Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka dla biznesu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka dla biznesu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II"— Zapis prezentacji:

1 Nauka dla biznesu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ryszard Szyszka Instytut Biotechnologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 Struktura Uniwersytetu
Wydział Teologii Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Filozofii Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Instytut Leksykografii

3 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Ochrony Środowiska Instytut Architektury Krajobrazu Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Biotechnologii Gospodarka Przestrzenna Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych

4 Nasza oferta Biochemia i Chemia Środowiska
Fizyko-chemiczna charakterystyka podłoża (metody stosowane w gleboznawstwie). Kompozycja materiałów pod kątem zawartości składników pokarmowych (mikro- i makroskładniki). Analiza składu emitowanych gazów. Wyznaczenie stanu oksydoredukcyjnego w różnych układach środowiskowych (in situ oraz ex stiu). Bilans węgla w środowisku. Określenie aktywności enzymatycznej gleb (m.in. dehydrogenazowa, katalazowa, fosfatazowa) System obronny roślin: aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy askorbinianowej, reduktazy glutationowej, intensywności peroksydacji lipidów, określenie porowatości korzeni i radialnej dyfuzji tlenu (ROL). Określenie aktywności metanotroficznej oraz metanogenicznej w różnych układach biologicznych. Wyznaczenie bioróżnorodności mikroorganizmów technikami molekularnymi (FISH, PCR).

5 Nasza oferta Chemia Prace mikroanalityczne dla określenia składu chemicznego substancji nieorganicznych (mikrosonda elektronowa), fragmentów organicznych (mikrosonda ramanowska), oznaczania faz krystalicznych (rentgenowska mikrosonda dyfrakcyjna) w zakresie badania obiektów niejednorodnych, obiektów geologicznych, paleontologicznych, wyrobów przemysłowych, badania polimerów pochodzenia biologicznego; Badania analityczne w przestrzennej skali makro za pomocą ICP-MS z ablacją laserową, oznaczenia krystalograficzne w skali makro za pomocą rentgenowskiego dyfraktometru; Procesy rozdzielenia składników i ich analizy za pomoca chromatografii cieczowej z różnymi rodzajami spektrometrów masowych jako detektorów - stosowane w analizach żywności, farmaceutyków, toksyn; Analizy powierzchni, w szczególności supergładkich powierzchni o przeznaczeniu optycznym (luster, soczewek, kapilar) ale także powierzchni metalicznych, lakierowanych i innych za pomocą mikroskopu siły atomowej i profilometru; Prace w zakresie napylania powierzchni cienkimi powłokami.

6 Nasza oferta Fizjologia i Biotechnologia Roślin Biotechnologia Białka
Poszukiwanie stymulatorów i wykorzystanie ich do zwiększenia: - odporności roślin na czynniki stresowe produkcji substancji bioaktywnych Biotechnologia Białka Opracowanie metod separacji i oczyszczania natywnych białek enzymatycznych. Opracowywanie metod nadekspresji i oczyszczania białek rekombinowanych o potencjalnym znaczeniu diagnostycznym lub terapeutycznym. Poszukiwanie naturalnych i syntetycznych inhibitorów kinaz białkowych o potencjalnym działaniu przeciwniwotworowym i przeciwwirusowym. Analiza cytotoksyczności i badanie preparatów w liniach komórkowych.

7 Nasza oferta Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
Badania biologiczne i biomedyczne Analiza powierzchniowa różnego rodzaju próbek z zastosowaniem najnowszej generacji skaningowych mikroskopów elektronowych (SEM); Badania z zastosowaniem elektronowej mikroskopii transmisyjnej (TEM); Analiza składu pierwiastkowego w materiale biologicznym oraz rozmieszczenia pierwiastków w próbkach (TEM+EELS) Badania chemiczne Obrazowanie struktur powierzchniowych, defektów, zmian pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych, różnic w strukturze krystalicznej; Analiza rentgenowska; analiza substancji stałych; - Wykonywanie map rozkładu pierwiastków chemicznych na powierzchni w badanych substancjach stałych. Badania Materiałowe

8 Poszukujemy Jednostek zainteresowanych współpracą w zakresie
zastosowań chromatografii cieczowej (HPLC, HPLC-MS/MS) oraz spektrofotometrii (ASA, UV/Vis), - badań metabolomicznych, - badań proteomicznych, - badań jakości i bezpieczeństwa żywności, - badań z zakresu ochrony środowiska, - badań farmaceutycznych i biomedycznych. Firm zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych technik biotechnologicznych do produkcji związków bioaktywnych i białek rekombinowanych (w komórkach pro- i eukariontów) o znaczeniu terapeutycznym. Zakładów zainteresowanych opracowywaniem technologii nadprodukcji i oczyszczania rekombinowanych białek fuzyjnych produkowanych metodami inżynierii genetycznej dla celów diagnostyki bądź terapii.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nauka dla biznesu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google