Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Matejko Kraków Kraków 1893

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Matejko Kraków Kraków 1893"— Zapis prezentacji:

1 Jan Matejko Kraków 1838 - Kraków 1893
Najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX wieku. W studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza), w Monachium (u H. Anschütza) i Wiedniu. Od 1864 członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie i wielu akademii zagranicznych. Od 1873 dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Od połowy lat 50-tych tworzył obrazy głównie z dziejów ojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i zabytkoznawczymi. Większość z nich to ogromnych rozmiarów kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi układami kompozycyjnymi całości obrazu. Matejko był jednym z największych polskich portrecistów. Portrety: Żony w sukni ślubmej (1879), A. Potockiego (1879), S. Tarnowskiego (1890), znakomity Autoportret artysty (1892). Matejko wykonał jedno z największych dzieł malarstwa monumentalnego - polichromię w Kościele Mariackim w Krakowie ( ). Dużą popularność zyskał cykl rysunków Poczet królów i książąt polskich (1890) oraz album Ubiory w Polsce (1860). Uczniami Matejki byli m.in.: Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański. Dzieła Matejki, przesycone głębokim patriotyzmem, ukazywały społeczeństwu polskiemu wizję przeszłości i odegrały dużą rolę w umacnianiu świadomości narodowej. Podczas II wojny światowej najważniejsze dzieła zostały ukryte (np. Bitwa pod Grunwaldem zakopana w Lublinie). Po 1945 większość dzieł Matejki odnaleziono i poddano konserwacji. Obecnie znajdują się głównie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i w Warszawie.

2 Obrazy historyczne

3 Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska

4 Kazanie Skragi

5 Rejtan – upadek Polski

6 Unia Lubelska

7 Batory pod Pskowem

8 Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem

9 Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 w Krakowie

10 Bitwa pod Grunwaldem

11 Szkice i studia do obrazu

12 Fragmenty obrazu: Witold, wielki książę litewski Wielki mistrz

13 Hołd Pruski

14 Bitwa pod Racławicami

15 Konstytucja 3 maja 1791 roku

16 Śluby Jana Kazimierza

17 Portrety

18 Portret trojga dzieci artysty

19 Portret Marii Matejko - siostry artysty

20 Portret żony w ślubnej sukni

21 Portret córki Beaty z kanarkiem
Portret syna Jerzego na koniu

22 Autoportret Autoportret. 1892


Pobierz ppt "Jan Matejko Kraków Kraków 1893"

Podobne prezentacje


Reklamy Google