Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” Warszawa, 10 lutego 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” Warszawa, 10 lutego 2012."— Zapis prezentacji:

1 Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” Warszawa, 10 lutego 2012 roku

2 Produktem finalnym projektu jest…
moduł dotyczący kompetencji społecznych dostosowany do specyfiki uczniów szkół zawodowych (zsz, tech, lp) i potrzeb regionalnego rynku pracy wraz z programem doskonalenia nauczycieli gotowy do włączenia w modułowe programy nauczania.

3 Na który składają się… Scenariusze zestaw 32 scenariuszy zajęć lekcyjnych zatytułowanych: „Trening Kompetencji Społecznych” Poradnik poradnik dla nauczycieli, składający się z 2 części: „Prowadzenie grupy” „Wybrane aspekty zarządzania projektem uczniowskim” Program program doskonalenia nauczycieli szkolenia superwizja

4 Problem na który odpowiada innowacja (1)
wzrasta znaczenie kompetencji społecznych, jako czynnika konkurencyjności pracownika, kompetencje społeczne oczekiwane są nie tylko w zawodach z sektora usług, polscy uczniowie mają problemy z zadaniami, w których wykazać się trzeba samodzielnością, formułowaniem wniosków i szukaniem nowych rozwiązań, ograniczenie kształcenia zawodowego do nauczania przedmiotów zawodowych, w przyjętym w Polsce modelu kształcenia zawodowego brakuje narzędzi kształtowania kompetencji społecznych.

5 Problem na który odpowiada innowacja (2)
formuła kształtowania kompetencji społecznych w obecnym systemie edukacji zawodowej bliska jest tradycyjnemu nauczaniu (zapamiętywanie), a nie treningu (doświadczanie), młodzież ma zazwyczaj niższe (w porównaniu z młodzieżą licealną) kompetencje społeczne wyniesione „z domu”. Dostrzeżenie związku pomiędzy rozwojem kompetencji społecznych młodych ludzi, a ich pozycją na rynku pracy implikuje konieczność poszukiwania i tworzenia narzędzi kształtowania tzw. umiejętności miękkich.

6 zawartymi w strategii wdrażania projektu innowacyjnego
Efektywność proponowanego rozwiązania Zgodnie z założeniami zawartymi w strategii wdrażania projektu innowacyjnego został osiągnięty wskaźnik wzrostu kompetencji społecznych wśród uczniów uczestniczących w fazie testowania.

7 Program rozwija następujące kompetencje
gotowość do pomocy innym komunikacja myślenie krytyczne współpraca w grupie szacunek do innych podejmowanie decyzji odpowiedzialność myślenie kreatywne pewność siebie rozwiązywanie konfliktów empatia radzenie sobie z emocjami

8 Użytkownicy produktu finalnego
nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych t.j. zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych wychowawcy pedagodzy, psycholodzy szkolni lub doradcy zawodowi ośrodki doskonalenia nauczycieli

9 Wdrożenie produktu finalnego (I etap)
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, we współpracy z siedmioma ośrodkami doskonalenia nauczycieli (na terenie całego województwa mazowieckiego), przygotuje kilkunastu trenerów poprzez: przeprowadzenie szkoleń, przekazanie materiałów.

10 Wdrożenie produktu finalnego (II etap) Podmioty realizujące działanie
Działania Podmioty realizujące działanie Czas realizacji Przeprowadzenie 30-godzinnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu: prowadzenia grupy, zarządzania projektem uczniowskim, realizacji scenariuszy zajęć. Zgodnie z „Programem doskonalenia nauczycieli” ODN Przygotowanie szkoleń i rekrutacja – 1 miesiąc. Realizacja szkoleń – 3 dni. Realizacja scenariuszy zajęć przez nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie 8 miesięcy Przeprowadzenie superwizji grupowej dla nauczycieli ODN, ewentualnie we współpracy z PFDiM 1 dzień Realizacja projektu uczniowskiego Nauczyciele i uczniowie 1 miesiąc

11 Wdrożenie produktu finalnego
Nakłady organizacyjno – finansowe: 30 godzinne szkolenia dla nauczycieli, 10 godzinne superwizji grupowej nauczycieli, realizacja projektu uczniowskiego, druk materiałów dydaktycznych dla nauczycieli Przynajmniej jeden zestaw materiałów dla każdej z ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa mazowieckiego zapewnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach realizacji projektu. Decyzję dotyczącą organizacji zajęć na terenie szkoły, a także o sposobie finansowania pracy nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły przy wsparciu organu prowadzącego. Zajęcia mogą być realizowane np. podczas godzin wychowawczych.

12 Produkt, a zmiany szkolnictwie zawodowym
Produkt finalny odpowiada wprowadzanym zmianom w szkolnictwie zawodowym (obowiązującym od września 2012). W nowej podstawie programowej określone są wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia.

13 Dostępność produktu finalnego
Produkt finalny będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli pracujących w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych województwa mazowieckiego: przygotowanie kilkunastu trenerów przy kilku ośrodkach doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego, wyposażenie ośrodków doskonalenia nauczycieli w zestaw materiałów, - udostępnienie elektronicznej wersji materiałów zainteresowanym szkołom.

14 Dziękujemy za uwagę Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20; Warszawa tel


Pobierz ppt "Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” Warszawa, 10 lutego 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google