Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modyfikacje Systemu Poczta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modyfikacje Systemu Poczta"— Zapis prezentacji:

1 Modyfikacje Systemu Poczta
Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.

2 Zmiany w obsłudze usług handlowych
Dostosowanie dokumentów magazynowych do wymagań Centrum Rachunkowości Wprowadzenie mechanizmu połączenia pozycji kartoteki kontrahentów z kartotekami kontrahentów Systemu FK Dodanie kartoteki szablonów księgowych Wystawianie dekretów w momencie przyjęcia dokumentów magazynowych Zarządzanie eksportami dekretów do Systemu FK

3 Zmiany w obsłudze usług handlowych
Uzgodnienie i ujednolicenie zasad definiowania magazynów w UP Modernizacja współpracy UP macierzystego z placówką podległą Standaryzacja parametryzacji placówki podległej Optymalizacja i poprawa wydajności mechanizmów wymiany danych Wprowadzenie „szybkiej ścieżki sprzedaży”

4 Zmiany w obsłudze usług handlowych
Zmiany wprowadzone w wersji Systemu POCZTA 2000 oraz Systemu e-Handel Pilotaż wersji POCZTA 2000 w UP Łódź 52 w ORJ Łódź oraz od r. w UP Gryfino 1 w ORJ Szczecin od r. Instalacja Systemu e-Poczta z Podsystemem e-Handel zaplanowana na r.

5 e-Przesyłka e-PRZESYŁKA polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki rejestrowanej wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata pocztą elektroniczną albo przez sms, o możliwości i miejscu jej odbioru (Zarz. DGPP z )

6 e-Przesyłka w Systemie POCZTA

7 e-Przesyłka – obieg informacji

8 Przesyłka na warunkach szczególnych
Wariant zastępczy Założenie: rejestrowana jako paczka na warunkach szczególnych nagłówek i numer operacji (866 – paczka na war. szczególnych) nazwy operacji w księdze, na wykazach i zestawieniach zasady obsługi przesyłek w ekspedycji i czynnościach oddawczych zasady rejestracji reklamacji Modyfikacje cenniki i usługi komplementarne dla przesyłki na warunkach szczególnych w obrocie krajowym obsługa 20-znakowego numeru na fakturze zmieniony tytuł płatności na fakturze brak możliwości rejestracji przesyłek listowych na warunkach szczególnych (także w przypadku umów)

9 Przesyłka na warunkach szczególnych

10 Kompleksowa obsługa przesyłek i przekazów

11 Obsługa ekspedycji Tworzenie przesyłki/odsyłki zbiorczej
Tworzenie przesyłek LBK Otwieranie przesyłki/odsyłki zbiorczej Wydzielanie przesyłek/odsyłek z przesyłki zbiorczej Wyszukiwanie przesyłek/odsyłek Przekazywanie przesyłek/odsyłek pomiędzy działami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

12 Czynności oddawcze Opis przesyłek na potrzeby procesu oddawczego
Przyjęcie opisu przesyłek z ZST Przygotowanie kart doręczeń na podstawie zdefiniowanych rejonów doręczeń i tras chodów Przydzielenie gotówki dla listonoszy Rozliczenie listonoszy z przesyłek i gotówki Awizowanie w innym UP

13

14 Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski POSTDATA S.A
Dziękujemy za uwagę Mariusz Dąbrowski Grzegorz Cysewski POSTDATA S.A

15 Ekspedycja – perspektywy rozwoju
Grzegorz Cysewski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.

16 Modyfikacje zrealizowane w wersji 5.14.014 - 1
Uwzględnienie uwag użytkowników, dotyczących uszczegółowienia komunikatów Zastąpienie wszystkich kontroli krytycznych, które uniemożliwiały wykonanie danej funkcji jedną, zbiorczą kontrolą wszystkich warunków. W przypadku stwierdzenia istnienia niepoprawnej sytuacji wyświetlana jest formatka, na której prezentowane są pozycje, dla których funkcja nie może zostać wykonana, a w poszczególnych kolumnach prezentowane są przyczyny, które blokują wykonanie wybranej czynności dla tych pozycji. Umożliwienie użytkownikowi rozwiązania problemu, wynikającego z pozostawienia przez użytkownika niepodsumowanych operacji. Modyfikacja zakładki, służącej dla ewidencji opłat za zwroty i dosłania – umożliwienie wprowadzenia wszystkich opłat, związanych z przesyłką

