Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl

2 DATAVIEW (WIDOK DANYCH) Każde zadanie Magic'a pracuje z zestawem rekordów i ich zmiennych, który nazywa się dataview. Jednym z pierwszych, niewidocznych procesów zadania, to budowanie jego dataview.

3 REKORD LOGICZNY Zbiór zmiennych, czy to Rzeczywistych czy Wirtualnych, nazywa się Rekordem Logicznym.

4 ZMIENNA RZECZYWISTA Zmienne wybrane z Tabeli Głównej lub powiązanej tabeli, są Zmiennymi Rzeczywistymi zadania.

5 ZMIENNE WIRTUALNE Twórca może definiować zmienne lokalne istniejące tylko w trakcie wykonania programu. Są to Zmienne Wirtualne zadania.

6 KRYTERIA ZAKRESU W niektórych przypadkach programista może zdefiniować wartości Min/Max by ograniczyć liczbę rekordów, które zostaną pobrane z bazy danych. Te wartości Min/Max to kryterium zakresu.

7 SORTOWANIE / INDEKS Indeks tabeli Głównej zadania określa porządek wierszy, o ile programista nie zdefiniuje nowego sortowania w repozytorium Task Sort (Sortowanie Zadania).

8 REKORD LOGICZNY Zmienne Rzeczywiste i Wirtualne razem tworzą Rekord Logiczny zadania. Zbiór rekordów logicznych, wybranych z Tabeli Głównej i powiązanych z nią tabel, zgodnie z regułami Zakresu zadania oraz posortowanych zgodnie z indeksem Tabeli Głównej, tworzy dataview zadania.

9 DATAVIEW (WIDOK DANYCH) Ten proces jest sumarycznie przedstawiony na diagramie poniżej:

10 OPERACJA SELECT Jest najbardziej użyteczną operacją Magic'a. W każdym programie ma ona ma dwa główne cele: dataview definiowanie dataview zadania. Tutaj możesz wybrać zmienne, które będą występować w zadaniu; definiowanie porządku tabulacji (tab order) w trybie Runtime. (Tab order - kolejność w jakiej kursor przemieszcza się z jednej kontrolki do drugiej).

11 OPERACJA SELECT Operacja Select może być używana do kilku celów podczas tworzenia aplikacji w Magic'u: Budowanie rekordu logicznego zadania. Budowanie dataview zależnego od zadania, przy użyciu kolumny Range (Zakres). Wyszukiwanie rekordu z konkretną wartością zmiennej Rzeczywistej, przez określenie odpowiedniego wyrażenia w parametrze Locate (Wyszukiwanie) operacji Select zmiennej.

12 OPERACJA SELECT Operacja Select może być używana do kilku celów podczas tworzenia aplikacji w Magic'u: Przypisywanie wartości początkowych zmiennym Rzeczywistym w czasie tworzenia rekordów, poprzez definiowanie wyrażenia Init w operacji.

13 OPERACJA UPDATE Jest używana do dokonywania manipulacji na danych. Może ona zostać użyta w dowolnej części programowanej pętli.

14 OPERACJA UPDATE Powszechne zastosowania operacji Update zawierają: Umieszczanie konkretnej wartości w zmiennej. Wykonywanie obliczeń w raportach i zadaniach Online. Pionowa aktualizacja w zadaniach Batch. Utrzymywanie spójności danych.

15 OPERACJA LINK pomaga zachować spójność danych, pozwalając na tworzenie relacji one-to-one (jeden-do-jednego) pomiędzy Tabelą Główną a tabelami dowiązanymi. Relacja jest oparta na wspólnej zmiennej lub zmiennych pomiędzy dwoma tabelami. Funkcja ta może pomóc programiście w budowaniu bardziej zrozumiałych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji.

16 OPERACJA LINK Zestawia połączenie pomiędzy bieżącym wierszem tabeli Głównej i konkretnym wierszem innej tabeli zdefiniowanej w tym samym zadaniu. Magic implementuje relację jeden-do-jednego przy użyciu operacji Link. Innymi słowy, Magic spróbuje znaleźć rekord dla każdego z rekordów tabeli Głównej, w zależności od kryteriów Locate (Wyszukiwanie) operacji Link.

