Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ UKŁADU TRANSPORTOWEGO GDAŃSKA I 4 września 2015 I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ UKŁADU TRANSPORTOWEGO GDAŃSKA I 4 września 2015 I."— Zapis prezentacji:

1 I warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ UKŁADU TRANSPORTOWEGO GDAŃSKA I 4 września 2015 I

2 12.00 – 12.10 Powitanie – dyr. Edyta Damszel-Turek Przedstawienie panelistów oraz zagadnień do dyskusji – prof. Piotr Lorens 12.10 – 13.10 Wypowiedzi panelistów Głosy przedstawicieli SITK-om i TUP-u 13.10 – 14.45 Dyskusja Podsumowanie dyskusji – sformułowanie wniosków do poszczególnych zagadnień 14.45 – 15.00 Podsumowanie – prof. Piotr Lorens

3 VIII luty - kwiecień 2015 maj - lipiec 2015 listopad 2017 – styczeń 2018 wrzesień 2015 – kwiecień 2016 Spotkanie z RMG Spotkanie z NGO ‘s Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Spotkania BRG z Radami Dzielnic Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie SUIKZP warsztaty dla mieszkańców – 3 spotkania SUIKZP warsztaty dla mieszkańców – 3 spotkania Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej KAMPANIA INFORMACYJNA WYZWANIA/ PROBLEMY ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKT SUIKZP UCHWALENIE SUIKZP maj 2016 – październik 2017 Warsztaty eksperckie nad dylematami rozwoju przestrzennego miasta (5 spotkań) Warsztaty eksperckie nad dylematami rozwoju przestrzennego miasta (5 spotkań) 3 spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów 3 spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów Publiczna prezentacja założeń do SUIKZP Publiczna prezentacja projektu roboczego SUIKZP Wyłożenie projektu SUIKZP Dyskusja publiczna Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do SUIKZP Publikacja SUIKZP Publikacja SUIKZP Konferencja naukowa – podsumowanie Konferencja naukowa – podsumowanie Publikacja SUIKZP w wersji popularyzator. Publikacja SUIKZP w wersji popularyzator. Stanowiska RD na temat projektu SUIKZP PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA SUIKZP Strona internetowa Strategia Gdańsk 2030 Plus - warsztaty Konferencja prasowa Spotkania BRG z Radami Dzielnic Spotkania BRG z Radami Dzielnic

4 mgr inż. arch. Marek Nakonieczny mgr inż. Grzegorz Długosz inż. Mateusz Hoppe mgr inż. Maciej Berendt dr inż. Jan Bogusławski dr inż. arch. Karolina Krośnicka

5 1.Utrzymywanie zaplanowanych rezerw terenu pod rozwój podsystemów transportowych do realizacji w przyszłości w kontekście kosztów (finansowych, społecznych i przestrzennych) – wskazany/konieczny/zbędny ? 2.Aktualność zaplanowanego układu drogowego miasta: zaplanowany właściwie i do realizacji? nadmiernie rozbudowany i należy ograniczyć (mimo konsekwencji dla ruchu i bezpowrotnej utraty rezerw? możliwość wprowadzenia w przyszłości nowych rezerw bez względu na koszty? 3.Związek bezpośredni/pośredni między dostępnością drogową terenów inwestycyjnych, a rozwojem gospodarki miasta - rozwój ekonomiczny miasta bez rozwoju połączeń międzydzielnicowych? 4.Realizacja połączeń drogowych międzydzielnicowych przez sieć wielofunkcyjnych ulic niskich klas o przekroju jednojezdniowym – ewentualna rezygnacja z segregacji ruchu kołowego? 5.Nadanie priorytetu transportowi publicznemu/zbiorowemu w kształtowaniu układu komunikacyjnego – nawet za cenę zaniechania inwestycji drogowych. 6.Dopuszczalność /celowość realizacji linii tramwajowych wbudowanych w jezdnie (gdzie ruch kołowy i tramwajowy odbywa się po wspólnym pasie) na długich odcinkach. 7.Wyposażenie węzłów integracyjnych zlokalizowanych w Centralnym Paśmie Usługowym w podsystem P&R.

6 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.brg.gda.pl Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Więcej informacji na:


Pobierz ppt "I warsztaty eksperckie SUiKZP ROZWÓJ UKŁADU TRANSPORTOWEGO GDAŃSKA I 4 września 2015 I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google