Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP. Przegląd zagadnień Wprowadzenie do TCP/IP Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP. Przegląd zagadnień Wprowadzenie do TCP/IP Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie."— Zapis prezentacji:

1 Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP

2 Przegląd zagadnień Wprowadzenie do TCP/IP Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie procesu przesyłania danych Ruting danych

3 Wprowadzenie do TCP/IP Proces komunikacji Warstwy TCP/IP Identyfikacja aplikacji

4 Proces komunikacji Nazwisko Adres Post Office Nazwisko Adres Nazwisko Adres PocztaPoczta Nazwisko Adres

5 Warstwy TCP/IP Warstwa aplikacji Warstwa transportowa Warstwa internetowa Warstwa interfejsu sieciowego Warstwa aplikacji FTP HTTP Warstwa transportowa UDP TCP Warstwa internetowa IP ICMP IGMP ARP Warstwa interfejsu sieciowego Ethernet ATM

6 Identyfikacja aplikacji UDP TCP FTP HTTP 192.168.2.150 Serwer FTP Serwer HTTP TCP Port 20, 21 TCP Port 80 Adres IP + port TCP lub port UDP = gniazdo

7 Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP TCP (Transmission Control Protocol ) UDP (User Datagram Protocol) IP (Internet Protocol) ICMP (Internet Control Message Protocol) IGMP (Internet Group Management Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) Programy narzędziowe TCP/IP

8 TCP (Transmission Control Protocol ) IPICMPIGMPARP UDP TCP

9 UDP (User Datagram Protocol) UDP TCP IPICMPIGMPARP

10 IP (Internet Protocol) Ruter UDPTCP IP ICMPIGMPARP

11 ICMP (Internet Control Message Protocol) UDPTCP IP ICMP IGMPARP Ruter

12 IGMP (Internet Group Management Protocol) UDPTCP IPICMP IGMP ARP

13 ARP (Address Resolution Protocol) UDPTCP IPICMPIGMP ARP B B C C A A Pamięć podręczna ARP 2 1 4 6 5 1. Sprawdzenie pamięci podręcznej ARP 2. Wysłanie żądania ARP 3. Dodanie wpisu ARP 4. Wysłanie odpowiedzi ARP 5. Dodanie wpisu ARP 6. Wysłanie pakietu IP Pamięć podręczna ARP 3

14 Programy narzędziowe TCP/IP Oprogramowanie serwerowe Programy diagnostyczne Programy komunikacyjne Ftp Telnet Tftp Arp Hostname Ipconfig Nbtstat Netstat Ping Tracert TCP/IP Printing Service TCP/IP Printing Service Internet Information Services Internet Information Services

15 Laboratorium A: Badanie programów narzędziowych TCP/IP

16 Rozwiązywanie nazw Rodzaje nazw Statyczne mapowanie IP Dynamiczne mapowanie IP Rozwiązywanie nazw w systemie Windows 2000

17 Rodzaje nazw Nazwy hostów Przypisana do adresu IP komputera Długość do 255 znaków Może zawierać znaki alfabetu, cyfry, łączniki oraz kropki Posiada różne formy Alias Nazwa domeny Przypisana do adresu IP komputera Długość do 255 znaków Może zawierać znaki alfabetu, cyfry, łączniki oraz kropki Posiada różne formy Alias Nazwa domeny 16-bajtowy adres Używana do reprezentacji pojedynczego komputera lub grupy komputerów Nazwa może mieć 15 znaków 16-ty znak przeznaczony jest na opis usług oferowanych przez komputer w sieci 16-bajtowy adres Używana do reprezentacji pojedynczego komputera lub grupy komputerów Nazwa może mieć 15 znaków 16-ty znak przeznaczony jest na opis usług oferowanych przez komputer w sieci Nazwy NetBIOS

18 Statyczne mapowanie IP Umożliwia rozwiązywanie nazw hostów na adresy IP Wiele nazw hostów może być przypisanych do jednego adresu IP We wpisach nie jest rozróżniana wielkość znaków Umożliwia rozwiązywanie nazw hostów na adresy IP Wiele nazw hostów może być przypisanych do jednego adresu IP We wpisach nie jest rozróżniana wielkość znaków Umożliwia rozwiązywanie nazw NetBIOS na adresy IP Część pliku Lmhosts może być wcześniej załadowana do pamięci Umożliwia rozwiązywanie nazw NetBIOS na adresy IP Część pliku Lmhosts może być wcześniej załadowana do pamięci Plik Hosts Plik Lmhosts

