Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP"— Zapis prezentacji:

1 Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP

2 Przegląd zagadnień Wprowadzenie do TCP/IP
Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie procesu przesyłania danych Ruting danych

3 Wprowadzenie do TCP/IP
Proces komunikacji Warstwy TCP/IP Identyfikacja aplikacji

4 Proces komunikacji Nazwisko Adres Nazwisko Adres Nazwisko Adres Poczta
Post Office Nazwisko Adres

5 Warstwa interfejsu sieciowego
Warstwy TCP/IP Warstwa aplikacji Warstwa transportowa Warstwa internetowa Warstwa interfejsu sieciowego Warstwa aplikacji FTP HTTP Warstwa transportowa UDP TCP Warstwa internetowa IP ICMP IGMP ARP Warstwa interfejsu sieciowego Ethernet ATM

6 Identyfikacja aplikacji
UDP TCP FTP HTTP Serwer FTP Serwer HTTP TCP Port 20, 21 TCP Port 80 Adres IP + port TCP lub port UDP = gniazdo

7 Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol ) UDP (User Datagram Protocol) IP (Internet Protocol) ICMP (Internet Control Message Protocol) IGMP (Internet Group Management Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) Programy narzędziowe TCP/IP

8 TCP (Transmission Control Protocol )
IP ICMP IGMP ARP UDP TCP

9 UDP (User Datagram Protocol)
TCP IP ICMP IGMP ARP

10 IP (Internet Protocol)
Ruter UDP TCP IP ICMP IGMP ARP

11 ICMP (Internet Control Message Protocol)
UDP TCP IP ICMP IGMP ARP Ruter

12 IGMP (Internet Group Management Protocol)
UDP TCP IP ICMP IGMP ARP

13 ARP (Address Resolution Protocol)
UDP TCP IP ICMP IGMP ARP B C A Pamięć podręczna 2 1 4 6 5 1. Sprawdzenie pamięci podręcznej ARP 2. Wysłanie żądania ARP 3. Dodanie wpisu ARP 4. Wysłanie odpowiedzi ARP 5. Dodanie wpisu ARP 6. Wysłanie pakietu IP 3

14 Programy narzędziowe TCP/IP
Programy komunikacyjne Ftp Programy diagnostyczne Arp Hostname Ipconfig Nbtstat Netstat Ping Tracert Telnet Tftp Oprogramowanie serwerowe TCP/IP Printing Service Internet Information Services

15 Laboratorium A: Badanie programów narzędziowych TCP/IP

16 Rozwiązywanie nazw Rodzaje nazw Statyczne mapowanie IP
Dynamiczne mapowanie IP Rozwiązywanie nazw w systemie Windows 2000

17 Rodzaje nazw Nazwy hostów Nazwy NetBIOS
Przypisana do adresu IP komputera Długość do 255 znaków Może zawierać znaki alfabetu, cyfry, łączniki oraz kropki Posiada różne formy Alias Nazwa domeny 16-bajtowy adres Używana do reprezentacji pojedynczego komputera lub grupy komputerów Nazwa może mieć 15 znaków 16-ty znak przeznaczony jest na opis usług oferowanych przez komputer w sieci Nazwy NetBIOS

18 Statyczne mapowanie IP
Umożliwia rozwiązywanie nazw hostów na adresy IP Wiele nazw hostów może być przypisanych do jednego adresu IP We wpisach nie jest rozróżniana wielkość znaków Plik Hosts Umożliwia rozwiązywanie nazw NetBIOS na adresy IP Część pliku Lmhosts może być wcześniej załadowana do pamięci Plik Lmhosts

19 Dynamiczne mapowanie IP
DNS jest systemem nazewniczym dla komputerów i usług sieciowych System nazewniczy DNS ma budowę hierarchiczną DNS mapuje nazwy domenowe do adresów IP Rekordy mapowań są przechowywane na serwerze DNS Serwer DNS Udostępnia rozproszoną bazę danych rejestrującą dynamiczne mapowania nazw NetBIOS WINS mapuje nazwy NetBIOS do adresów IP Serwer WINS

20 Rozwiązywanie nazw w systemie Windows 2000
Wprowadzenie polecenia 1 Lokalna nazwa hosta 2 Serwer DNS 4 Serwer WINS 6 Plik LMHOSTS 8 Pamięć podręczna NetBIOS 5 HOSTS 3 7 Rozgłaszanie Rozwiązywanie nazwy hosta Rozwiązywanie nazwy NetBIOS Wprowadzenie polecenia 1 Lokalna nazwa hosta 2 Serwer DNS 4 Serwer WINS 6 Plik LMHOSTS 8 Pamięć podręczna NetBIOS 5 Plik HOSTS 3 7 Rozgłaszanie Rozwiązywanie nazwy hosta Pamięć podręczna NetBIOS 2 Serwer WINS 3 Rozgłaszanie 4 Serwer DNS 7 Plik HOSTS 6 Plik LMHOSTS 5 Wprowadzenie polecenia 1 Rozwiązywanie nazwy NetBIOS

21 Badanie procesu przesyłania danych
Terminologia pakietów Elementy ramki Przepływ danych

22 Terminologia pakietów
Segment Komunikat Datagram Ramka

23 Elementy ramki Nagłówek Dane Pole weryfikacji 0.5 KB - 4 KB CRC
Adres źródłowy Preambuła Adres przeznaczenia

24 Przepływ danych UDP TCP FTP HTTP IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane
Preambuła Dane CRC IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane Ethernet ATM Internetowa Dane UDP TCP IP ICMP IGMP ARP Aplikacji Dane FTP HTTP Transportowa Dane UDP TCP FTP HTTP Preambuła Internetowa Transportowa Aplikacji Dane CRC FTP HTTP Dane UDP TCP FTP HTTP Dane IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane Ethernet ATM Dane UDP TCP IP ICMP IGMP ARP

25 Ruting danych Ruting IP Przesyłanie danych przez rutery

26 Ruting IP Ruting IP Część tabeli rutingu Ruter
Ruting IP

27 Przesyłanie danych przez rutery
Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC rutera Zawsze dodawaj adres IP przeznaczenia Sprawdza pakiet Sprawdza adres IP Przekazuje pakiet do wyższej warstwy Zmniejsza licznik TTL Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC innego rutera Sprawdza pakiet Sprawdza adres IP Przekazuje pakiet do wyższej warstwy Sprawdza pakiet Zmniejsza licznik TTL Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC innego rutera Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC rutera Zawsze dodawaj adres IP przeznaczenia Ruter 2 Ruter 1 A B C D

28 Laboratorium B: Badanie procesów i protokołów stosu TCP/IP

29 Podsumowanie Wprowadzenie do TCP/IP
Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie procesu przesyłania danych Ruting danych


Pobierz ppt "Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google