17 Modyfikacje zrealizowane w wersji 5.14.014 - 2
Sygnalizowanie istnienia pełnomocnictw i zastrzeżeń dla wybranego adresata przy wydawaniu przesyłek i wypłatach przekazów Umożliwienie podglądu listy pełnomocników i osób zastrzeżonych Obsługa czynności oddawczych a eksport WPL Zmienione zostały (na mniej restrykcyjne) zasady blokowania obsługi czynności oddawczych ze względu na wykonany eksport WPL Zniesiono krytyczną kontrolę istnienia nierozliczonych dokumentów oddawczych Program informuje użytkownika, że po wykonaniu funkcji eksportu nie będzie można rozliczyć nierozliczonych dokumentów oddawczych w dniu eksportu pliku WPL

18 Modyfikacje zrealizowane w wersji 5.14.014 - 3
Wydłużenie pola Numer kursu do 20 znaków na ekranie wprowadzania planu wymiany w Parametrach ekspedycyjnych Na ekranach operacji grupy 7 oraz na wydrukach dokumentów zdawczych wydłużenie długości pola Symbol działu do 10 znaków W zapleczowym trybie wprowadzania operacji udostępnienie operacji 129 – Wypłata świadczeń KRUS W funkcji „Import danych z Systemu LISTY” wykonanie następujących zmian: Konwersja danych nr posesji i nr lokalu Dodanie możliwości wydrukowania raportu Umożliwienie zaimportowania pól: Miejscowość i Ulica o długości 35 znaków

19 Realizacja kolejnych uwag z wdrożeń
Uspójnienie czynności oddawczych z Programem Listy/Przekazy Ergonomia pracy Wydajność Inne modyfikacje

20 Kierunki dalszego rozwoju ekspedycji i czynności oddawczych
Modyfikacje Systemu Poczta Centralizacja danych Wsparcie sprzedaży usług pocztowych Zdalny dostęp do usług dla klientów poczty – EKN, IKN, EKN Lite

21 Modyfikacje Systemu Poczta
Wprowadzenie nowych możliwości drukowania Kody kreskowe na dokumentach zdawczych i oddawczych Drukowanie chorągiewek Drukowanie nalepek adresowych Modyfikacje interfejsu z ZST Integracja z EJP Interfejs z Centralną Bazą Opakowań Zbiorczych Interfejs z Centralną Bazą Pojazdów

22 Mobilny listonosz Elektroniczna Karta Doręczeń
Automatyczny wydruk danych dla adresatów - awizo, potwierdzenie doręczenia Automatyczny wydruk blankietów wypłaty przekazów pieniężnych Bezpieczeństwo i weryfikacja pracy listonosza

23

24 Dane o przesyłkach w Systemie Poczta
Dane o przesyłkach ze wszystkich placówek w jednej centralnej bazie danych Dane dostępne natychmiast po ich rejestracji w Systemie Poczta Dane dostępne w placówkach oddawczych Dane dostępne do celów reklamacyjnych

25

26 Wsparcie sprzedaży usług pocztowych
Rozwój MRUm Rozwój funkcjonalności zarządzania umowami Rozwój funkcjonalności rozliczania umów Rozwój funkcjonalności zarządzania relacjami z klientami (CRM) Centralne Zarządzanie Numerami Nadania Zarządzanie numerami Przydzielanie pul numerów klientom Przydzielanie pul numerów placówkom pocztowym

27 EKN, IKN, EKN Lite Elektroniczna Książka Nadawcza (EKN)
Program dedykowany klientom nieposiadającym własnego systemu Może być wykorzystany jako „drukarka” druków pocztowych Internetowa Książka Nadawcza Udostępniana poprzez Portal Usług Pocztowych Internetowa wersja EKN EKN Lite Program umożliwiający stworzenie danych dla Systemu Poczta z systemu klienta

28 Grzegorz Cysewski POSTDATA S.A
Dziękuję za uwagę Grzegorz Cysewski POSTDATA S.A


Pobierz ppt "Modyfikacje Systemu Poczta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google