Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmarking miast krok po kroku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmarking miast krok po kroku"— Zapis prezentacji:

1 Benchmarking miast krok po kroku
Warsztat USESPON „Benchmarking miast” Dorota Celińska-Janowicz

2 Benchmarking miast krok po kroku
Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Dyskusja Interpretacja

3 Benchmarking miast krok po kroku
Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Dyskusja Interpretacja

4 Krok 1: Cele i zakres Cel analizy Zakres badania PUŁAPKA:
Diagnoza stanu (technika oceny) Wyznaczenie celów rozwoju (dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne) Komunikacja osiągnięć Zakres badania Rodzaj badania: procesy czy wyniki Rodzaj grupy odniesienia – inne miasta, zewnętrzne standardy Zakres analizy – obszary tematyczne Grupa odniesienia – kryteria doboru, wybór jednostek PUŁAPKA: Pominięcie etapu określenia celu analizy ESPON FOCI, SGPTD, typologie ESPON

5 Identyfikacja grupy odniesienia
ESPON FOCI: Typologia regionów metropolitalnych w oparciu o wzrost PKB w latach

6 Benchmarking miast krok po kroku
Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Dyskusja Interpretacja

7 Krok 2: Dane i wizualizacja
ESPON Database, Hyperatlas, CityBench Zebranie danych Źródła: GUS (BDL), Eurostat, inne Kompletność – czasowa, terytorialna Porównywalność – metodologia konstrukcji wskaźników (ważna także przy interpretacji) Ostateczny wybór wskaźników (adekwatne, zrozumiałe, interpretowalne, odpowiednio liczne) Dane jakościowe – tak/nie  Wstępna baza danych Obliczenia Relatywizacja aby dane były porównywalne – per capita, gęstość (km2), odsetki, łączenie kategorii, ujednolicenie jednostek (waluty)  Ostateczna baza danych Wizualizacja: mapy, wykresy PUŁAPKI: Koncentracja na aspektach łatwo mierzalnych Przestarzałe wskaźniki

8 Wizualizacja PUŁAPKI:
ESPON Best Metropolises Benchmarking obszarów metropolitalnych Paryża, Berlina i Warszawy BEST METROPOLISES: W łatwy sposób można się przekonać w jakich obszarach należy dokonać ulepszeń, a które są w dostateczny sposób rozwinięte. Ten sposób wizualizacji wymaga podziału dokonywanej oceny na obszary tematyczne. Większa liczba obszarów oceny wymaga zastosowania kilku odrębnych diagramów, by zachować czytelność. Co więcej, ta forma prezentacji danych jest adekwatna tylko w przypadku niewielkiej liczby porównywanych jednostek lub dla porównań ze średnią wyników dla danej grupy odniesienia. Powyższy kartogram (rycina 4) jest mapą tworzoną automatycznie przez portal internetowy Moja Polis. Kartograficzna prezentacja danych ma wiele zalet, związanych między innymi z graficznym odwzorowaniem rozkładu przestrzennego wyników, przejrzystością prezentowanych danych oraz relatywną atrakcyjnością i zrozumiałością dla odbiorcy. Ten ostatni punkt zależy jednak od metodologicznej poprawności mapy. Źródło: PUŁAPKI: Mapa: dobór metody prezentacji (kartogram, kartodiagram), dobór przedziałów Nadmiar informacji – utrata czytelności

9 Wizualizacja Cel analizy – diagnoza stanu
dokonywana przez specjalistów Cel analizy – komunikacja wyników szerszemu gronu odbiorców LEWY Dużo wskaźników – wykres mało czytelny, ‘rozciągnięcie’ osi pionowej utrudnia dokładniejsze porównania między jednostkami o średnich wynikach oraz ogranicza czytelność informacji o średnich rocznych PRAWY Wykres wskazuje różnice między rozwojem stolic a miast pozastołecznych. Wyniki poszczególnych miast możemy również odnieść do średniej ogólnokrajowej. Przejrzysta konstrukcja wykresu łączy się tu z szerokim przeglądem sytuacji w wybranym zakresie tematycznym. Jednak, podobnie jak w przypadku opisanej wcześniej ryciny 2, forma wykresu słupkowego pozwala zwykle na zobrazowanie tylko jednego, maksimum trzech-czterech wskaźników. Źródło: Eurostat

10 Wizualizacja Infografika – więcej pracy, ale bardziej komunikatywne, selekcja kluczowych informacji oraz przekazanie ich w bardzo atrakcyjny wizualnie sposób; Porównanie zostało przeprowadzone na dwóch poziomach – statystyk ilościowych oraz wybranych zobowiązań z polityk miejskich Źródło:

11 Benchmarking miast krok po kroku
Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Dyskusja Interpretacja

12 Krok 3: Interpretacja i dyskusja
Nietypowe wyniki (odstające na plus lub na minus) Błędy w obliczeniach (rachunkowe, różne jednostki itp.) Jakość danych wyjściowych Pozycjonowanie Co jest celem – wartości wysokie, niskie, średnie Nasze miasto względem grupy odniesienia – mocne i słabe strony >> ich przyczyny >> możliwość poprawy Uwzględnienie aspektów jakościowych, niewłączonych wcześniej do analizy Trendy (dane historyczne) Pozytywne/ negatywne/ neutralne Możliwe przyczyny – uniwersalne, specyficzne dla danego miasta Realizacja celu Diagnoza stanu >> plan naprawczy >> benchmarking jako monitoring Wyznaczanie celów rozwoju Identyfikacja liderów – źródło dobrych praktyk Komunikacja - dyskusja w szerokim gronie PUŁAPKI: Nadinterpretacja Benchmarking  ranking Bezrefleksyjne kopiowani rozwiązań

13 Przydatne linki ESPON FOCI ESPON SGPTD ESPON BEST METROPOLISES ESPON CityBench ESPON Database database.espon.eu/db2 ESPON Hyperatlas EUROSTAT – Metropolitan Regions GUS Bank Danych Lokalnych System Analiz Samorządowych GUS Strateg Moja Polis OECD Regional Statistics and Indicators Źródło: Eurostat

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Benchmarking miast krok po kroku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google