Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał jest działaniem prowadzonym przez Powiat Lubański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał jest działaniem prowadzonym przez Powiat Lubański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt pn. Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał jest działaniem prowadzonym przez Powiat Lubański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - dzieci i młodzieży powiatu lubańskiego oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w okresie od października 2009 do maja 2011 roku.

4 Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych Organizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości

5 Rozbudzanie zainteresowań historią regionu, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych środowiska naturalnego. Organizacja doradztwa oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze szkół w powiecie lubańskim

6 Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, czyli: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

7 kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna.

8

9 Celem ogólnym Szkolnego Programu Rozwojowego jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich kompetencji kluczowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

10 rozwijanie umiejętności uczenia się języka obcego, przygotowanie uczniów do sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem obcym, rozwijanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym, rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno- przyrodniczymi, wyposażenie uczniów w umiejętność przeprowadzania prostych badań i doświadczeń przyrodniczych, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy i umiejętności matematycznych w praktyce, doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do planowania własnego rozwoju,

11 Projekt jest kierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Każdy z uczniów szkoły będzie mógł wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, które będą przygotowane w naszej szkole.

12

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "Projekt pn. Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał jest działaniem prowadzonym przez Powiat Lubański w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google