Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY. PITAGORAS Grecki matematyk, filozof,mistyk. Urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Kojarzony ze słynnym twierdzeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY. PITAGORAS Grecki matematyk, filozof,mistyk. Urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Kojarzony ze słynnym twierdzeniem."— Zapis prezentacji:

1 NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY

2 PITAGORAS Grecki matematyk, filozof,mistyk. Urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem.

3 TWIERDZENIE PITAGORASA W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.

4 Tales Grecki filozof,matematyk, meteorolog, polityk, ż y ł na prze ł omie VII i VI w. p.n.e. W karierze naukowej Talesa najwa ż niejsze by ł y odkrycia matematyczne. Jednym z nich by ł o wprowadzenie do Grecji geometrii. W karierze naukowej Talesa wa ż ne by ł o równie ż przepowiedziane przez niego za ć mienie s ł o ń ca.

5 TWIERDZENIE TALESA Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.

6 ARCHIMEDES Żyjący (ok. 287-212 p.n.e.), fizyk i matematyk starożytnej Grecji jeden z największych uczonych starożytności, pochodzący z Syrakuz na Sycylii. Zajmował się takimi dziedzinami nauki jak hydrostatyka, arytmetyka, geometria, astronomia, mechanika i optyka.

7 ODKRYCIA ARCHIMEDESA Opracował wzory na pole powierzchni i objętość walca, kuli i czaszy kulistej oraz rozważał objętości parabolloidy, hiperboloidy i elipsoidy obrotowej. Poprawnie oszacował wartość liczby πliczby π

8 DAVID HILBERT Matematyk niemiecki ( 1 862 - 1943) zajmował się algebraiczną teorią liczb, teorią równań całkowych, zagadnieniami rachunku wariacyjnego, podstawami geometrii i logiki matematycznej oraz problemami fizyki matematycznej. Był profesorem uniwersytetu w Getyndze, jednego z najważniejszych wówczas ośrodków myśli matematycznej w świecie.

9 OSI Ą GNI Ę CIA DAVIDA HILBERTA Pracował nad teori ą niezmienników algebraicznych. Udowodnił wa ż ne twierdzenie o istnieniu sko ń czonej bazy dla układu niezmienników.. Badania Hilberta w zakresie podstaw geometrii wskazały nowy punkt widzenia problemów geometrycznych a w zakresie rachunku wariacyjnego oraz teorii równa ń całkowych doprowadziły do powstania wa ż nego poj ę cia "przestrzeni Hilberta" oraz innych poj ęć analizy funkcjonalnej, w szczególno ś ci aparatu matematycznego mechaniki kwantowej.

10 NIKOŁAJ ŁOBACZEWSKI Matematyk rosyjski. (1792 - 1856) twórca pierwszej geometrii nieeuklidesowej Studiował na uniwersytecie w Kazaniu, następnie był tam wykładowcą i profesorem.

11 OSIAGNI Ę CIA NIKOŁAJA ŁOBACZEWSKIEGO W pracach z zakresu analizy matematycznej pierwszy zwrócił uwagę na różnice w pojęciach ciągłości i różniczkowalności funkcji; zajmował się szeregami trygonometrycznymi. Podał nowy sposób przybliżonego rozwiązywania równań algebraicznych.

12 GGEORGE CANTOR Matematyk niemiecki(1845 – 1918) twórca teorii mnogości (teorii zbiorów). Studiował matematykę w Zurychu i Berlinie, uczył w berlińskim gimnazjum i ponad trzydzieści lat był profesorem uniwersytetu w Halle.

13 OSIĄGNIĘCIA GEORGA CANTORA Twierdzenie Cantora – twierdzenie teorii mnogości mówiące, że każdy zbiór ma moc mniejszą niż rodzina jego wszystkich podzbiorów, czyli jego zbiór potęgowy.

14

15 KONIEC Wykonawca : EDYTA ORAWIEC kl.2a ZSO im. Jana Paw ł a II W PAW Ł OWICACH


Pobierz ppt "NAJWYBITNIEJSI MATEMATYCY. PITAGORAS Grecki matematyk, filozof,mistyk. Urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Kojarzony ze słynnym twierdzeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google