Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka"— Zapis prezentacji:

1 Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka

2 Ekspansja Turków w Europie w XIV-XV wieku
Pod koniec XIII wieku w Azji Mniejszej powstało państwo wyznających islam Turków osmańskich, którzy na początku XIV wieku rozbili państewka Turków seldżuckich, a następnie rozpoczęli ekspansję w kierunku Europy, zajmując ziemie osłabionego cesarstwa Bizantyńskiego.

3 Polska po śmierci Władysława Jagiełły
Władysław Jagiełło zmarł w 1434 roku, wtedy na władcę Polski wybrano jego starszego syna Władysława. Miał on jednak jedynie 10 lat i nie mógł sprawować rządów.

4 Polska po śmierci Władysława Jagiełły
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, który stał na czele rady koronnej dążył do zorganizowania krucjaty przeciwko Turkom, która jego zdaniem leżała zarówno w interesie chrześcijaństwa, jak i państwa polsko-litewskiego. Wynikiem tego było doprowadzenie do przyjęcia przez króla Władysława korony zaproponowanej mu przez Węgrów.

5 Wojna turecko-węgierska i jej konsekwencje
Wódz węgierski Jan Hunyady i towarzyszący mu król Władysław w 1443 roku wyruszyli na Turków i pokonali ich, zdobywając Sofię. Następnie zawarli korzystny rozejm, dzięki któremu terytoria węgierskie zostały odzyskane. Przywrócono również tron w Serbii, węgierskiemu sojusznikowi i Turcy zapłacili wysokie odszkodowanie. Niestety rozejm zerwano za namową legata papieskiego na Węgrzech kardynała Juliana Cesariniego.

6 Wojna turecko-węgierska i jej konsekwencje
Jesienią 1444 roku wyruszyła wyprawa przeciw Turcji. Do decydującego starcia w tej wojnie doszło pod Warną, leżącą na wybrzeżu Morza Czarnego. Turcy odnieśli zwycięstwo, a w walce zginął 20-letni król Władysław, który od tego czasu był nazywany Warneńczykiem.

7 Po klęsce pod Warną Po śmierci Władysława, Polska straciła króla, a Jagiellonowie tron węgierski. W 1445 roku polska szlachta dokonała elekcji na króla Polski młodszego syna Jagiełły Kazimierza Jagiellończyka, od 1440 roku wielkiego księcia Litwy. Na przyjęcie polskiej korony zdecydował się on dopiero w 1447 roku. Oznaczało to przywrócenie unii personalnej polsko-litewskiej.

8 Po klęsce pod Warną Klęska pod Warną miała wpływ na przyspieszenie upadku Konstantynopola w 1453 roku. W drugiej połowie XV wieku Turcy zdołali opanować większą część Bałkanów, oraz stali się dużym zagrożeniem dla krajów europejskich. Narzucili swoją zwierzchność Tatarom Krymskim, którzy z biegiem czasu zaczęli stanowić coraz większe niebezpieczeństwo dla państwa polsko-litewskiego.

9 Notatka: Ważne daty: 1438r.- Turcy zaatakowali Królestwo Węgierskie, którego szlachta zaproponowała tron królowi Polski Władysławowi Warneńczykowi. 1440r.- koronacja Władysława na króla Węgier oznaczająca zawarcie unii personalnej między Polską i Węgrami. 1444r.- Władysław ginie w bitwie z Turkami pod Warną (przez to nazywany jest Warneńczykiem). 1453r.- Turcy zdobyli Konstantynopol, a następnie kontynuując ekspansję, zbliżyli się do granic państwa polsko-litewskiego. Kiedy Władysław był małoletni, podczas jego pobytu na Węgrzech duży wpływ na rządy miał biskup Oleśnicki. Był to okres walk wewnętrznych między stronnictwami politycznymi, tymczasowego zerwania unii przez Litwę i nasilenia najazdów Tatarów. Ważne pojęcia: ekspansja- dążenie kraju do powiększenia swojego terytorium, zwiększania wpływów politycznych, gospodarczych; sułtan- władca wyznających islam Turków osmańskich.

10 Prezentację przygotowali: - Magda Chlebda - Nikola Fuksa -Bartosz Magala


Pobierz ppt "Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google