17 OPERACJA LINK Wszystkie typy operacji Link, poza Link Create, mogą być użyte do pobrania rekordu z tabeli dołączonej. Różnice pomiędzy tymi typami stają się istotne dopiero, kiedy powiązanie się nie powiedzie.

18 OPERACJA LINK Link Query – jeżeli wiązanie się nie powiedzie, Magic nie wyświetli komunikatu, a programista musi użyć parametru Ret (Returned Value - Zwracana Wartość), aby wygenerować komunikat za pomocą operacji Verify. Link Write – używany do tworzenia nowego rekordu w sytuacji, gdy operacji Link nie uda się go zlokalizować. Link Create – używany do tworzenia nowego rekordu w tabeli dołączonej, bez względu na wynik operacji Locate.

19 PROGRAMY WSADOWE W przeciwieństwie do interakcyjnych, programy wsadowe nie wymagają interakcji z użytkownikiem. Kilka z wielu zastosowań programów batch to: Raporty Obliczenia Aktualizacja programów Kopiowanie rekordów z jednej tabeli do drugiej Procesy nie potrzebujące interakcji z użytkownikiem

20 PROGRAMY WSADOWE Jedną z wielu zalet Magic'a jest łatwość i szybkość pisania programów wsadowych, które są jeszcze prostsze, niż programy online.

21 PROGRAMY WSADOWE Zadanie OnlineZadanie Batch Interakcja z użytkownikiem jest głównym celem zadań Online. W zadaniach Batch nie ma interakcji z użytkownikiem. Wszystkie operacje Rekordu Głównego mogą być wykonane, zgodnie z interakcją użytkownika. Wykonywanie Rekordu Głównego jest pomijane. Są w nim umieszczane jedynie operacje Select i Link, tworzące dataview. Nie można utworzyć poziomu Grupy.Poziom Grupy może zostać utworzony. Musi być otwarta Formatka Zadania, wyświetlająca co najmniej jedną kontrolkę dynamiczną, na której użytkownik może ustawić kursor. Formatka Zadania może być zamknięta lub nie wyświetlać nic. Istotne jest, czy operacja wykonywana jest w Prefiksie, czy Sufiksie Rekordu. Nie ma znaczenia, czy operacje wykonywane są w Prefiksie, czy Sufiksie Rekordu. Sufiks Rekordu jest wykonywany w zależności od pewnych warunków. Sufiks Rekordu jest zawsze wykonywany bezwarunkowo.

22 PROGRAMY WSADOWE Koncepcja Pętli Wsadowej (Batch Loop) Zadanie Wsadowe, z definicji powtarza operacje, określone w Prefiksie i Sufiksie Rekordu, jeden raz dla każdego rekordu. Cykl zadania kończy się, kiedy spełniony jest jeden z dwóch warunków: Albo warunek End Task zwróci wartość True (Prawda), albo Zadanie osiągnie ostatni rekord w swoich kryteriach zakresu.

23 PROGRAMY WSADOWE Są przypadki, kiedy nie definiuje się tabeli Głównej w zadaniu Batch. Nazywa się to Zero Table Batch task (Zadanie Wsadowe bez Tablicy Głównej). Magic traktuje je jak nieskończoną tabelę wirtualną. Programista musi określić parametr End Task Condition (Warunek Końca Zadania), aby zadanie Wsadowe wiedziało, kiedy ma się zakończyć. W przeciwnym wypadku, zadanie Batch będzie działać bez przerwy. To samo rozważanie tyczy się definiowania zadania Wsadowego z tabelą Główną w trybie Create. Tak jak w zadaniu Wsadowym Bez Tabeli, bez poprawnego warunku End Task, Magic będzie w nieskończoność tworzył rekordy w tabeli.

24 PROGRAMY WSADOWE Tryb początkowy zadania Wsadowego może dostarczyć Ci informacji na temat celu zadania. Zadania w trybie Query są używane głównie do raportów. Zadania w trybie Create są używane głównie do importowania danych. Zadania w trybie Delete oraz trybie Modify są przeważnie używane do manipulacji danymi.

25 Dziękuję za uwagę Janusz ROŻEJ


Pobierz ppt "Magic Janusz ROŻEJ Komtech Sp. z o.o. www.komtech.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google