Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Model Asystenta Rodziny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Jarocin, 23 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Model Asystenta Rodziny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Jarocin, 23 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Jarocin, 23 września 2011 r.

2 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny KOMU POTRZEBNYJEST MODEL ? propozycja dla decydentów politycznych ujednolicenie jakości i standardów pracy dookreślenie zapisów Ustawy

3 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny OPS/pracownik socjalny Rodzina przeżywająca trudności Asystent rodziny Wywiad środowiskowy (analiza sytuacji rodziny pod kątem realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej ) Decyzja kierownika OPS o przyznaniu rodzinie asystenta współpraca

4 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny Forma spotkania: warsztaty Termin i miejsce: Poznań, 6-8 czerwca 2011 r. Uczestnicy: przedstawiciele OPS, MOPR, PCPR, Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodziny Cel: wypracowanie Wielkopolskiego Modelu Asystenta Rodziny Prowadzący: Krzysztof Korona - psycholog kliniczny, doradca rodzin

5 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny TECHNIKA DEBAT Debaty prowadzone były w małych 5-osobowych zespołach. Zadaniem zespołów było podjęcie dyskusji nad argumentami ZA i PRZECIW przyjęciu kryteriów kompetencji i zachowań asystenta rodziny (AR). W podsumowaniu dyskusji zespołowej podjęto następujące propozycje kryteriów kompetencji i zachowań asystenta rodziny:

6 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny KOMPETENCJE ZAWODOWE I.WYKSZTAŁCENIE ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE II. PROCES REKRUTACJI - WYMOGI: - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona -wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe III. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. SZKOLENIA. SUPERWIZJA.

7 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny ASYSTENT RODZINY VS ŚRODOWISKO RODZINNE zasada samostanowienie rodziny asystent rodziny jako edukator i informator aspekt etyczny

8 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny PODSUMOWUJĄC: 1. Model ma to do siebie, że można go modyfikować, w zależności od: warunków, zmieniającej się rzeczywistości, możliwości i specyfiki np. określonego obszaru. 2. Model ma to do siebie, że sam w sobie jest celem do którego się dąży.

9 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny Dziękuję za uwagę Aleksandra Krawczyk asystent ds. budowania partnerstw i dialogu projekt systemowy ROPS tel. 61 8567 326 analizy@rops-wielkopolska.poznan.pl


Pobierz ppt "Wielkopolski Model Asystenta Rodziny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Jarocin, 23 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google