Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wprowadzenie do metody foresightu technologicznego jako narzędzia przydatnego w kształtowaniu polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wprowadzenie do metody foresightu technologicznego jako narzędzia przydatnego w kształtowaniu polityki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wprowadzenie do metody foresightu technologicznego jako narzędzia przydatnego w kształtowaniu polityki energetycznej Anna Oniszk-Popławska

2 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Plan prezentacji Definicja foresightu Foresight technologiczny jako narzędzie podejmowania decyzji

3 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Definicja foresightu Foresight- proces osiągania konsensusu w ramach zainteresowanej grupy społecznej lub zawodowej dotyczący mogących się pojawić w przyszłości szans lub/i zagrożeń w danej dziedzinie. Wyniki foresightu mogą być istotnym elementem procesu decyzyjnego dotyczącego działań średnio i długoterminowych. Rodzaje foresightu- foresight technologiczny/ regionalny

4 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Czym jest foresight? Badanie możliwych, prawdopodobnych i preferowanych wersji przyszłości : Przewidywanie i prognozowanie długoterminowych perspektyw Interaktywna i wymagająca zaangażowania wielu uczestników metoda dyskusji i analizy Opracowanie strategicznych wizji Implikacje dla obecnie podejmowanych decyzji

5 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Rodzje foresigtu Foresight technologiczny Foresight regionalny Identyfikacja kluczowych technologii w przyszłości Ocena szans i zagrożeń dla technologii Identyfikacja działań, które należy podjąć w celu rozwoju technologii Identyfikacja kluczowych dla danego regionu kierunków rozwoju Uzyskanie konsensusu społecznego co do kierunków rozwoju Identyfikacja kluczowych organizacji potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych kierunków Stworzenie sieci współpracy pomiędzy jednostkami, które podejmą zaplanowane działania

6 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Czym jest metoda delficka? Metoda delficka – metoda badań polegająca na zbieraniu informacji na dany temat w ramach wybranej grupy społecznej lub zawodowej. Badania te są najczęściej przeprowadzane za pomocą ankiet przesyłanych drogą pocztową lub elektroniczną, ale możliwe są również badania o charakterze bardziej interaktywnym z wykorzystaniem np. komputerowych list dyskusyjnych. Bardzo często spotykanym elementem metody delfickiej jest przeprowadzanie badania z wykorzystaniem tych samych pytań w kilku turach.

7 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Foresight technologiczny jako narzędzie decyzyjne Rosnąca liczba technologii energetycznych, w tym technologii generacji rozproszonej Rosnące znaczenie badań naukowych na skalę międzynarodową Szybki postęp technologiczny Integracja+spójność strategii innowacyjnych Modele komputeroweForesight technologiczny Strategie energetyczne

8 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju łatweTradycyjne Wschodzące Parametry techniczne i ekonomiczne stałe, znane zmienne, nieznane Technologie energetyczne Złożone uwarunkowania ekonomiczne, techniczne, prawne i polityczne Modelowanie Rynek energetyczny trudne Foresight zalecany Foresight technologiczny jako narzędzie podejmowania decyzji

9 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Zalety foresightu w porównaniu z modelowaniem komputerowym: Przewidywanie rozwoju wschodzących technologii, które zwykle nie są uwzględnione podczas modelowania komputerowego (brak dostępu do aktualnych danych, duża dynamika zmiany parametrów ze względu na szybki postęp technologiczny); Pełniejsze uwzględnienie wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę; Minimalizacja subiektywnej oceny poprzez uwzględnienie opinii dużej, różnorodnej grupy ekspertów z całej Europy. Foresight technologiczny jako narzędzie podejmowania decyzji

10 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wady foresightu w porównaniu z modelowaniem komputerowym: Możliwość uzyskania zbyt ogólnych informacji (szczegółowość ograniczona objętością kwestionariusza i czasem jego wypełniania). Im szerszy obszar tematyczny tym mniej szczegółowe rezultaty. Eksperci są zazwyczaj bardziej optymistycznie nastawieni co do możliwości rozwoju wschodzących technologii niż zwykle bardziej sceptyczni modelarze. Kto ma rację? Brak rewolucyjnych rezultatów – polityczne decyzje co do oczekiwanego tempa rozwoju poszczególnych technologii mają również wpływ na opinie ekspertów. Foresight technologiczny jako narzędzie podejmowania decyzji

11 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Zalecenie: Foresight jest narzędziem przydatnym w podejmowaniu decyzji o kierunkach oraz preferowanych mechanizmach wsparcia dla wschodzących technologii. Foresight powinien być stosowany w możliwe jak najwęższym technologicznie zakresie, zbyt szeroki zakres powoduje że uzyskane wyniki są zbyt ogólne. Do potrzeb bilansowania energetycznego, określania celów ilościowych bardziej wskazane jest zastosowanie energetycznych modeli ilościowych. Foresight technologiczny jako narzędzie podejmowania decyzji

12 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Anna Oniszk-Popławska EC BREC/IBMER ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa tel.: 848-48-32 w. 116 http://www.ecbrec.pl/ e-mail: oniszk@ibmer.waw.pl Kontakt


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wprowadzenie do metody foresightu technologicznego jako narzędzia przydatnego w kształtowaniu polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google