Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze gimnazjum Życie szkolne Dziennik internetowy Biblioteka Omnibus Galeria fotografii Sport Konkursy Przygotowanie do egzaminu Wyniki egzaminów Zaplecze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze gimnazjum Życie szkolne Dziennik internetowy Biblioteka Omnibus Galeria fotografii Sport Konkursy Przygotowanie do egzaminu Wyniki egzaminów Zaplecze."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nasze gimnazjum Życie szkolne Dziennik internetowy Biblioteka Omnibus Galeria fotografii Sport Konkursy Przygotowanie do egzaminu Wyniki egzaminów Zaplecze naukowe Plany na rok 2011/2012 Dziękujemy i zapraszamy Patron i sztandar Edukacyjna wartość dodana Podróże kształcą - Grecja Podróże kształcą - Sycylia Bezpieczeństwo

4 Kilka lat przygotowań zwieńczone zostało 1 września 2009 roku - w dniu inauguracji roku szkolnego - wielką uroczystością nadania imienia Konstantego Mikołaja Radziwiłła naszemu gimnazjum i poświęceniem sztandaru. W tej niezwykłej i wzruszającej uroczystości uczestniczyła rodzina naszego patrona min.: jego syn Albert Radziwiłł z żoną Anną, synowe Maria i Elżbieta, wnuk Konstanty Mikołaj Radziwiłł z żoną Joanną i córkami. Swoją obecnością zaszczycili nas kombatanci Armii Krajowej z VII Obwodu Obroża, żołnierze walczący u boku Konstantego Mikołaja Radziwiłła, rodzina Jana Mazura uratowanego przez naszego patrona. Przybyły władze oświatowe, władze samorządowe z gminy Serock z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim na czele oraz gminy Nieporęt z wójtem Sławomirem Maciejem Mazurem. Obecni byli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy organizacji samorządowych, komendanci: CSŁiI w Zegrzu, Szkoły Podoficerskiej w Zegrzu, Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej. Poczet sztandarowy przyjmuje sztandar z rąk Dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu Pani Danuty Prusinowskiej Prezentacja sztandaru < menu

5 Gimnazjum w Zegrzu: szkoła położona jest na malowniczej skarpie nad samym Zalewem Zegrzyńskim jesteśmy w czołówce gminy pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego dogodny dojazd: jeden kurs rano, dwa kursy popołudniowe wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli – 70% to nauczyciele mianowani i dyplomowani małe zespoły klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania duże sale lekcyjne, bardzo dobrze wyposażone w pomoce naukowe nowoczesna sala gimnastyczna i boisko oraz multimedialna sala języka angielskiego biorąc udział w akcji pod patronatem Prezydenta RP, gimnazjum uzyskało w 2004 roku tytuł Szkoły z Klasą < menu Budynek szkoły Zieleń, porządek i bezpieczne otoczenie

6 Każdego roku w naszym gimnazjum odbywają się: otrzęsiny klas pierwszych w listopadzie szczególną pamięcią otaczamy Dzień Odzyskania Niepodległości w grudniu urządzamy Jasełka i wigilie klasowe wiosną wyjeżdżamy na Zielone Szkoły narciarski weekend - zimą, rowerowy weekend - jesienią oraz kajakowy weekend – wiosną jako formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego organizujemy weekendowe wyjazdy językowe podczas ogólnoszkolnych imprez rozrywkowych (Andrzejki, bale karnawałowe) bawimy się przy muzyce; zabawa jest jednym z wielu elementów edukacyjno-wychowawczych szkoły Uczymy się także odpowiedzialności i samorządności – organizujemy liczne akcje charytatywne (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – jako pierwsi wśród Szkół Gminy Serock, PCK, wolontariat). Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jasełka < menu

7 Czy wiesz, że... oprócz dziennika prowadzimy także stronę internetową oraz galerię zdjęć. Możemy pochwalić się jedynym w gminie i prawdopodobnie powiecie legionowskim dziennikiem internetowym, stanowiącym formę wdrożenia nowych technologii wykorzystujących Internet jako źródło informacji. Umożliwił on stworzenie nowej platformy komunikacyjnej między szkołą, rodzicami i uczniami. Dziennik spełnia wszystkie wymogi związane z ochroną danych osobowych. Każdy z uczniów i rodziców otrzymuje login oraz hasło, które zabezpieczają przed nieautoryzowanym dostępem. Dziennik to: umożliwienie śledzenia na bieżące wyników w nauce dziecka między spotkaniami w formie wywiadówek, szybki kontakt dyrektora i wychowawców z rodzicami i uczniami, możliwość kontaktu z wychowawcą klasy. http://www.zszegrze.edu.pl/ < menu

