Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR3 WE WŁOCŁAWKU IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH. 9.2.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO pt.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR3 WE WŁOCŁAWKU IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH. 9.2.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO pt.:"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR3 WE WŁOCŁAWKU IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH. 9.2.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO pt.: DOBRY ZAWÓD – ATRAKCYJNA PRACA WARTOŚĆ PROJEKTU: 250 440, 44zł Czas trwania: 13 miesięcy

2 Cel główny projektu: Wzmocnienie atrakcyjności i zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkoły zawodowej, która służy podniesieniu zdolności uczniów, szczególnie niepełnosprawnych, do przyszłego zatrudnienia na rynku pracy. Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do 180 uczniów Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół nr 3, w której kształceni są uczniowie niepełnosprawni oraz innych uczniów szkół zawodowych, zainteresowanych ofertą z powiatu: włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, lipnowskiego.

3 Projekt jest kompleksowy, obejmuje kilka form wsparcia: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: z matematyki, języka angielskiego, przedmiotów zawodowych; Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne: zajęcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy w nauce, zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji oraz niepełnosprawnymi w celu wyrównania szans. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne: zajęcia komputerowe, językowe oraz z zakresu przedsiębiorczości ukierunkowane na rozszerzenie umiejętności zawodowych uczniów.

4 Rozszerzenie oferty i jakości kształcenia na nowych kierunkach zawodowych i tych istniejących oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce. Doradztwo edukacyjno–zawodowe: propagujące korzyści z wyboru ścieżki kształcenia zawodowego oraz wspieranie w wyborze oraz poszukiwaniu pracy dla uczniów niepełnosprawnych. Powstanie punktu- biura doradztwa zawodowego. Praktyki zawodowe: organizacja praktyk zawodowych w trakcie roku szkolnego oraz miesięcznych dla wszystkich kierunków zawodowych, współpraca z pracodawcami w celu podniesienia ich umiejętności, kwalifikacji zawodowych a poprzez to wzmocnienie na rynku pracy.

5 Zapraszam na stronę projektu http://www.dobry-zawod.pl Dziękuję za uwagę Maria Krasucka


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR3 WE WŁOCŁAWKU IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH. 9.2.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO pt.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google