Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzystanie z zasobów organizacji w pracy jednostki samorządowej. Prezes Zarządu Związku ZGPD7 Piotr Furtak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzystanie z zasobów organizacji w pracy jednostki samorządowej. Prezes Zarządu Związku ZGPD7 Piotr Furtak."— Zapis prezentacji:

1 Korzystanie z zasobów organizacji w pracy jednostki samorządowej. Prezes Zarządu Związku ZGPD7 Piotr Furtak

2 Działania Związku ZGPD 7 Prowadzenie procesu inwestycyjnego budowy ECO – Ekologiczne Centrum Odzysku dla gmin zrzeszonych w Związku. Koordynowanie i planowanie gospodarki odpadami na terenie Związku (tworzenie związkowego i gminnych PGO, uzgadnianie regulaminów utrzymania porządku i czystości). Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa z naciskiem na gospodarkę odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

3 Działania ekoedukacyjne prowadzone przez Związek ZGPD 7 wynikają z następujących dokumentów: Ustaw tzw. okołodpadowych, Prawa ochrony środowiska, ustawy o samorządzie gminnym i wielu innych ustaw, Założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego, Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa jest statutowym zadaniem Zwitku Gmin ZGPD 7: Statut Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7, Część II – Zadanie i cele Związku, § 6. 1. Związek tworzy się w celu wspólnego wykonywania zadań związanych ze składowaniem, utylizacją odpadów komunalnych, ich unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem surowców wtórnych wyselekcjonowanych z odpadów z terenu gmin tworzących Związek poprzez: … 7) prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

4 Akcja Edukacja i aktywizacja społeczności Gmin zrzeszonych w Związku ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami 2005/2006 Nalepki informujące -jak segregować- na pojemnikach Plakaty zachęcające do segregowania odpadów Warsztaty dla nauczycieli Strona internetowa Związku – www.zgpd7.plwww.zgpd7.pl

5 Pakiet edukacyjny o odpadach dla nauczycieli Zestawy edukacyjne Szalone kubełki dla szkół Kompostowniki dla szkół – promowanie przydomowego kompostowania bioodpadów Działania środowiskowe – akcja Szalone kubełki

6 Akcja Szalone kubełki 4 i 5 maja, 13 zespołów, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, z Bielawy, Dzierżoniowa, Piławy Górnej i Dolnej oraz Pieszyc namawiało mieszkańców do segregowania odpadów. Akcja rozgrywała się głównie przed sklepami. Zespoły wykorzystywały w działaniach zestawy Szalone kubełki oraz materiały propagandowe: ulotki,lniane torby na zakupy, koszulki z hasłami zachęcającymi do segregowania, plakaty.

7 Działania środowiskowe – maj 2005

8 Kampania edukacyjno - informacyjna "Nowoczesny system gospodarowania odpadami - dla lepszego i czystszego jutra. 2006/2007

9 Działania składające się na akcję Spotkania z uczniami dotyczące właściwego postępowania z odpadami. (zakup laptopa i rzutnika multimedialnego) Przygotowanie i dystrybucja broszury informacyjnej do szkół i mieszkańców Związku. (przygotowanie, druk i dystrybucja broszury informacyjnej dla mieszkańców Związku) Emisja spotów telewizyjnych. (przygotowanie i emisja spotów radiowych i telewizyjnych) Działania środowiskowe z wykorzystaniem Szalonych kubełków. (zakup materiałów propagandowych (torby i koszulki), zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcji) Dystrybucja plakatów i ulotek. (przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych) Strona internetowa i współpraca z mediami. (zamieszczanie informacji na stronie internetowej Związku www.zgpd7.pl, współpraca z lokalnymi mediami oraz organizacjami społecznymi)www.zgpd7.pl Organizowanie konkursów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska a w szczególności gospodarki odpadami. (zakup nagród dla laureatów konkursów) Realizacja w przedszkolach Programu edukacji ekologicznej (zakup nagród, materiałów i usług transportowych niezbędnych dla realizacji programu)

10 Współpraca Związku w ramach realizowania działań edukacyjnych Współpraca z gminami zrzeszonym w Związku i jednostkami im podległymi: Zarządy Placówek Oświatowych, Przedszkola, Szkoły wszystkich szczebli, Biblioteki Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – wykorzystanie Powiatowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Media: lokalna telewizja kablowa-TV Sudety, Radio SUDETY, Tygodnik Dzierżoniowski-gazeta powiatowa, Doba.pl - lokalny portal informacyjny, gminne strony internetowe oraz biuletyny informacyjne Przedsiębiorstwa z branży gospodarki odpadami z terenu Związku: Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski w Pieszycach; Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie; Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. w Dzierżoniowie Organizacje pozarządowe: EkoIdea – Wrocław, Nasza Ziemia- Warszawa, Forum Opakowań Szklanych, Recal, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, ZHP-Hufiec Dzierżoniów Związki Gmin: Związek Gmin CZG-12-Słubice, Związek Czyste Miasto, Czyta Gmina - Kalisz, Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki, Zakłady komunalne z poza Związku: MZGOK – Konin, Spółka z o.o. "BESKID- Żywiec,

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Korzystanie z zasobów organizacji w pracy jednostki samorządowej. Prezes Zarządu Związku ZGPD7 Piotr Furtak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google