Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 201 3 do szkół ponadgimnazjalnych w roku 201 3 jest realizowana elektronicznym systemem KSEON Optivum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 201 3 do szkół ponadgimnazjalnych w roku 201 3 jest realizowana elektronicznym systemem KSEON Optivum."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 201 3 do szkół ponadgimnazjalnych w roku 201 3 jest realizowana elektronicznym systemem KSEON Optivum.

2 Rekrutacja 201 3 Adres internetowy elektronicznego systemu naboru: www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl lub https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/Kandydat

3 Harmonogram od 20.05 do 04.0 6.201 3 do godz. 15:00- rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru, Od 5.06 do 26.06.201 3 do godz. 15.00 – ewentualna zmiana preferencji przez kandydatów, od 2 8.06 do 02.0 7 201 3 do godz. 15:00 – wprowadzanie osiągnięć (kandydaci wypełniają formularz osiągnięć na stronie internetowej systemu naboru (oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki testu gimnazjalnego oraz pozostałe osiągnięcia – sukcesy na konkurach przedmiotowych i zawodach sportowych) i dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectw i wyników testu gimnazjalnego Kandydat powinien sprawdzić na swoim koncie w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych. W przypadku wykrycia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

4 Harmonogram 04.0 7.201 3 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto oraz listy wywieszone w szkołach ponadgimnazjalnych). od 04.0 7.201 3 do 0 8.07.201 3 do godz. 13:00 - Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole prowadzącej ten oddział. UWAGA!!!!! Nie złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej. 9.07.201 3 godz. 13:00 Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole czy jest przyjęty. od 9.07.201 3 13:00 do 11.07.201 3 do godz. 13:00 – rekrutacja uzupełniająca

5 Rejestracja kandydatów

6

7 Rekrutacja elektroniczna

8

9

10

11 Rejestracja kandydatów

12

13

14

15

16

17 Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru do dnia 04 czerwca 201 3 r do godz. 15:00. Nie czekaj do ostatniej chwili !!!

18 Wprowadzanie osiągnięć

19

20

21

22

23

24 Osiągnięcia, czyli oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki testu gimnazjalnego oraz osiągnięcia sportowe i przedmiotowe należy wprowadzić zgodnie z posiadanymi dokumentami je potwierdzającymi.

25 Rekrutacja 201 3 Kandydatom życzymy przyjęcia do wybranej szkoły


Pobierz ppt "Rekrutacja 201 3 do szkół ponadgimnazjalnych w roku 201 3 jest realizowana elektronicznym systemem KSEON Optivum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google