Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład III Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład III Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.)"— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład III Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.)

2 2 XVI – RENESANS, REFORMACJA - rozkwit handlu, wzrost gospodarczy XVII – BAROK – stagnacja gosp., wojny religijne XVIII – OŚWIECENIE - rozpoczyna się przewrót przemysłowy

3 Renesans i reformacja RENESANS – czerpanie z antyku bez cenzury REFORMACJA: -Luteranizm, -Anglikanizm, -Kalwinizm, -Antytrynitaryzm, -Husytyzm, -Anabaptyzm. 3

4 4 Charakterystyka XVI w. REWOLUCJA HANDLOWA REWOLUCJA CEN AKUMULACJA PIERWOTNA URBANIZACJA i TWORZENIE KLASY KUPIECKIEJ, rozwój produkcji i specjalizacji DUALIZM AGRARNY EUROPY

5 5 Rewolucja handlowa Rozwój rynków krajowych / wzrost liczby ludności Rozszerzenie rynków: podróże i odkrycia Ekspansja Europy w świecie (Portugalia, Hiszpania, Holandia, Anglia, Francja) Zmiany ilościowe i jakościowe w handlu. Vasco da Gama Krzysztof Kolumb Ferdynand Magellan

6 6 Rozwój instytucji sprzyjających rozwojowi handlu (XVI-XVIII w.) 1. Prawne zabezpieczenie kontraktów i roszczeń do własności. 2. Weksle i bankowość. 3. Ubezpieczenia. 4. Opodatkowanie w miejsce konfiskaty i uznanie praw własności (np. Magna Carta 1215r. Anglia, Niderlandy) 5. Związki ekonomiczne nie oparte na pokrewieństwie (powstanie przedsiębiorstw).

7 7 Rozwój instytucji sprzyjających rozwojowi handlu (XVI-XVIII w.) 6. Podwójna księgowość. 7. Powstanie systemu religijnego i moralnego odpowiadającego potrzebom społeczeństwa kupieckiego. 8. Spółki handlowe. 9. Wpływ struktury politycznej Europy na rozwój niezależnej klasy kupieckiej. (Imperium SA kontra Królestwo SA, Księstwo SA, Miasto-Państwo SA)

8 8 Rewolucja cen Zwiększenie podaży kruszców zwiększenie podaży pieniądza wzrost cen (spadek wartości pieniądza) Ceny --- 400 - 500% Płace --- 200 - 300% Przyczyny: podaż wewnętrzna + import Import złota i srebra do Hiszpanii -----

9 9 Akumulacja pierwotna (XVI – XIX w.) Proces oddzielenia wytwórcy od środków wytwarzania (na drodze przymusu pozaekonomicznego): -Wywłaszczanie chłopów z ziemi (np. rugi chłopskie) -Gromadzenie kapitałów z handlu, -Eksploatacja kolonii, -Protekcjonizm państwowy. Efekty: -Pojawienie się ludzi bez środków produkcji -Pojawienie się dostatecznie dużych kapitałów aby mogły być przeznaczone na cele nie konsumpcyjne

10 10 Pozaekonomiczne czynniki wzrostu Ideologia: renesansu, [baroku?], reformacji (etyka protestancka). Merkantylizm, prekursorzy ekonomicznej myśli klasycznej (W. Petty, J. Locke, D. Hume), fizjokraci (F. Quesnay, R.J. Turgot), A. Smith

11 11 Przemiany społeczne Uniezależnienie władzy królewskiej od arystokracji feudalnej. Arystokracja feudalna wobec nowych czasów Handel dalekomorski a władza królewska Piractwo i korsarstwo jako duch przyszłości (nośnik idei wolnego handlu i wolności osobistej)

12 12 Dualizm agrarny Europy

13 13 Dualizm agrarny Europy Czynnik ekonomiczno - społecznyZachódWschód Renta gruntowaczynsz w pieniądzu renta odrobkowa - pańszczyzna Pańszczyznaograniczanazwiększana Wolność osobista chłoparośniemaleje Efektywność ekonomiczna chłopskiego gosp. rol. rośniemaleje Kierunek rozwoju gospodarstwa chłopskiego towarowynaturalny

14 Wiek XVII Epoka Baroku Kontrreformacja – wojny religijne Zwolnienie gospodarki Dla Rzeczpospolitej – wiek kryzysu 14

15 15 Polska spichlerzem Europy – rozwój gospodarczy Rzeczpospolitej w XVI w. Przesłanki przejścia do gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej: -spadek dochodów szlachty, -wzrost popytu zewnętrznego i wewnętrznego, -rewolucja cen, -wzrost poddaństwa. Istota funkcjonowania folwarku pańszczyźnianego Zasadnicze cechy systemu (ekstensywność, oparcie funkcjonowania folwarku na pracy pańszczyźnianej)

16 16 Polska w XVI w. Wzrost ogólnego dobrobytu. Rozwój miast (Gdańsk 40 tys., Kraków ?) Struktura ludności Polski: włościanie – 80 - 85 % mieszczanie – 10 - 15 % szlachta i duchowieństwo – mniej niż 10%

17 17 Kryzys gospodarki folwarczno- pańszczyźnianej w XVII w. Zewnętrzne: -wzrost produkcyjności rolnictwa europejskiego -koniec rewolucji cen -konkurencja tańszego zboża rosyjskiego Wewnętrzne: -Słabość ustroju państwowego -Wojny, klęski elementarne -Brak inwestycji szlacheckich i kierunek konsumpcyjny

18 18 Rodziny inwestujące!!! Koniecpolscy Wiśniowieccy Zamoyscy Brzostowscy Poniatowscy Czartoryscy Radziwiłłowie Potoccy Sapiehowie Leszczyńscy

19 Wiek XVIII Oświecenie i początek Rewolucji przemysłowej OŚWIECENIE FILOZOFII Anglia: Empiryzm – J. Locke, D. Hume, G. Berkeley, Utylitaryzm – T. Hobbes, A. Shaftesbury Francja: Filozofia stosowana – Wolter, Materializm – La Mettrie, Sensualizm – Condillac, Pozytywizm – J.L. d Alembert Niemcy: I. Kant - Krytycyzm 19

20 Rozkład feudalizmu - liderzy Niderlandy – Zjednoczone prowincje Niderlandów (1581 r.) Anglia – Rewolucja Cromwellowska – wojna króla z parlamentem (1645 r.) Francja – Rewolucja francuska – 1789 r. (wolność, równość, braterstwo) USA – Konstytucja 1787 r. (1789 r.) 20

21 21 Dowody na rozwój gospodarczy - rozkład feudalizmu i tworzenie się struktur kapitalistycznych (Anglia, Holandia, Francja, USA) - wzrost populacji ( z 400 mln w XV w. do 1 mld. w XVIII w.) - wzrost DN świata (z 240 mld. USD w XV w. do 600 mld. W XVIII w. ;średnioroczny przyrost 0,3%)

22 22 Podział dochodu świata

23 23 Punktacja wynalazków o zastosowaniu praktycznym, XV-XVIII w.

24 24 Liczba angielskich patentów w XVIII w.


Pobierz ppt "1 Wykład III Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne Europy (XVI-XVIII w.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google