Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmarking miast krok po kroku Warsztat USESPON Benchmarking miast 6.11.2013 Dorota Celińska-Janowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmarking miast krok po kroku Warsztat USESPON Benchmarking miast 6.11.2013 Dorota Celińska-Janowicz."— Zapis prezentacji:

1 Benchmarking miast krok po kroku Warsztat USESPON Benchmarking miast 6.11.2013 Dorota Celińska-Janowicz

2 Benchmarking miast krok po kroku Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Interpretacja Dyskusja

3 Benchmarking miast krok po kroku Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Interpretacja Dyskusja

4 Krok 1: Cele i zakres Cel analizy Diagnoza stanu (technika oceny) Wyznaczenie celów rozwoju (dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne) Komunikacja osiągnięć Zakres badania Rodzaj badania: procesy czy wyniki Rodzaj grupy odniesienia – inne miasta, zewnętrzne standardy Zakres analizy – obszary tematyczne Grupa odniesienia – kryteria doboru, wybór jednostek PUŁAPKA: Pominięcie etapu określenia celu analizy PUŁAPKA: Pominięcie etapu określenia celu analizy ESPON FOCI, SGPTD, typologie ESPON

5 Identyfikacja grupy odniesienia ESPON FOCI: Typologia regionów metropolitalnych w oparciu o wzrost PKB w latach 1995-2004

6 Benchmarking miast krok po kroku Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Interpretacja Dyskusja

7 Krok 2: Dane i wizualizacja Zebranie danych Źródła: GUS (BDL), Eurostat, inne Kompletność – czasowa, terytorialna Porównywalność – metodologia konstrukcji wskaźników (ważna także przy interpretacji) Ostateczny wybór wskaźników (adekwatne, zrozumiałe, interpretowalne, odpowiednio liczne) Dane jakościowe – tak/nie Wstępna baza danych Obliczenia Relatywizacja aby dane były porównywalne – per capita, gęstość (km 2 ), odsetki, łączenie kategorii, ujednolicenie jednostek (waluty) Ostateczna baza danych Wizualizacja: mapy, wykresy PUŁAPKI: -Koncentracja na aspektach łatwo mierzalnych - Przestarzałe wskaźniki PUŁAPKI: -Koncentracja na aspektach łatwo mierzalnych - Przestarzałe wskaźniki ESPON Database, Hyperatlas, CityBench

8 Wizualizacja Benchmarking obszarów metropolitalnych Paryża, Berlina i Warszawy Źródło: www.mojapolis.pl PUŁAPKI: - Mapa: dobór metody prezentacji (kartogram, kartodiagram), dobór przedziałów - Nadmiar informacji – utrata czytelności PUŁAPKI: - Mapa: dobór metody prezentacji (kartogram, kartodiagram), dobór przedziałów - Nadmiar informacji – utrata czytelności ESPON Best Metropolises

9 Wizualizacja Źródło: Eurostat Cel analizy – diagnoza stanu dokonywana przez specjalistów Cel analizy – komunikacja wyników szerszemu gronu odbiorców

10 Wizualizacja Źródło: www.fastcoexist.com/

11 Benchmarking miast krok po kroku Cel Zakres Zbieranie i analiza danych Wizualizacja Interpretacja Dyskusja

12 Krok 3: Interpretacja i dyskusja Nietypowe wyniki (odstające na plus lub na minus) Błędy w obliczeniach (rachunkowe, różne jednostki itp.) Jakość danych wyjściowych Pozycjonowanie Co jest celem – wartości wysokie, niskie, średnie Nasze miasto względem grupy odniesienia – mocne i słabe strony >> ich przyczyny >> możliwość poprawy Uwzględnienie aspektów jakościowych, niewłączonych wcześniej do analizy Trendy (dane historyczne) Pozytywne/ negatywne/ neutralne Możliwe przyczyny – uniwersalne, specyficzne dla danego miasta Realizacja celu Diagnoza stanu >> plan naprawczy >> benchmarking jako monitoring Wyznaczanie celów rozwoju Identyfikacja liderów – źródło dobrych praktyk Komunikacja - dyskusja w szerokim gronie PUŁAPKI: -Nadinterpretacja - Benchmarking ranking -Bezrefleksyjne kopiowani rozwiązań PUŁAPKI: -Nadinterpretacja - Benchmarking ranking -Bezrefleksyjne kopiowani rozwiązań

13 Przydatne linki Źródło: Eurostat ESPON FOCI http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/foci.htmlhttp://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/foci.html ESPON SGPTD http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/SGPTD.htmlhttp://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/SGPTD.html ESPON BEST METROPOLISES http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/bestmetropolises.html http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/bestmetropolises.html ESPON CityBench http://espon.geodan.nl/citybench/#http://espon.geodan.nl/citybench/# ESPON Database database.espon.eu/db2database.espon.eu/db2 ESPON Hyperatlas http://hypercarte.espon.eu/HyperCarte/initLicense.actionhttp://hypercarte.espon.eu/HyperCarte/initLicense.action EUROSTAT – Metropolitan Regions http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/metropolitan_regions http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/metropolitan_regions GUS Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdlwww.stat.gov.pl/bdl System Analiz Samorza ̨ dowych www.sas24.orgwww.sas24.org GUS Strateg http://strateg.stat.gov.pl/http://strateg.stat.gov.pl/ Moja Polis www.mojapolis.plwww.mojapolis.pl OECD Regional Statistics and Indicators www.oecd.org/gov/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htmwww.oecd.org/gov/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Benchmarking miast krok po kroku Warsztat USESPON Benchmarking miast 6.11.2013 Dorota Celińska-Janowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google