Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów 31.05.2012 r.. Liczba osób badanych 3 Odpowiedzi badanych na temat stosowania krzyku przez rodziców 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów 31.05.2012 r.. Liczba osób badanych 3 Odpowiedzi badanych na temat stosowania krzyku przez rodziców 4."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów 31.05.2012 r.

2

3 Liczba osób badanych 3

4 Odpowiedzi badanych na temat stosowania krzyku przez rodziców 4

5 Odpowiedzi ankietowanych dotyczące wyzywania lub/i przeklina 5

6 Odpowiedzi badanych z uwzględnieniem podziału na płeć 6

7 Czy kiedykolwiek zdarza się, że Twoja mama lub tato /opiekun/ ma do ciebie stale pretensje 7

8 Odpowiedzi uczniów dotyczące częstości stosowania klapsów 3% 35% 62% często rzadko nigdy 8

9 Odpowiedzi dziewcząt i chłopców na pytanie dotyczące klapsów Dziewczęta 1% 36% 63% Chłopcy 5% 35% 60% często rzadko nigdy 9

10 Czy kiedykolwiek zdarza się, że Twoja mama lub tato /opiekun/ sprawia Ci solidne lanie? 10

11 Odpowiedzi 11 CHŁOPCÓWDZIEWCZĄT

12 Czy kiedykolwiek zdarza się, że Twoja mama lub tato /opiekun/ szarpie, potrząsa Tobą, pociąga za ucho, włosy? 12

13 Odpowiedzi 13 DZIEWCZĄTCHŁOPCÓW

14 Czy kiedykolwiek zdarza się, że Twoja mama lub tato /opiekun/ nie interesuje się Twoimi problemami? 14

15 Odpowiedzi 15 DZIEWCZĄT CHŁOPCÓW

16 Czy kiedykolwiek zdarza się, że Twoja mama lub tato /opiekun/ nie daje Ci jedzenia? 16

17 Odpowiedzi często 3% nigdy 92 % rzadko 5% 17 DZIEWCZĄT często 2% nigdy 93% rzadko 5% CHŁOPCÓW

18 Odpowiedzi uczniów wskazujące osoby zapewniające im bezpieczeństwo. 18

19 Odpowiedzi uczniów mające na celu wskazać osoby lub/i miejsca, gdzie mogą uzyskać pomoc. 19

20 Wnioski końcowe: 1.Badania potwierdzają występowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec badanych dzieci w środowisku rodzinnym. 2.Na podstawie badań i poradnianych doświadczeń można wnioskować, że przemoc słowna traktowana jest przez rodziców jako nieuświadomione, ale skuteczne narzędzie wychowawcze. Co może potwierdzać niski poziom kompetencji wychowawczych środowiska rodzinnego. 20

21 Wnioski końcowe: 3. Edukacja rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych oraz alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi wydaje się być niezbędnym zadaniem dla odpowiednich środowisk. 4. Wyniki przeprowadzonych badań muszą wzmocnić czujność i potrzebę reagowania na zdarzające się przypadki drastycznych form przemocy. Jest to wystarczający sygnał do społecznej uważności i działań, które powinny podejmować instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe. 21

22 Wnioski końcowe: 5. Wyniki potwierdzają niekwestionowaną pozycję i autorytet rodziny jako środowiska wychowawczego, którą w procesie profilaktycznym, terapeutycznym należy traktować jako czynnik chroniący. 7. Wysoki deklarowany poziom zaufania do środowiska szkolnego powinien zostać wykorzystany do skuteczniejszej pracy wychowawczej i profilaktycznej szkół. 22

23 Wnioski końcowe: 8.Wyrażamy gotowość zainteresowania wynikami badań, jak i chęć wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w pracy profilaktyczno- terapeutycznej w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie. Dziękuję za uwagę 23


Pobierz ppt "Rzeszów 31.05.2012 r.. Liczba osób badanych 3 Odpowiedzi badanych na temat stosowania krzyku przez rodziców 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google