Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK"— Zapis prezentacji:

1 OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

2 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA zawiera zbiorcze sumy składek oraz świadczeń finansowanych z ubezpieczeń społecznych wskazanych w raportach imiennych. Warunkiem koniecznym wyliczenia deklaracji z raportów jest istnienie raportów o takim samym identyfikatorze jak identyfikator deklaracji rozliczeniowej. Do deklaracji ZUS DRA nie są zaliczane kwoty składek z raportów, które nie zostały zweryfikowane lub zawierają błędy krytyczne.

3 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Aby utworzyć dokument ZUS DRA wybierz dokumenty rozliczeniowe

4 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy

5 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Następnie wykonaj czynności przedstawione na slajdach.

6 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

7 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Aby program zestawił należne składki kliknij Wylicz.

8 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Składki na FP i FGŚP nie są wyliczane automatycznie, ponieważ składki na FGŚP jest odprowadzana wyłącznie od wynagrodzeń brutto pracowników.

9 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij.

10 Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA


Pobierz ppt "OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google