Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa dla uzdolnionych humanistów, uczniów otwartych na poznanie kultury europejskiej, twórczych i ambitnych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa dla uzdolnionych humanistów, uczniów otwartych na poznanie kultury europejskiej, twórczych i ambitnych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu."— Zapis prezentacji:

1

2 Klasa dla uzdolnionych humanistów, uczniów otwartych na poznanie kultury europejskiej, twórczych i ambitnych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły poprzez rozwijanie się w różnych dziedzinach kultury oraz własną twórczość. Innowacja oferuje: warsztaty teatralne, które oswoją ze stresem wystąpień publicznych, warsztaty filmowe zapoznające z historią kina i sposobem realizacji filmu, zajęcia dziennikarskie, w tym redagowanie szkolnej gazetki, zajęcia poświęcone kulturze europejskiej, udział w festiwalach filmowych, wizyty w studiu radiowym i telewizyjnym, wyjazdy do teatru i kina, spotkania z ciekawymi ludźmi: dziennikarzami, artystami i twórcami kultury zwiedzanie Europy podczas wycieczek. Wszelkie przedsięwzięcia służą jednemu celowi: wiedza szkolna ma być żywa, ciekawa i bogata.

3 Program nauczania matematyki wspomagany jest technikami informatycznymi. Zajęcia będą odbywały się w sali informatycznej z wykorzystaniem komputerów oraz tablicy interaktywnej. W celu rozwiązywania zadań matematycznych uczniowie będą korzystali z: Dzięki możliwościom programów do nauki geometrii dostrzegą i odkryją twórczo własności figur. Metoda wizualizacji pozwoli na szybkie zapamiętanie i utrwalenie poznanych wiadomości. programów komputerowych, programów użytkowych, potrzebnych informacji w Internecie, ćwiczeń interaktywnych.

4 Najważniejszym celem realizowanego programu będzie zapewnienie uczniom sprawności językowej pozwalającej na komunikowanie się we współczesnym świecie. Program ten zakłada realizację materiału nauczania w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Lekcje wzbogacone będą o różnorodne techniki, np.: techniki multimedialne, teatralne, stosujące piosenki, gry i zabawy oraz projekty. Uczniowie będą poznawać kulturę, obyczaje krajów anglojęzycznych, aspekty życia codziennego, jak muzyka, sport, moda i wiele innych, np.: w ramach zapoznawania się z popularnymi sportami organizowane będą wyjazdy na pole golfowe, w celu poznania zasad gry i porozmawiania z anglojęzycznymi trenerami. Absolwent takiej klasy może z powodzeniem realizować naukę języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym. W trakcie edukacji gimnazjalnej przewidziany jest dwutygodniowy wyjazd do szkoły językowej w Reading, w Wielkiej Brytanii.

5 Program pozwoli uczniom zgłębić wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody, botaniki, zoologii, zdrowia człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Zajęcia będą odbywały się w grupach raz w tygodniu. Innowacja obejmuje: współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Kożuszkach, uczestniczenie w różnych akcjach ekologicznych ( Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata), hodowle roślin i zwierząt, zakładanie zielników, udział konkursach np. Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych, Zbieraj zużyte baterie, wycieczki edukacyjnych do ogrodu zoologicznego i botanicznego, oczyszczalni ścieków, a także spotkania z leśnikiem, psychologiem, pielęgniarką i lekarzem, udział w Międzynarodowym Programie Monitoringu Środowiska GLOBE, nawiązanie współpracy z Fundacją Panda, działającą przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym i honorową adopcję mieszkańca zoo.

6 Głównym celem programu będzie zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju fizycznego pod fachową opieką trenerów i nauczycieli. Zapraszamy również młodzież o zróżnicowanych warunkach fizycznych. Klasa sportowa to nie tylko sport, ale również wysoki poziom nauczania, dlatego przy naborze brane będą pod uwagę: zachowanie i wyniki w nauce. W trakcie całego cyklu nauczania uczniom udostępniona będzie bardzo dobrze wyposażona sala fitness. Dla uczniów zorganizowane zostaną wyjazd integracyjny do Hiszpanii, a w czasie ferii zimowych obozy narciarskie, mające na celu naukę i doskonalenie jazdy na nartach biegowych i zjazdowych.

7 Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodzieży zarówno pełno jak i niepełnosprawnej. Nauka odbywa się w mniejszych grupach z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. Podczas zajęć następuje indywidualizacja w procesie uczenia. Młodzież niepełnosprawna, która uczy się razem z pełnosprawnymi rówieśnikami, w większym stopniu rozwija swoje społeczne i zawodowe umiejętności, które są potrzebne w codziennym życiu. Nauka w takiej klasie niesie również wiele korzyści dla ucznia pełnosprawnego i pozwala zrozumieć, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pełnego uczestnictwa i równości w społeczeństwie. Uczniowie będą objęci stałą opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

8


Pobierz ppt "Klasa dla uzdolnionych humanistów, uczniów otwartych na poznanie kultury europejskiej, twórczych i ambitnych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google