Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© POSTDATA S.A. 2009 1 Modyfikacje Systemu Poczta Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© POSTDATA S.A. 2009 1 Modyfikacje Systemu Poczta Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A."— Zapis prezentacji:

1 © POSTDATA S.A. 2009 1 Modyfikacje Systemu Poczta Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.

2 © POSTDATA S.A. 2009 2 Zmiany w obsłudze usług handlowych Dostosowanie dokumentów magazynowych do wymagań Centrum Rachunkowości Wprowadzenie mechanizmu połączenia pozycji kartoteki kontrahentów z kartotekami kontrahentów Systemu FK Dodanie kartoteki szablonów księgowych Wystawianie dekretów w momencie przyjęcia dokumentów magazynowych Zarządzanie eksportami dekretów do Systemu FK

3 © POSTDATA S.A. 2009 3 Zmiany w obsłudze usług handlowych Uzgodnienie i ujednolicenie zasad definiowania magazynów w UP Modernizacja współpracy UP macierzystego z placówką podległą Standaryzacja parametryzacji placówki podległej Optymalizacja i poprawa wydajności mechanizmów wymiany danych Wprowadzenie szybkiej ścieżki sprzedaży

4 © POSTDATA S.A. 2009 4 Zmiany w obsłudze usług handlowych Zmiany wprowadzone w wersji 5.14.014 Systemu POCZTA 2000 oraz 3.14.014 Systemu e-Handel Pilotaż wersji POCZTA 2000 w UP Łódź 52 w ORJ Łódź oraz od 4.11.2009r. w UP Gryfino 1 w ORJ Szczecin od 17.11.2009r. Instalacja Systemu e-Poczta z Podsystemem e-Handel zaplanowana na 29.11.2009r.

5 © POSTDATA S.A. 2009 5 e-Przesyłka e-PRZESYŁKA polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki rejestrowanej wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata pocztą elektroniczną albo przez sms, o możliwości i miejscu jej odbioru (Zarz. DGPP z 27.03.2009)

6 © POSTDATA S.A. 2009 6 e-Przesyłka w Systemie POCZTA

7 © POSTDATA S.A. 2009 7 e-Przesyłka – obieg informacji

8 © POSTDATA S.A. 2009 8 Przesyłka na warunkach szczególnych Wariant zastępczy Założenie: rejestrowana jako paczka na warunkach szczególnych o nagłówek i numer operacji (866 – paczka na war. szczególnych) o nazwy operacji w księdze, na wykazach i zestawieniach o zasady obsługi przesyłek w ekspedycji i czynnościach oddawczych o zasady rejestracji reklamacji Modyfikacje o cenniki i usługi komplementarne dla przesyłki na warunkach szczególnych w obrocie krajowym o obsługa 20-znakowego numeru na fakturze o zmieniony tytuł płatności na fakturze o brak możliwości rejestracji przesyłek listowych na warunkach szczególnych (także w przypadku umów)

9 © POSTDATA S.A. 2009 9 Przesyłka na warunkach szczególnych

10 © POSTDATA S.A. 2009 10 Kompleksowa obsługa przesyłek i przekazów

11 © POSTDATA S.A. 2009 11 Obsługa ekspedycji Tworzenie przesyłki/odsyłki zbiorczej Tworzenie przesyłek LBK Otwieranie przesyłki/odsyłki zbiorczej Wydzielanie przesyłek/odsyłek z przesyłki zbiorczej Wyszukiwanie przesyłek/odsyłek Przekazywanie przesyłek/odsyłek pomiędzy działami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

12 © POSTDATA S.A. 2009 12 Czynności oddawcze Opis przesyłek na potrzeby procesu oddawczego o Przyjęcie opisu przesyłek z ZST Przygotowanie kart doręczeń na podstawie zdefiniowanych rejonów doręczeń i tras chodów Przydzielenie gotówki dla listonoszy Rozliczenie listonoszy z przesyłek i gotówki Awizowanie w innym UP

13 © POSTDATA S.A. 2009 13

14 © POSTDATA S.A. 2009 14 Dziękujemy za uwagę Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski POSTDATA S.A

15 © POSTDATA S.A. 2009 15 Ekspedycja – perspektywy rozwoju Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.

