Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY"— Zapis prezentacji:

1 NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY

2 PITAGORAS Grecki matematyk, filozof ,mistyk. Urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem.

3 TWIERDZENIE PITAGORASA
W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.

4 Tales Grecki filozof ,matematyk, meteorolog, polityk, żył na przełomie VII i VI w. p.n.e. W karierze naukowej Talesa najważniejsze były odkrycia matematyczne. Jednym z nich było wprowadzenie do Grecji geometrii . W karierze naukowej Talesa ważne było również przepowiedziane przez niego zaćmienie słońca.

5 TWIERDZENIE TALESA Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.

6 ARCHIMEDES Żyjący (ok p.n.e.), fizyk i matematyk starożytnej Grecji jeden z największych uczonych starożytności, pochodzący z Syrakuz na Sycylii. Zajmował się takimi dziedzinami nauki jak hydrostatyka, arytmetyka, geometria, astronomia, mechanika i optyka.

7 ODKRYCIA ARCHIMEDESA Opracował wzory na pole powierzchni i objętość walca, kuli i czaszy kulistej oraz rozważał objętości parabolloidy , hiperboloidy i elipsoidy obrotowej. Poprawnie oszacował wartość liczby π

8 DAVID HILBERT Matematyk niemiecki ( ) zajmował się algebraiczną teorią liczb, teorią równań całkowych, zagadnieniami rachunku wariacyjnego, podstawami geometrii i logiki matematycznej oraz problemami fizyki matematycznej. Był profesorem uniwersytetu w Getyndze, jednego z najważniejszych wówczas ośrodków myśli matematycznej w świecie.

9 OSIĄGNIĘCIA DAVIDA HILBERTA
Pracował nad teorią niezmienników algebraicznych. Udowodnił ważne twierdzenie o istnieniu skończonej bazy dla układu niezmienników.. Badania Hilberta w zakresie podstaw geometrii wskazały nowy punkt widzenia problemów geometrycznych a w zakresie rachunku wariacyjnego oraz teorii równań całkowych doprowadziły do powstania ważnego pojęcia "przestrzeni Hilberta" oraz innych pojęć analizy funkcjonalnej, w szczególności aparatu matematycznego mechaniki kwantowej.

10 NIKOŁAJ ŁOBACZEWSKI Matematyk rosyjski. ( ) twórca pierwszej geometrii nieeuklidesowej Studiował na uniwersytecie w Kazaniu, następnie był tam wykładowcą i profesorem.

11 OSIAGNIĘCIA NIKOŁAJA ŁOBACZEWSKIEGO
W pracach z zakresu analizy matematycznej pierwszy zwrócił uwagę na różnice w pojęciach ciągłości i różniczkowalności funkcji; zajmował się szeregami trygonometrycznymi. Podał nowy sposób przybliżonego rozwiązywania równań algebraicznych.

12 GGEORGE CANTOR Matematyk niemiecki(1845 – 1918) twórca teorii mnogości (teorii zbiorów). Studiował matematykę w Zurychu i Berlinie, uczył w berlińskim gimnazjum i ponad trzydzieści lat był profesorem uniwersytetu w Halle.

13 OSIĄGNIĘCIA GEORGA CANTORA
Twierdzenie Cantora – twierdzenie teorii mnogości mówiące, że każdy zbiór ma moc mniejszą niż rodzina jego wszystkich podzbiorów, czyli jego zbiór potęgowy.

14

15 Wykonawca : EDYTA ORAWIEC kl.2a ZSO im. Jana Pawła II W PAWŁOWICACH
KONIEC Wykonawca : EDYTA ORAWIEC kl.2a ZSO im. Jana Pawła II W PAWŁOWICACH


Pobierz ppt "NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google