eladio Salinero de los Santos, nº3, 06011, Badajoz, ESPAÑA Uzupełnij formularz rejestracyjny z wykorzystaniem danych z poniższej wizytówki Formulario de inscripción: Nombre Apellido Dirección País Empresa Teléfono

6 Zadanie 1.3 Uczestniczysz w seminarium. Przedstaw się pozostałym uczestnikom, posługując się poniższymi podpowiedziami. Wykonaj ćwiczenie z partnerem, opisując różne instytucje i różne zajęcia. Powiedz jak się nazywasz i jaką instytucję reprezentujesz Powiedz jaki jest profil Twojej firmy Powiedz jakie jest Twoje stanowisko pracy i krótko opowiedz czym się zajmujesz

7 Zadanie 1.4 Wybierz właściwą odpowiedź spośród poniższych możliwości.
Mucho gusto _________ . A. en conocerle B. conozco C. conozca D. conocer b. ¡Adiós! ________. Hasta luego B. Buenas tardes C. Hola D. ¿Cómo se va? c. ¿________ ? Son las nueve de la mañana. A. ¿Qué hora es? B. ¿Cómo es tarde? C. ¿Cuál hora es? D. ¿Qué hora está? d. ¿Es su profesor? ________. A. es B. Sí, lo es. C. Ese D. Sí, ella es.

8 Zadanie 1.4 Wybierz właściwą odpowiedź spośród
e. Muchas gracias. ________. A. De nada B. Por favor C. Así es D. Nada f. ¿Qué palabra es la excepción? A. reloj B. semana C. mes D. año g. diez + cinco = ______. A. doce B. trece C. catorce D. quince h. ¿Qué palabra es la excepción? A. dos B. segundo C. tres D. diez

9 Zadanie 1.4 Wybierz właściwą odpowiedź spośród
i. Nosotros ______ bien, gracias. A. estar B. estoy C. está D. estamos j. ______es tu profesor? Sra. Hernández. A. ¿Qué B. ¿Dónde C. ¿Quién D. ¿Cuándo k. ¿Cómo estás? No muy bien, me temo. ________ A. ¡Eso es bueno! B. ¡Bien por ti! C. Gracias. D. ¿Cuál es el problema?

10 Zadanie 1.4 Wybierz właściwą odpowiedź spośród
l. Amy, ella es mi amiga, Nancy. ________. A. Estoy muy bien, gracias B. Adiós. C. Hasta luego D. Hola, Nancy m. ¿Es usted de Italia? ________. A. No, no lo soy. Soy de Polonia. B. Sí, son de Polonia. C. No, no lo somos. Somos de Varsovia D. Sí, lo son. Son de Varsovia. n. ¿Habla Inglés? ____________ A. No, nunca lo aprender. B. Sí, he aprendido un poco en la escuela. C. A veces D. No lo sé

11 Zadanie 1.5 Połącz godziny z opisami.
a. las siete y cuarto 2.30 b. la una y diez 1.10 c. las dos y media 9.00 d. las ocho y cuarto 7.15 e. la una y cincuenta y ocho 7.45 f. las once y veinticinco 8.45 g. las ocho menos cuarto 8.15 h. las tres y un minuto 3.01 i. las nueve menos cuarto 1.58 j. las nueve en punto

12 Zadanie 1.6 Narysuj godziny na zegarze.
Es medio dίa. Son las tres menos cuarto. Son las diez y media. Son las tres y treinta y cinco. Son las seis y cuarto. Son las cuatro y media. Son las ocho menos cinco. Son las seis y cuarenta. Son las once y veinticinco. Es la una menos diez.

13 Zadanie 1.7  Opisz siebie w krótkim akapicie. W opisie umieść następujące informacje: Nazwisko Miejsce zamieszkania Opisz swoje miejsce zamieszkania Twoja rodzina Twoje zainteresowania Jakie znasz języki


Pobierz ppt "Zadania dodatkowe Scenka 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google