Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki InnowacyjnaGospodarka Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Kraków 06.04.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki InnowacyjnaGospodarka Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Kraków 06.04.2009r."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki InnowacyjnaGospodarka Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Kraków 06.04.2009r.

2 Ministerstwo Gospodarki 1600

3 Ministerstwo Gospodarki 1700

4 Ministerstwo Gospodarki 1800 Historia i geografia

5 Ministerstwo Gospodarki 1900

6 Ministerstwo Gospodarki 2000

7 Ministerstwo Gospodarki 7 Country Population% G D P% in millionsin bln USD Total 159.315 100,0% 1,294 100.0% PL POLAND 38.12123.9 422 32.6 CZ CZECH REPUBLIC 10.3216.517513.5 SK SLOVAKIA 5.4113.4755.8 HU HUNGARY 10.0666.313810.7 LT LITHUANIA 3.3772.1393 LV LATVIA 2.2811.4272.1 EE ESTONIA 1.3420.8211.6 RO ROMANIA 21.56413.516612.8 BG BULGARIA 7.6374.8403.1 BY BELARUS 9.6176453.5 UA UKRAINE 46.1922914210.9 MD MOLDOVA 3.3862.140.3 US UNITED STATES 301.967 189.5 13,808 1067,2 DE GERMANY 82.2 51.6 3,321 256,7 RU RUSSIA 142.102 89.2 1,290 99,7 Source: International Monetary Found, World Economic Outlook Database, Oct 2008

8 Ministerstwo Gospodarki 8 http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2009/raport-kryzysowy.pdf

9 Ministerstwo Gospodarki 9

10 10

11 Ministerstwo Gospodarki 11 Polska wobec zjawisk kryzysowych Realizacja KPR 2008-2011 Realizacja KPR 2008-2011 Plan stabilności i rozwoju Plan stabilności i rozwoju - Działania na rzecz stabilności systemu finansowego - Działania na rzecz wzrostu gospodarczego Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju - Zwiększenie popytu konsumpcyjnego - Zwiększenie popytu inwestycyjnego - Polityka horyzontalna

12 Ministerstwo Gospodarki 12 Krajowy Program Reform 2008-2011 Aktywne społeczeństwo Aktywne społeczeństwo –Aktywne polityki rynku pracy, –Rozwój edukacji, m.in. Strategia uczenia się przez całe życie. Innowacyjna gospodarka Innowacyjna gospodarka - Zapewnienie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorczości, - Wdrożenie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną i B+R, - Zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury. Sprawne instytucje Sprawne instytucje

13 Ministerstwo Gospodarki 13 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 - 2013 Kadra dla nowoczesnej gospodarki Kadra dla nowoczesnej gospodarki Badania na rzecz gospodarki Badania na rzecz gospodarki Własność intelektualna dla innowacji Własność intelektualna dla innowacji Kapitał na innowacje Kapitał na innowacje Infrastruktura dla innowacji Infrastruktura dla innowacji

14 Ministerstwo Gospodarki 14 Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka (9,7 mld EUR) Kapitał dla innowacji (oś priorytetowa 3) Kapitał dla innowacji (oś priorytetowa 3) Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (4) Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (4) Dyfuzja innowacji (5) Dyfuzja innowacji (5) Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (6) Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (6)

15 Ministerstwo Gospodarki 15 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny Ulga podatkowa na nowe technologie Ulga podatkowa na nowe technologie Nadawanie statusu Centrum Badawczo Rozwojowego Nadawanie statusu Centrum Badawczo Rozwojowego PARP – Bon na innowacje PARP – Bon na innowacje

16 Ministerstwo Gospodarki 16 http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf

17 Ministerstwo Gospodarki 17 Planowanie Prewencja Rekonstrukcja Reagowanie

18 Ministerstwo Gospodarki 18 Literatura na czasie

19 Ministerstwo Gospodarki 19

20 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę www.mg.gov.pl Waldemar.Pawlak@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki InnowacyjnaGospodarka Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki Kraków 06.04.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google