Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prawa dziecka niepełnosprawnego. 2 3 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do wczesnego wspomagania rozwoju Art.. 71b ust. 2a, 2b, 3a Ustawy o systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prawa dziecka niepełnosprawnego. 2 3 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do wczesnego wspomagania rozwoju Art.. 71b ust. 2a, 2b, 3a Ustawy o systemie."— Zapis prezentacji:

1 1 Prawa dziecka niepełnosprawnego

2 2

3 3 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do wczesnego wspomagania rozwoju Art.. 71b ust. 2a, 2b, 3a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

4 4 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do odroczenia obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Art.. 14 ust. 1a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Art.. 14 ust. 1a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

5 5 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

6 6 Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki Art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

7 7 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi Art.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

8 8 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych Art.1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Art.1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

9 9 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku gdy cierpi na wadę słuchu §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046) §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046)

10 10 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zmianami)

11 11 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej Art. 1 pkt 4 i 5a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz. 114). Art. 1 pkt 4 i 5a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz. 114).

12 12 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do indywidualnych zajęć rewalidacyjnych § 2 ust. 10, § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach (Dz. U. Nr 15 poz. 142 ze zmianami)

13 13 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych § 34, 55, 105 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046) § 34, 55, 105 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046)

14 14 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego n Do nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz.350 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz.350 z późniejszymi zmianami)

15 15 Dziecko niepełnosprawne ma prawo Do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. n art. 17 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)


Pobierz ppt "1 Prawa dziecka niepełnosprawnego. 2 3 Dziecko niepełnosprawne ma prawo n Do wczesnego wspomagania rozwoju Art.. 71b ust. 2a, 2b, 3a Ustawy o systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google