Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2 OCHRONA PRAWNA Ochrona prawna wyników badań naukowych, wyników prac badawczo- rozwojowych o charakterze innowacyjnym - ważny etap w procesie komercjalizacji.

3 Rodzaje ochrony wyników badań naukowych : -ochrona autorska utworu; Prawo autorskie reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).4 lutego1994Dz. U. -ochrona wynikająca z Ustawy prawa własności przemysłowej Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późniejszymi zmianami)

4 Kategorie praw własności przemysłowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Patenty na wynalazki z dziedziny farmacji: -produkty farmaceutyczne i ich postacie, -nowe związki chemiczne o aktywności biologicznej, -znane związki chemiczne o nowym zastosowaniu medycznym,

5 Wynalazki dotyczące związków chemicznych: -Dane potwierdzające syntezę, -Charakterystyka: właściwości fizykochemiczne (wydajność, temperatura topnienia, analiza widmowa), -Własności użytkowe: wstępna aktywność farmakologiczna, własności związane z ich przewidywanym zastosowaniem,

6 Wynalazki dotyczące zastosowania medycznego Dane farmakologiczne – skuteczność działania środka/związku, Kompozycja substancji o znanym działaniu – synergizm działania, Materiał doświadczalny potwierdzający odkryte nowe właściwości (testy),

7 Wynalazki i wzory użytkowe dotyczące produktów medycznych innych niż związki Preparaty farmaceutyczne (skład ilościowy i jakościowy, kierunek działania, przykłady z zastosowania); Sposoby otrzymywania związków aktywnych z materiału roślinnego; Urządzenia laboratoryjne, medyczne stosowane w ortopedii, onkologii, stomatologii: (budowa- cechy konstrukcyjne, wskazanie zastosowania, rysunki, korzystne skutki)

8 Formy komercjalizacji w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie -Licencje, -Współwłasność prawa do patentu/z patentu; -Cesja odpłatna, -Spółka spin off

9 Droga do spółki spin off -Ścisła współpraca: - administracji (rzecznika patentowego, prawnika, służb księgowych); -autorów wynalazku; -Inwestora.

10 Skład Spółki Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Główni Autorzy wynalazku; Inwestor

11 Dziękuję za uwagę. Uniwersytet Medyczny w Lublinie Rzecznik patentowy Anna Bełz Mail:anna.belz@am.lublin.pl

12

13

14

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google