Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 13 Rad jak ż y ć. 1 Nie kocham ci ę za to kim jeste ś, ale za to jaki jeste ś kiedy przebywam z tob ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 13 Rad jak ż y ć. 1 Nie kocham ci ę za to kim jeste ś, ale za to jaki jeste ś kiedy przebywam z tob ą."— Zapis prezentacji:

1 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 13 Rad jak ż y ć

2 1 Nie kocham ci ę za to kim jeste ś, ale za to jaki jeste ś kiedy przebywam z tob ą.

3 2 Nikt nie zas ł uguje na twoje ł zy, a ten kto na nie zas ł uguje na pewno nie doprowadzi ci ę do p ł aczu.

4 3 Je ż eli kto ś nie kocha ci ę tak jakby ś tego chcia ł, nie oznacza to, ż e nie kocha ci ę on z ca ł ego serca i ponad ż ycie.

5 4 Prawdziwy przyjaciel jest z tob ą na dobre i na z ł e

6 5 Nabardziej odczujesz brak jakiej osoby, kiedy b ę dziesz siedzia ł obok niej i b ę dziesz wiedzia ł, ż e ona nigdy nie b ę dzie twoja.

7 6 Nigdy nie przestawaj si ę usmiecha ć, nawet je ś li jestes smutny, poniewa ż nigdy nie wiesz kto mo ż e si ę zakocha ć w twoim u ś miechu.

8 7 By ć mo ż e dla ś wiata jeste ś tylko cz ł owiekiem, ale dla niektórych ludzi jeste ś ca ł ym ś wiatem.

9 8 Nie tra ć czasu z kim ś kto nie ma go, aby go sp ę dza ć z tob ą.

10 9 By ć mo ż e Bóg chcia ł aby ś pozna ł wielu z ł ych ludzi zanim poznasz t ę dobr ą, aby ś móg ł j ą rozpozna ć kiedy ona si ę w ko ń cu pojawi.

11 10 Nie p ł acz, ż e co ś si ę sko ń czy ł o, tylko u ś miechaj si ę, ż e ci si ę to przytrafi ł o.

12 11 Zawsze znajdzie si ę kto ś, kto ci ę skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uwa ż aj na tych, których zaufanie ju ż raz straci ł e ś.

13 12 Sta ń si ę lepszym cz ł owiekiem. I zanim poznasz kogo ś upewnij si ę, ż e znasz siebie i ż e nie b ę dziasz chcia ł by ć taki jak on chce, ale b ę dziesz sob ą.

14 13 Nie biegnij za szybko przez ż ycie bo najlepsze rzeczy zdarzaj ą si ę nam, wtedy gdy najmniej si ę ich spodziewamy.

15 Wy ś lij to do osób, które uwarzasz za swoich przyjació ł, nawet je ś li nie cz ę sto je widujesz, nawet je ś li nie cz ę sto z nimi rozmawiasz.... I pami ę taj: Wszystko co si ę nam przytrafia, dzieje si ę zawsze z jakiego ś powodu


Pobierz ppt "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 13 Rad jak ż y ć. 1 Nie kocham ci ę za to kim jeste ś, ale za to jaki jeste ś kiedy przebywam z tob ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google