Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obsługa strumienia wejścia/wyjścia /zajęcia nr 2/ printf – wyświetlanie scanf – ??? dla printf: \n - nowa linia \t - tabulator poziomy \b - znak cofania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obsługa strumienia wejścia/wyjścia /zajęcia nr 2/ printf – wyświetlanie scanf – ??? dla printf: \n - nowa linia \t - tabulator poziomy \b - znak cofania."— Zapis prezentacji:

1 Obsługa strumienia wejścia/wyjścia /zajęcia nr 2/ printf – wyświetlanie scanf – ??? dla printf: \n - nowa linia \t - tabulator poziomy \b - znak cofania \f - znak nowej strony \v - tabulator pionowy \? Znak zapytania \' znak apostrofu \" znak cudzysłowu \ooo liczba ósemkowa \xhh liczba szesnastkowa np. printf(\n);

2 Typy danych

3 Zmienne zmienną określa się jako pewien obszar pamięci o zadanej symbolicznej nazwie, w którym można przechować wartości; wartości są interpretowane zgodnie z zadeklarowanym typem zmiennej. Przykładowe definicje zmiennych: int n, m=5; floatx=-1.93; char znak; w języku C/C++ nazwą może być dowolnie długi ciąg liter, cyfr i znaków podkreślenia; małe i wielkie litery są rozróżniane; nazwą nie może być słowo kluczowe.

4 Scanf i … specyfikatory int n=0; printf(podaj liczbe n: printf(podaj liczbe n: ); scanf( scanf(%d,&n); printf(Pierwiastek kwadratowy z liczby %d wynosi: %8.2f printf(\nPierwiastek kwadratowy z liczby %d wynosi: %8.2f,n,sqrt(n)); Przykładowe specyfikatory dla pewnych typów danych: d or iinteger uUnsigned decimal integer fDecimal floating point, lowercase eScientific notation (mantissa/exponent) np. 3.9265e+2 EScientific notation (mantissa/exponent) np. 3.9265E+2 cCharacter sString (napis) scanf(%c,&znak); scanf( %c,&znak);

5 Instrukcje 1) Instrukcja przypisania: Zmienna = Wyrażenie; np. x= sqrt(abs(n)+3);

6 Operatory Przykład: bool wynik =true; … wynik = ! (1>2); wynik = !wynik;

7 Div_t div_t wynik = div( a, b ); x=wynik.quot //część całkowita z dzielenia a przez b y=wynik.rem //reszta z dzielenia a przez b (a mob b) Zadanie: div_t wynik=div(17, 6) wynik.qout=??? wynik.rem=???


Pobierz ppt "Obsługa strumienia wejścia/wyjścia /zajęcia nr 2/ printf – wyświetlanie scanf – ??? dla printf: \n - nowa linia \t - tabulator poziomy \b - znak cofania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google