Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo energetyczne kraju Program dla obszarów wiejskich Bogdan Sedler Olsztyn, sierpień 2008 r. Fundacja Naukowo – Techniczna GDAŃSK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo energetyczne kraju Program dla obszarów wiejskich Bogdan Sedler Olsztyn, sierpień 2008 r. Fundacja Naukowo – Techniczna GDAŃSK."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo energetyczne kraju Program dla obszarów wiejskich Bogdan Sedler Olsztyn, sierpień 2008 r. Fundacja Naukowo – Techniczna GDAŃSK

2 Strategia poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój infrastruktury Głównym celem polityki energetycznej we wszystkich krajach jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa rozumianego, prawie bez wyjątków jako: - bezpieczeństwo dostaw energii wymaganego rodzaju i jakości - akceptowalne dla gospodarki i odbiorców bytowo- komunalnych ceny poszczególnych nośników energii - ograniczenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko (lub zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju)

3 Obszary wiejskie – sytuacja społeczno - gospodarcza Wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza na terenach byłych PGR – ów oraz znacznie niższy, niż w miastach, poziom życia. Przyczyny: przestarzała struktura gospodarki z przewagą rolnictwa, brak nowych inwestycji spowodowany niską atrakcyjnością inwestycyjną wielu terenów, często pasywne postawy mieszkańców, brak miejscowego kapitału, mało MSP i często słaba ich kondycja

4 Zmiana obecnego stanu na lepszy Konieczne są głębokie przekształcenia strukturalne, m.in. poprzez umożliwienie mieszkańcom i inwestorom zewnętrznym podejmowania działalności gospodarczej, wykraczającej poza tradycyjną produkcję rolną, w dziedzinach takich jak np.: przetwórstwo żywności, produkcja materiałów budowlanych, produkcja szerokiej gamy wyrobów z drewna, drobny handel, usługi (w tym agroturystyka

5 Warunki zmian Warunkiem wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, a więc rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich jest odpowiednia infrastruktura techniczna – drogi, wodociągi, kanalizacja, telefony, sieci elektro - energetyczne, na także sieci teleinformatyczne – warunkujące dostęp do szerokopasmowego Internetu

6 Program działań Rozwój terenów wiejskich i małych miast ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury elektroenergetycznej i teleinformatycznej oraz energetyki ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich

7 Kluczowe zadania 1. Modernizacja wiejskich sieci energoelektrycznych w celu: poprawy jakości dostarczanej energii elektrycznej poprawy bezpieczeństwa dostaw zwiększenia dostępności energii

8 Kluczowe zadania 2. Modernizacja, budowa i rozbudowa energetyki opartej na źródłach odnawialnych energii

9 Kluczowe zadania 3. Rozwój sieci teleinformatycznych – światłowodowych, w tym na podbudowie sieci elektro - energetycznych - na potrzeby Internetu szerokopasmowego

10 Komplementarność z innymi programami Polityka energetyczna Polski do 2025 r., Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Program aktywizacji obszarów wiejskich, Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 – 2013, Strategie rozwoju województw Strategie Informatyzacji Program rozwoju Internetu szerokopasmowego.

11 Finansowanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne Województw Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) – wg nowej ustawy (w przygotowaniu)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo energetyczne kraju Program dla obszarów wiejskich Bogdan Sedler Olsztyn, sierpień 2008 r. Fundacja Naukowo – Techniczna GDAŃSK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google