19 Dynamiczne mapowanie IP DNS jest systemem nazewniczym dla komputerów i usług sieciowych System nazewniczy DNS ma budowę hierarchiczną DNS mapuje nazwy domenowe do adresów IP Rekordy mapowań są przechowywane na serwerze DNS DNS jest systemem nazewniczym dla komputerów i usług sieciowych System nazewniczy DNS ma budowę hierarchiczną DNS mapuje nazwy domenowe do adresów IP Rekordy mapowań są przechowywane na serwerze DNS Udostępnia rozproszoną bazę danych rejestrującą dynamiczne mapowania nazw NetBIOS WINS mapuje nazwy NetBIOS do adresów IP Udostępnia rozproszoną bazę danych rejestrującą dynamiczne mapowania nazw NetBIOS WINS mapuje nazwy NetBIOS do adresów IP Serwer DNS Serwer WINS

20 Pamięć podręczna NetBIOS 22 Serwer WINS 33 Rozgłaszanie 44 Serwer DNS 77 Plik HOSTS Plik HOSTS 66 Plik LMHOSTS 55 Wprowadzenie polecenia 11 Rozwiązywanie nazwy NetBIOS Wprowadzenie polecenia 11 Lokalna nazwa hosta 22 Serwer DNS 44 Serwer WINS 66 Plik LMHOSTS 88 Pamięć podręczna NetBIOS 55 Plik HOSTS Plik HOSTS 33 77 Rozgłaszanie Rozwiązywanie nazwy hosta Wprowadzenie polecenia 11 Lokalna nazwa hosta 22 Serwer DNS 44 Serwer WINS 66 Plik LMHOSTS Plik LMHOSTS 88 Pamięć podręczna NetBIOS 55 Plik HOSTS Plik HOSTS 33 77 Rozgłaszanie Pamięć podręczna NetBIOS 22 Serwer WINS 33 Rozgłaszanie 44 Serwer DNS 77 Plik HOSTS Plik HOSTS 66 Plik LMHOSTS Plik LMHOSTS 55 Wprowadzenie polecenia 11 Rozwiązywanie nazwy hosta Rozwiązywanie nazwy NetBIOS Rozwiązywanie nazw w systemie Windows 2000

21 Badanie procesu przesyłania danych Terminologia pakietów Elementy ramki Przepływ danych

22 Terminologia pakietów Segment Komunikat Datagram Ramka

23 Dane Elementy ramki Nagłówek Preambuła Adres źródłowy Adres przeznaczenia Pole weryfikacji 0.5 KB - 4 KB CRC

24 UDP TCP FTP HTTP IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM UDP TCP FTP HTTP IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane Aplikacji FTP HTTP Transportowa Dane UDP TCP FTP HTTP Internetowa Dane UDP TCP IP ICMP IGMP ARP Preambuła Dane CRC IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane Ethernet ATM Dane Ethernet ATM Dane IP ICMP IGMP ARP Ethernet ATM Dane UDP TCP IP ICMP IGMP ARP Dane UDP TCP FTP HTTP Preambuła Internet owa Transport owa Aplikacji Dane CRC FTP HTTP Przepływ danych

25 Ruting danych Ruting IP Przesyłanie danych przez rutery

26 Ruting IP Ruter Część tabeli rutingu 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.4.1 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.1 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.6.1 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.7.1 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.8.1

27 Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC rutera Zawsze dodawaj adres IP przeznaczenia Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC rutera Zawsze dodawaj adres IP przeznaczenia Przesyłanie danych przez rutery Sprawdza pakiet Zmniejsza licznik TTL Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC innego rutera Sprawdza pakiet Zmniejsza licznik TTL Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC innego rutera Sprawdza pakiet Sprawdza adres IP Przekazuje pakiet do wyższej warstwy Sprawdza pakiet Sprawdza adres IP Przekazuje pakiet do wyższej warstwy Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC rutera Zawsze dodawaj adres IP przeznaczenia Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC rutera Zawsze dodawaj adres IP przeznaczenia Sprawdza pakiet Sprawdza adres IP Przekazuje pakiet do wyższej warstwy Sprawdza pakiet Sprawdza adres IP Przekazuje pakiet do wyższej warstwy Sprawdza pakiet Zmniejsza licznik TTL Przeznaczenie jest lokalne? Tak, dodaj adres MAC przeznaczenia Nie, dodaj adres MAC innego rutera Ruter 2 Ruter 1 A A B B C C D D

28 Laboratorium B: Badanie procesów i protokołów stosu TCP/IP

29 Podsumowanie Wprowadzenie do TCP/IP Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie procesu przesyłania danych Ruting danych


Pobierz ppt "Rozdział 6: Analiza protokołu TCP/IP. Przegląd zagadnień Wprowadzenie do TCP/IP Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP Rozwiązywanie nazw Badanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google