Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykłady z „Historii społecznej i

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykłady z „Historii społecznej i"— Zapis prezentacji:

1 Wykłady z „Historii społecznej i
dr Andrzej Pieczewski     Wykłady z „Historii społecznej i gospodarczej”

2 EGZAMIN WYMAGANIA Literatura Wykład Test pisemny 2 podejścia
Przepisanie oceny (dla wybranych) – tylko przedmiot HSiG

3 Literatura HISTORIA SPOŁECZNA
D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007 A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX w., Poznań 2009 HISTORIA GOSPODARCZA J. Skodlarski, Historia gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

4 „Dziedzictwo może się nam nie podobać, ale nie może dla nas nie istnieć. Można je przeklinać, ale nie można ignorować”. J. Szacki

5 SZEROKA ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA UWZGLĘDNIAJĄCA CZYNNIKI:
Przedmiot HSiG SZEROKA ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA UWZGLĘDNIAJĄCA CZYNNIKI: polityczno-ustrojowe-prawne ekonomiczne militarne, techniczne geograficzne, demograficzne, socjologiczne, kulturowe, religijne

6 Historia Społeczna i Gospodarcza cel wykładu
HISTORIA SPOŁ. i GOSP. = KORZENIE WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA i GOSP. RYNKOWEJ Jak powstawały nowe struktury społeczne i ustrój kapitalistyczny? Dlaczego w „tych” krajach, a nie innych? Dlaczego jedne kraje są nowoczesne i bogate, a inne nie? Jakie było/jest miejsce Polski w wyścigu do nowoczesności i bogactwa?

7 „Nowoczesne społeczeństwo”
Wolność osobista Równość wobec prawa Własność (prawnie chroniona) Wolność gospodarowania System państwowy (prawny) sankcjonujący w/w wolności oparty na logice (bez domieszek moralności, religii, itd.) Demokracja ……(?)

8 Perspektywa historyczna (wymiary analizy)
Perspektywa „dźwięcznych nowin” (brak refleksji naukowej, brak myśli spajającej) Perspektywa „pasma koniunktur” (skoncentrowana na cyklicznych wzrostach i spadkach) Perspektywa „długiego i bardzo długiego trwania” (pasmo dziejowe w długich przestrzeniach czasowych – możliwość rozumienia i badania naukowego)

9 Krzywa demograficzna (lata 0-2013)

10 Feudalizm – istota systemu, różnice regionalne (X-XV w.)
Wykład II Feudalizm – istota systemu, różnice regionalne (X-XV w.) 10

11 Ubóstwo, bieda i głód jako norma życia większości ludzi
„Życie zgodnie z naturą” Największe zagrożenia „dawnego człowieka” śmierć, głód, choroby, wojna, rozbój, gwałt i rabunek, poza tym: ciemnota, zabobon, skrajna ciasnota. Przez ostatnie 200 lat na „Zachodzie” nastąpił rzadki w historii okres, w którym postęp i dobrobyt dotknął więcej niż 10% społeczeństwa 11

12 Istota feudalizmu cz. I System podległości prawnej i gospodarczej jednych grup społecznych względem innych. Feudalizm – system, w którym poddani dzierżawią ziemię w zamian za służbę wojskową Hierarchia lenna = hierarchia wojskowa Jedność politycznej i gospodarczej sfery działania. Powszechne wykorzystywanie pracy niewolniczej. Wysoki stopień samowystarczalności, 12

13 Podstawowe pojęcia związane z feudalizmem
Senior, Wasal, Lenno (drabina feudalna) Nadania i immunitety (ekonomiczny i sądowy) Pańszczyzna Stany: szlachecki, chłopski ( i mieszczański) SZLACHTA: 1 – 8% MIESZCZAŃSTWO: 10 – 20% CHŁOPSTWO: 80 – 90% 13

14

15 Społeczeństwo feudalne
Wolność osobista Prawo i jego stosowanie Możliwości awansu społecznego

16 Główny regulator procesów gospodarczych
Wolność gospodarowania, Własność, Rynek….? Państwo, Kościół, zwyczaj / obyczaj Organizacja produkcji i handlu Pieniądz w średniowieczu

17 ROLA KOŚCIOŁA W SPOŁECZEŃSTWIE
Na poziomie: państwa, gospodarki, nauki i sztuki

18 Feudalizm europejski a feudalizm reszty świata
Europa Azja Prawo dziedziczenia lenna Brak dziedziczenia Dużo szczebli Niedużo szczebli drabiny feudalnej drabiny feudalnej Wzajemne prawa i Bardziej autorytarny obowiązki seniora i stosunek senior-wasal wasala „rozmycie władzy” „centralizacja władzy” 18

19 Organizacja produkcji wieś - miasto
DWÓR – jednostka polityczna, CECHY – org. rzemieślnicze prawna i ekonomiczna KUPCY – gildie, zrzeszenia samowystarczalność brak samowystarczalności mała rola handlu duża rola handlu mała rola pieniądza większa rola pieniądza brak wolności osobistej większa wolność osobista brak własności własność brak samorządu samorząd konserwacja feudalizmu zaczątki kapitalizmu 19

20 Miasta w średniowieczu
V – X w. – dezurbanizacja i ruralizacja X – XV w. – urbanizacja i rozkwit miast Europa Zachodnia =/= Bizancjum Konstantynopol, Aleksandria, Saloniki, Archipelag miast włoskich: Wenecja, Genua, Florencja, Mediolan, etc. Flandria, Brabancja, Niderlandy, północna Francja, wzdłuż Renu, Prowansja, Katalonia Praga, Wiedeń, Kraków, Kijów, Wielki Nowogród

21 Cechy gospodarki feudalnej
Rolniczy charakter gospodarki (80-90% ludności do końca XVIIIw.) Dominacja gospodarki naturalnej Decentralizacja rynków towarowych „BRAK RYNKÓW” (zwyczaj, a nie gra popytu i podaży ustalał ceny i płace) 21

22 Liczba ludności na świecie
22

23 Rozdział światowego PKB według kontynentów około 1500 r
Rozdział światowego PKB według kontynentów około 1500 r. 250 mld USD (w roku 500 – 120 mld.) 23

24 Przyczyny rozkładu feudalnego
Zmiany w technice wojskowej (wojsko oparte na rycerstwie zostaje zastąpione specjalistycznymi formacjami „armii zawodowej”). Klęska demograficzna w Europie (XIV w.) (wpływ zmian popytu i podaży siły roboczej na warunki gospodarowania chłopów) Wzrost roli miast i handlu. 24

25


Pobierz ppt "Wykłady z „Historii społecznej i"

Podobne prezentacje


Reklamy Google