8 Czy wiesz, że... Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dysponuje łączem internetowym o szybkości 6 Mb/s :) Na uwagę zasługuje praca biblioteki. znajduje się tu Multimedialne Centrum Informacyjne, w którym odbywają się lekcje, można przygotować prezentację multimedialną, skorzystać z Internetu i encyklopedycznych programów multimedialnych z różnych dziedzin wiedzy: historii, sztuki, przyrody, języka angielskiego i inne, ciekawe imprezy przygotowywane są przez nauczyciela – bibliotekarza we współpracy z innymi nauczycielami, stale wzbogacany księgozbiór zgromadzony jest w systemie informatycznym MOL Optivum, odbywają się imprezy czytelnicze we współpracy z wydawnictwami (wieczorki, festyny), organizowane są międzyszkolne konkursy czytelnicze. < menu

9 A tak wyglądają różne formy aktywności uczniów gimnazjum Prace origami na festynie W pracowni komputerowej...Zajęcia na nowoczesnym boisku szkolnym Koło teatralneKolejna sztuka teatralnaNa promie – wycieczka do Szwecji < menu

10 "KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM" Od 1 września 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu "KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczą wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Serock. "Z językiem obcym na Ty" "Od matematyki do przyrody" "Komputer źródło wiedzy" "Młody biznesmen" Uczniowie szkół mogą rozwijać umiejętności, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia wybierając jeden z bloków zajęć (realizowanych w cyklach dwuletnich i trzyletnich), proponowanych w ramach projektu tj: Blok językowy "Z językiem obcym na Ty" Blok zajęciowy "Od matematyki do przyrody" Blok zajęciowy "Komputer źródło wiedzy" Blok zajęciowy "Młody biznesmen" Zajęcia w bloku Komputer źródło wiedzy < menu Zajęcia w bloku Od matematyki do przyrody

11 Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach: organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie – fizyczny, LO im. Józefa Poniatowskiego w Warszawie – fizyczno- chemiczny, gimnazja legionowskie – matematyczne. Na uwagę zasługują: czołowe miejsca w powiatowym konkursie ortograficznym, wyróżnienie w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka, coroczne wyróżnienia w konkursie ekologicznym Eko-planeta, laureaci konkursu Media Starter – konkurs ekologiczny, wyróżnienie za pracę multimedialną w Warszawskiej Konferencji Ekologicznej, posłowie na Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży - kolejne 2 lata. Sukcesy odnotowywane są na świadectwie, co daje możliwość zdobycia dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Gminny Konkurs Historyczny Warszawska Konferencja Ekologiczna < menu

12 Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach sportu: piłce ręcznej, koszykowej, siatkowej, tenisie stołowym, 1-2 miejsca w gminie przez ostanie 2 lata, zdobyliśmy mistrzostwo gminy w piłce siatkowej dziewcząt w 2009 r., I miejsce w Gminie Serock w piłce nożnej oraz IV w Powiecie Legionowskim w roku szkolnym 20010/2011 – chłopcy, II miejsce w Gminnie Serock w piłce siatkowej, piłce ręcznej oraz piłce koszykowej w roku szkolnym 2010/2011, II miejsce w gminie w tenisie stołowym w roku szkolnym 2010/2011 W gimnazjum działa sekcja tenisa stołowego. To tylko część naszych pucharów Nagroda za I miejsce w gminnych zawodach piłki siatkowej dziewcząt 2009 < menu

13 Czy wiesz, że... w naszym gimnazjum informatyka prowadzona jest przez trzy lata, mimo tylko dwóch obowiązkowych godzin wynikających z Ramowego Programu Nauczania Dobrze przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego i dalszej edukacji: prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminu, uczniowie systematycznie piszą testy przygotowujące do egzaminu, które są następnie analizowane, aby ukierunkować pracę na największe braki i problemy, nauczyciel historii organizuje lekcje muzealne i warsztatowe (Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego), wyjazdy do Sejmu RP umożliwiają poznanie pracy naszego parlamentu i uzupełnienie wiedzy książkowej. < menu

14 ) Szkoła ma wpływ tylko na ostatni czynnik! < menu Edukacyjna Wartość Dodana Edukacyjna Wartość Dodana to przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. EWD dodatnie oznacza, że wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym jest wyższy niż oszacowany, przeciętny wynik uzyskany w kraju przez uczniów o tym samym wyniku na sprawdzianie i takich samych cechach tj.: płeć i dysleksja. Szkoła dobrze uczy! EWD ujemne oznacza, że wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym jest niższy niż przeciętny wynik uzyskany przez uczniów o tym samym wyniku na sprawdzianie i tych samych cechach. Szkoła słabo uczy! Na wynik egzaminu składają się trzy grupy czynników: Indywidualne (zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne), społeczne (kapitał kulturowy i społeczny rodziny oraz wpływ grupy rówieśniczej), szkolne (kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody i warunki nauczania) Czy wiesz, że... szkoła ma wpływ tylko na ostatni czynnik składający się na wynik egzaminu!

