Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beneficjent Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Leśna 1A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beneficjent Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Leśna 1A."— Zapis prezentacji:

1 Beneficjent Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Leśna 1A

2 Informacje o projekcie Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Województwo: kujawsko-pomorskie Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr konkursu: 2/POKL/9.2/2008 Nr w KSI: WND - POKL.09.02.00-04-033/08 Tytuł projektu: Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy Okres realizacji projektu: 01. 09. 2008 r – 30. 06. 2009 r. Obszar realizacji: województwo kujawsko-pomorskie Powiat: m. Włocławek Budżet projektu: 170 620 zł (w tym wkład własny m. Włocławek 20 474,40 zł) Liczba godzin: 64 godziny/ucznia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych 105 godzin/ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

3 Cel projektu Cel główny: zwiększenie szans uczniów kończących szkołę zawodową na sukces na rynku pracy. Cele szczegółowe: - podwyższenie poziomu kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, - modernizacja oferty kształcenia zawodowego i przystosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, - przygotowanie absolwentów do poruszania się na rynku pracy, - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich.

4 Grupa docelowa Działaniami objętych zostało 74 uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

5 Działania Zarządzanie projektem i działania promocyjno-informacyjne Działania pedagogiczno-psychologiczne (pobudzenie uczniów do aktywności, motywowanie do uczestniczenia w zajęciach, rozwój umiejętności zarządzania czasem, wzrost pewności siebie) Zajęcia z zakresu prawa pracy i przepisów bhp (poznanie obowiązków i praw pracowniczych, zapewnienie bezwypadkowego przebiegu zajęć specjalistycznych) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia i podniesienie jego jakości) Zajęcia specjalistyczne (nabywanie nowych i doskonalenie umiejętności już zdobytych)

6 Rezultaty Rezultaty twarde: -liczba osób objętych wsparciem (74 uczniów, lista obecności na zajęciach), -zwiększenie liczby uczniów, którzy ukończyli szkołę (po zakończeniu projektu, protokóły rady pedagogicznej), -zwiększenie liczby uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po zakończeniu projektu, oficjalny dokument OKE w Gdańsku). Rezultaty miękkie: -poprawa umiejętności komunikacyjnych, -rozwój umiejętności zarządzania czasem, -wzrost motywacji do nauki i pracy, -wykształcenie cech osobowości niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy, -wykształcenie poczucia pewności i dumy ze swojej wiedzy i umiejętności.

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Beneficjent Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku 87-800 Włocławek ul. Leśna 1A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google