Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy Warszawa, 10 lutego 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy Warszawa, 10 lutego 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy Warszawa, 10 lutego 2012 roku

2 Produktem finalnym projektu jest… moduł dotyczący kompetencji społecznych dostosowany do specyfiki uczniów szkół zawodowych (zsz, tech, lp) i potrzeb regionalnego rynku pracy wraz z programem doskonalenia nauczycieli gotowy do włączenia w modułowe programy nauczania.

3 Na który składają się… zestaw 32 scenariuszy zajęć lekcyjnych zatytułowanych: Trening Kompetencji Społecznych Scenariusze poradnik dla nauczycieli, składający się z 2 części: Prowadzenie grupy Wybrane aspekty zarządzania projektem uczniowskim Poradnik program doskonalenia nauczycieli szkolenia superwizja Program

4 Problem na który odpowiada innowacja (1) -wzrasta znaczenie kompetencji społecznych, jako czynnika konkurencyjności pracownika, -kompetencje społeczne oczekiwane są nie tylko w zawodach z sektora usług, -polscy uczniowie mają problemy z zadaniami, w których wykazać się trzeba samodzielnością, formułowaniem wniosków i szukaniem nowych rozwiązań, -ograniczenie kształcenia zawodowego do nauczania przedmiotów zawodowych, -w przyjętym w Polsce modelu kształcenia zawodowego brakuje narzędzi kształtowania kompetencji społecznych.

5 Problem na który odpowiada innowacja (2) -formuła kształtowania kompetencji społecznych w obecnym systemie edukacji zawodowej bliska jest tradycyjnemu nauczaniu (zapamiętywanie), a nie treningu (doświadczanie), -młodzież ma zazwyczaj niższe (w porównaniu z młodzieżą licealną) kompetencje społeczne wyniesione z domu. Dostrzeżenie związku pomiędzy rozwojem kompetencji społecznych młodych ludzi, a ich pozycją na rynku pracy implikuje konieczność poszukiwania i tworzenia narzędzi kształtowania tzw. umiejętności miękkich.

6 Efektywność proponowanego rozwiązania Zgodnie z założeniami zawartymi w strategii wdrażania projektu innowacyjnego został osiągnięty wskaźnik wzrostu kompetencji społecznych wśród uczniów uczestniczących w fazie testowania.

7 Program rozwija następujące kompetencje gotowość do pomocy innymkomunikacja myślenie krytycznewspółpraca w grupie szacunek do innychpodejmowanie decyzji odpowiedzialnośćmyślenie kreatywne pewność siebierozwiązywanie konfliktów empatiaradzenie sobie z emocjami

8 Użytkownicy produktu finalnego nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych t.j. zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych -wychowawcy -pedagodzy, psycholodzy szkolni lub doradcy zawodowi ośrodki doskonalenia nauczycieli

9 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, we współpracy z siedmioma ośrodkami doskonalenia nauczycieli (na terenie całego województwa mazowieckiego), przygotuje kilkunastu trenerów poprzez: - przeprowadzenie szkoleń, - przekazanie materiałów. Wdrożenie produktu finalnego (I etap)

10 Wdrożenie produktu finalnego (II etap) DziałaniaPodmioty realizujące działanie Czas realizacji Przeprowadzenie 30-godzinnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu: - prowadzenia grupy, - zarządzania projektem uczniowskim, - realizacji scenariuszy zajęć. Zgodnie z Programem doskonalenia nauczycieli ODNPrzygotowanie szkoleń i rekrutacja – 1 miesiąc. Realizacja szkoleń – 3 dni. Realizacja scenariuszy zajęć przez nauczycieli.Nauczyciele i uczniowie 8 miesięcy Przeprowadzenie superwizji grupowej dla nauczycieliODN, ewentualnie we współpracy z PFDiM 1 dzień Realizacja projektu uczniowskiegoNauczyciele i uczniowie 1 miesiąc

11 Wdrożenie produktu finalnego Nakłady organizacyjno – finansowe: 30 godzinne szkolenia dla nauczycieli, 10 godzinne superwizji grupowej nauczycieli, realizacja projektu uczniowskiego, druk materiałów dydaktycznych dla nauczycieli Przynajmniej jeden zestaw materiałów dla każdej z ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa mazowieckiego zapewnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach realizacji projektu. Decyzję dotyczącą organizacji zajęć na terenie szkoły, a także o sposobie finansowania pracy nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły przy wsparciu organu prowadzącego. Zajęcia mogą być realizowane np. podczas godzin wychowawczych.

12 Produkt, a zmiany szkolnictwie zawodowym Produkt finalny odpowiada wprowadzanym zmianom w szkolnictwie zawodowym (obowiązującym od września 2012). W nowej podstawie programowej określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia.

13 Dostępność produktu finalnego Produkt finalny będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli pracujących w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych województwa mazowieckiego: -przygotowanie kilkunastu trenerów przy kilku ośrodkach doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego, - wyposażenie ośrodków doskonalenia nauczycieli w zestaw materiałów, - udostępnienie elektronicznej wersji materiałów zainteresowanym szkołom.

14 Dziękujemy za uwagę Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa pcyf@pcyf.org.pl tel. 22 826 10 16


Pobierz ppt "Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy Warszawa, 10 lutego 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google