16 © POSTDATA S.A. 2009 16 Modyfikacje zrealizowane w wersji 5.14.014 - 1 Uwzględnienie uwag użytkowników, dotyczących uszczegółowienia komunikatów Zastąpienie wszystkich kontroli krytycznych, które uniemożliwiały wykonanie danej funkcji jedną, zbiorczą kontrolą wszystkich warunków. W przypadku stwierdzenia istnienia niepoprawnej sytuacji wyświetlana jest formatka, na której prezentowane są pozycje, dla których funkcja nie może zostać wykonana, a w poszczególnych kolumnach prezentowane są przyczyny, które blokują wykonanie wybranej czynności dla tych pozycji. Umożliwienie użytkownikowi rozwiązania problemu, wynikającego z pozostawienia przez użytkownika niepodsumowanych operacji. Modyfikacja zakładki, służącej dla ewidencji opłat za zwroty i dosłania – umożliwienie wprowadzenia wszystkich opłat, związanych z przesyłką

17 © POSTDATA S.A. 2009 17 Modyfikacje zrealizowane w wersji 5.14.014 - 2 Sygnalizowanie istnienia pełnomocnictw i zastrzeżeń dla wybranego adresata przy wydawaniu przesyłek i wypłatach przekazów Umożliwienie podglądu listy pełnomocników i osób zastrzeżonych Obsługa czynności oddawczych a eksport WPL o Zmienione zostały (na mniej restrykcyjne) zasady blokowania obsługi czynności oddawczych ze względu na wykonany eksport WPL o Zniesiono krytyczną kontrolę istnienia nierozliczonych dokumentów oddawczych o Program informuje użytkownika, że po wykonaniu funkcji eksportu nie będzie można rozliczyć nierozliczonych dokumentów oddawczych w dniu eksportu pliku WPL

18 © POSTDATA S.A. 2009 18 Wydłużenie pola Numer kursu do 20 znaków na ekranie wprowadzania planu wymiany w Parametrach ekspedycyjnych Na ekranach operacji grupy 7 oraz na wydrukach dokumentów zdawczych wydłużenie długości pola Symbol działu do 10 znaków W zapleczowym trybie wprowadzania operacji udostępnienie operacji 129 – Wypłata świadczeń KRUS W funkcji Import danych z Systemu LISTY wykonanie następujących zmian: o Konwersja danych nr posesji i nr lokalu o Dodanie możliwości wydrukowania raportu o Umożliwienie zaimportowania pól: Miejscowość i Ulica o długości 35 znaków Modyfikacje zrealizowane w wersji 5.14.014 - 3

19 © POSTDATA S.A. 2009 19 Realizacja kolejnych uwag z wdrożeń Uspójnienie czynności oddawczych z Programem Listy/Przekazy Ergonomia pracy Wydajność Inne modyfikacje

20 © POSTDATA S.A. 2009 20 Kierunki dalszego rozwoju ekspedycji i czynności oddawczych Modyfikacje Systemu Poczta Centralizacja danych Wsparcie sprzedaży usług pocztowych Zdalny dostęp do usług dla klientów poczty – EKN, IKN, EKN Lite

21 © POSTDATA S.A. 2009 21 Modyfikacje Systemu Poczta Wprowadzenie nowych możliwości drukowania o Kody kreskowe na dokumentach zdawczych i oddawczych o Drukowanie chorągiewek o Drukowanie nalepek adresowych Modyfikacje interfejsu z ZST Integracja z EJP Interfejs z Centralną Bazą Opakowań Zbiorczych Interfejs z Centralną Bazą Pojazdów

22 © POSTDATA S.A. 2009 22 Mobilny listonosz Elektroniczna Karta Doręczeń Automatyczny wydruk danych dla adresatów - awizo, potwierdzenie doręczenia Automatyczny wydruk blankietów wypłaty przekazów pieniężnych Bezpieczeństwo i weryfikacja pracy listonosza

23 © POSTDATA S.A. 2009 23

24 © POSTDATA S.A. 2009 24 Dane o przesyłkach w Systemie Poczta Dane o przesyłkach ze wszystkich placówek w jednej centralnej bazie danych Dane dostępne natychmiast po ich rejestracji w Systemie Poczta Dane dostępne w placówkach oddawczych Dane dostępne do celów reklamacyjnych

25 © POSTDATA S.A. 2009 25

26 © POSTDATA S.A. 2009 26 Wsparcie sprzedaży usług pocztowych Rozwój MRUm o Rozwój funkcjonalności zarządzania umowami o Rozwój funkcjonalności rozliczania umów o Rozwój funkcjonalności zarządzania relacjami z klientami (CRM) Centralne Zarządzanie Numerami Nadania o Zarządzanie numerami o Przydzielanie pul numerów klientom o Przydzielanie pul numerów placówkom pocztowym

27 © POSTDATA S.A. 2009 27 EKN, IKN, EKN Lite Elektroniczna Książka Nadawcza (EKN) o Program dedykowany klientom nieposiadającym własnego systemu o Może być wykorzystany jako drukarka druków pocztowych Internetowa Książka Nadawcza o Udostępniana poprzez Portal Usług Pocztowych o Internetowa wersja EKN EKN Lite o Program umożliwiający stworzenie danych dla Systemu Poczta z systemu klienta

28 © POSTDATA S.A. 2009 28 Dziękuję za uwagę Grzegorz Cysewski POSTDATA S.A


Pobierz ppt "© POSTDATA S.A. 2009 1 Modyfikacje Systemu Poczta Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google