15 < menu

16 23,90 < menu

17 Czy wiesz, że... w okresie wiosenno – letnim dyżury nauczycieli w czasie przerw prowadzone są także na zewnątrz budynku. Ogromny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo uczniów. Liczba uczniów w klasie znacznie poniżej 30 osób. Ilość ta pozwala stworzyć kameralne warunki. Nie ma uczniów anonimowych. Dzięki temu szybko wychwytujemy wszelkie niepokojące zachowania. Prowadzimy też szereg akcji profilaktycznych. Od roku szkolnego 2008/2009 funkcjonuje w szkole monitoring wizyjny. Kamery zamontowane są w miejscach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów. W roku szkolnym 2010/2011 monitoring został rozszerzony o dodatkowe miejsca wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Szkoła jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Remonty w ostatnich latach sprawiły, że klasy, hole, świetlica i stołówka są czyste i bezpieczne. Gimnazjum zlokalizowane jest w bezpiecznej odległości około 100 metrów od drogi nr 61. Nie ma możliwości wjazdu bezpośrednio na parking przed wejściem do szkoły, co dodatkowo zabezpiecza młodzież przed pojazdami. < menu

18 Czy wiesz, że... w gimnazjum funkcjonują pracownia komputerowa i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej A tak wygląda zaplecze sportowe i naukowe naszego gimnazjum Nowoczesne boisko szkolne Sala językowaPracownia biologiczna Sala informatycznaSala sportowa < menu

19 Nauka nie zawsze jest przyjemna. W naszej szkole często bywa inaczej... Zamiast kolejnej lekcji w murach szkoły, wyjeżdżamy na obozy i wycieczki językowe: Grecja - kolebka kultury europejskiej Uczniowie wrócili zauroczeni Grecją, jej pięknem i bogatsi o wiedzę zdobytą na warsztatach językowych. Dzięki zajęciom utrzymanym na wysokim poziomie i możliwości wykorzystania języka angielskiego w codziennych sytuacjach o wiele pewniej będą posługiwali się tym językiem w przyszłości. Greckie krajobrazyWspólne zdjęcie w czasie obozu językowego w Grecji < menu

20 Sycylia – wyspa pełna wrażeń Po obozie językowym w Grecji przyszedł czas na słoneczną Italię. W wakacje 2010 grupa uczniów naszej szkoły ruszyła na podbój największej wyspy Morza Śródziemnego - Sycylii. Nasz międzynarodowy camping położony był na zboczach wulkanicznej skały u stóp Etny, zatopiony wśród zieleni drzew cytrusowych, kwitnących hibiskusów, opuncji i pachnących pinii. < menu

21 Zgodnie z nową podstawą proponujemy zajęcia artystyczne: szydełkowanie i haft naukę gry na instrumentach zajęcia muzyczne, plastyczne rzeźbiarstwo Przewidujemy również zajęcia sportowe w formie: wyjazdów na narty spływów kajakowych wycieczek rowerowych W zakresie organizacji zajęć sportowych w formach pozalekcyjnych mamy bardzo duże doświadczenie. Uczniowie naszego gimnazjum brali w nich udział w ramach dotychczasowej czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego. Śpiewająca Polska Od wielu lat jako jedyni w Gminie Serock proponujemy uzdolnionym muzycznie uczniom udział w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska. Wyjazd na narty – uczniowie gimnazjum na Podhalu Spływ kajakowy < menu

22 Podsumowując umożliwiamy: zdobywanie rzetelnej wiedzy, która umożliwi każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na egzaminie gimnazjalnym na miarę swoich możliwości, udział w zajęciach wyrównawczych i pomoc w uzupełnianiu wiedzy, rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach projektu Każdy może zostać Omnibusem oraz kół zainteresowań, naukę języków obcych, nie tylko na lekcjach, ale również podczas wyjazdów zagranicznych, zwiedzanie Polski i Europy podczas wycieczek edukacyjnych i wymiany młodzieży z innych miast i krajów, tworzymy i kultywujemy tradycje szkoły i kraju, Mamy świadomość, że posyłając dziecko do naszej szkoły powierzają nam Państwo swój najcenniejszy skarb. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanego w nas zaufania. < menu


Pobierz ppt "Nasze gimnazjum Życie szkolne Dziennik internetowy Biblioteka Omnibus Galeria fotografii Sport Konkursy Przygotowanie do egzaminu Wyniki egzaminów Zaplecze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google