Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Ochrona prawna wyników badań naukowych, wyników prac badawczo-rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Ochrona prawna wyników badań naukowych, wyników prac badawczo-rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1 Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Ochrona prawna wyników badań naukowych, wyników prac badawczo-rozwojowych o charakterze innowacyjnym jako ważny etap w procesie komercjalizacji.

2 OCHRONA PRAWNA Ochrona prawna wyników badań naukowych, wyników prac badawczo-rozwojowych o charakterze innowacyjnym - ważny etap w procesie komercjalizacji.

3 Rodzaje ochrony wyników badań naukowych :
ochrona autorska utworu; Prawo autorskie reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). ochrona wynikająca z Ustawy prawa własności przemysłowej Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U nr 119 z 2003 r. ,  poz z późniejszymi zmianami)

4 Kategorie praw własności przemysłowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Patenty na wynalazki z dziedziny farmacji: produkty farmaceutyczne i ich postacie, nowe związki chemiczne o aktywności biologicznej, znane związki chemiczne o nowym zastosowaniu medycznym,

5 Wynalazki dotyczące związków chemicznych:
Dane potwierdzające syntezę, Charakterystyka: właściwości fizykochemiczne (wydajność, temperatura topnienia, analiza widmowa), Własności użytkowe: wstępna aktywność farmakologiczna, własności związane z ich przewidywanym zastosowaniem,

6 Wynalazki dotyczące zastosowania medycznego
Dane farmakologiczne – skuteczność działania środka/związku, Kompozycja substancji o znanym działaniu – synergizm działania, Materiał doświadczalny potwierdzający odkryte nowe właściwości (testy),

7 Wynalazki i wzory użytkowe dotyczące produktów medycznych innych niż związki
Preparaty farmaceutyczne (skład ilościowy i jakościowy, kierunek działania, przykłady z zastosowania); Sposoby otrzymywania związków aktywnych z materiału roślinnego; Urządzenia laboratoryjne, medyczne stosowane w ortopedii, onkologii, stomatologii: (budowa- cechy konstrukcyjne, wskazanie zastosowania, rysunki, korzystne skutki)

8 Formy komercjalizacji w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Licencje , Współwłasność prawa do patentu/z patentu; Cesja odpłatna, Spółka spin off

9 Droga do spółki spin off
Ścisła współpraca: administracji (rzecznika patentowego, prawnika, służb księgowych); autorów wynalazku; Inwestora.

10 Skład Spółki Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
Główni Autorzy wynalazku; Inwestor

11 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dziękuję za uwagę. Uniwersytet Medyczny w Lublinie Rzecznik patentowy Anna Bełz

12

13

14

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Komercjalizacja wyników badań naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Ochrona prawna wyników badań naukowych, wyników prac badawczo-rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google