Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z"— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z

2 OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
Etapy pracy w programie Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia

3 Etapy pracy w programie
Obsługę programu Płatnik przedstawiono na przykładzie Hurtowni Zosia Sp. Z o.o. Po otwarciu programu zostaną wykonane czynności uwzględniające następujące zagadnienia: wprowadzenie danych dotyczących płatnika składek i osób ubezpieczonych, rejestrowanie płatnika składek, rejestrowanie ubezpieczonych, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, sporządzanie raportów imiennych do ZUS, sporządzanie deklaracji miesięcznych.

4 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia
Wprowadzając dane płatnika składek, czyli Hurtowni Zosia, postępuj zgodnie z następującymi poleceniami: Otwórz program Płatnik. Wpisz hasło.

5 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia
3. Wykonaj polecenia kreatora programu Płatnik

6 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia

7 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia
Wypełnij pola w następnych oknach Kreatora wpisz dane identyfikacyjne firmy, adres siedziby, adres do korespondencji. W zakładce Inne dane dokonaj wpisu wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe poprzez funkcję Dodaj oraz numer rachunku bankowego płatnika składek.

8 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia

9 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia
Po wpisaniu danych płatnika składek kliknij Weryfikuj co pozwoli zapoznać się wynikiem weryfikacji wprowadzonych danych. W dolnej części okna, w sekcji Opis, są wyszczególnione błędy, które należy poprawić i ponownie przeprowadzić weryfikację. Program wyróżnia dwa rodzaje błędów: krytyczne, zwykłe. Niepoprawienie błędu krytycznego uniemożliwia sporządzenie dokumentów rozliczeniowych.

10 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia
Aby poprawić błąd należy dwa razy kliknąć podświetlony pasek i wprowadzić zapis korygujący w polu automatycznie podświetlonym przez program. Zapisz dane kartoteki płatnika składek. W programie Płatnika wszystkie wprowadzone dane należy zapisać. Nie ma zapisów automatycznych

11 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia

12 Wprowadzanie danych płatnika składek – Hurtowni Zosia


Pobierz ppt "PRACOWNIA EKONOMICZNA OD A DO Z"

Podobne prezentacje


Reklamy Google