Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne Sporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne Sporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne

2 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Aby wystawić fakturę VAT sprzedaży: Aby wystawić fakturę VAT sprzedaży: z listy modułów wybierz Faktury sprzedaży, z listy modułów wybierz Faktury sprzedaży, następnie wybierz Dodaj/Dodaj fakturę sprzedaży, następnie wybierz Dodaj/Dodaj fakturę sprzedaży, wykorzystując kalendarz, wprowadź datę wystawienia dokumentu, wykorzystując kalendarz, wprowadź datę wystawienia dokumentu, numer faktury VAT sprzedaży zostanie nadany automatycznie, numer faktury VAT sprzedaży zostanie nadany automatycznie,

3 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży

4 wybierz kontrahenta z listy, wybierz kontrahenta z listy, podświetl wybranego kontrahenta i wybierz OK, podświetl wybranego kontrahenta i wybierz OK,

5 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży wybierz nazwę towaru korzystając ze Specyfikacja towarowa/Lista towarów i usług, wybierz nazwę towaru korzystając ze Specyfikacja towarowa/Lista towarów i usług, podświetl wybrany towar i kliknij Wybierz, podświetl wybrany towar i kliknij Wybierz,

6 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży w oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towarów i kliknij OK. w oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towarów i kliknij OK. w ten sam sposób wybierz pozostałe towary, a następnie zamknij okno Lista towarów i usług. w ten sam sposób wybierz pozostałe towary, a następnie zamknij okno Lista towarów i usług.

7 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży zaznacz kredyt kupiecki, termin przelew 21 dni, zaznacz kredyt kupiecki, termin przelew 21 dni,

8 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży za pomocą selektora wybierz Wycofaj skutek magazynowy, za pomocą selektora wybierz Wycofaj skutek magazynowy, sprawdź poprawność wystawionej faktury i zatwierdź wystawienia faktury, klikając Zapisz, sprawdź poprawność wystawionej faktury i zatwierdź wystawienia faktury, klikając Zapisz,

9 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży wydrukuj wystawiony dokument, wykorzystując funkcję Drukuj. wydrukuj wystawiony dokument, wykorzystując funkcję Drukuj.

10 Sporządzenie faktury VAT sprzedaży

11 Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne W celu wystawienia dowodu Wz – wydanie zewnętrzne: W celu wystawienia dowodu Wz – wydanie zewnętrzne: z listy modułów wybierz Magazyn/Wydania magazynowe, z listy modułów wybierz Magazyn/Wydania magazynowe,

12 Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne wybierz Dodaj/Dodaj wydanie zewnętrzne, wybierz Dodaj/Dodaj wydanie zewnętrzne, wykorzystując kalendarz wprowadź datę wystawienia dokumentu, wykorzystując kalendarz wprowadź datę wystawienia dokumentu, numer dokumentu nadawany jest automatycznie, numer dokumentu nadawany jest automatycznie, wybierz odbiorcę z listy, wybierz odbiorcę z listy, wybierz nazwę towaru korzystając ze Specyfikacja towarowa/Lista towarów i usług, wybierz nazwę towaru korzystając ze Specyfikacja towarowa/Lista towarów i usług, podświetl wybrany towar i kliknij Wybierz, podświetl wybrany towar i kliknij Wybierz, w oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towarów i kliknij OK, w oknie dialogowym ilość wpisz ręcznie ilość towarów i kliknij OK, w ten sam sposób wybierz pozostałe towary, a następnie Zamknij, w ten sam sposób wybierz pozostałe towary, a następnie Zamknij, za pomocą selektora Wywołaj skutek magazynowy, za pomocą selektora Wywołaj skutek magazynowy, sprawdź poprawność wystawionego dokumentu Wz i zatwierdź dokument, klikając Zapisz sprawdź poprawność wystawionego dokumentu Wz i zatwierdź dokument, klikając Zapisz

13 Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne

14 wydrukuj wystawiony dokument, wykorzystując funkcję Drukuj, wydrukuj wystawiony dokument, wykorzystując funkcję Drukuj,

15 Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne

16 W celu sprawdzenia stanu magazynowego towarów wybierz moduł Towary i usługi.


Pobierz ppt "PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie faktury VAT sprzedaży Sporządzenie dokumentu Wz – Wydanie zewnętrzne Sporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google