Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda Zmiany w ustawach ubezpieczeniowych dot. ustalania odszkodowań VAT w rozliczeniu kosztorysowym Szkoda całkowita – firmy muszą zmienić regulacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda Zmiany w ustawach ubezpieczeniowych dot. ustalania odszkodowań VAT w rozliczeniu kosztorysowym Szkoda całkowita – firmy muszą zmienić regulacje."— Zapis prezentacji:

1 Agenda Zmiany w ustawach ubezpieczeniowych dot. ustalania odszkodowań VAT w rozliczeniu kosztorysowym Szkoda całkowita – firmy muszą zmienić regulacje wewnętrzne

2 Zagrożenia finansowe wynikające z proponowanych zmian Możliwy wzrost wypłat odszkodowań (rocznie): VAT w rozliczeniu kosztorysowym Szkody całkowite w przedziale 70% - 100% wartości pojazdu naprawiane do 100% Rezygnacja z rozliczenia kosztorysowego – rozliczanie szkód wyłącznie na podstawie faktur

3 Kampania medialna koniec kosztorysów

4 Poselski projekt nowelizacji ustaw

5 Proponowane zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK: 1)w przypadku szkody częściowej – jeżeli ubezpieczony lub uprawniony do odszkodowania podejmie decyzję o naprawie pojazdu odszkodowanie w części przeznaczonej na jego naprawę będzie wypłacone na podstawie przedłożonych faktur, 2)w przypadku szkody całkowitej – zdefiniowanej w ten sposób, że koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza jego wartość rynkową sprzed wypadku: a)w przypadku podjęcia decyzji o jego naprawie poszkodowany otrzymuje odszkodowanie w części przeznaczonej na jego naprawę, do wartości pojazdu sprzed szkody, na podstawie przedstawionych faktur, b)w przypadku podjęcia decyzji o nie naprawianiu pojazdu, poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania otrzymuje odszkodowanie równe wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, a pojazd ulega likwidacji.

6 Poselski projekt nowelizacji ustaw Cel zmian: uporządkowanie sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych redukcja napraw w szarej strefie ograniczenie kradzieży pojazdów ograniczenie poziomu bankructw warsztatów naprawczych

7 Moje stanowisko Szkoda częściowa Rola rozliczenia kosztorysowego jako bezspornej część odszkodowania Liczba kradzieży pojazdów stale maleje – brak wpływu rozliczeń kosztorysowych Pogorszenie sytuacji klientów Ograniczenie wyboru ( art. 363 KC) Brak środków na naprawę Samodzielna naprawa pojazdu Możliwy wzrost cen na rynku usług i promocji drogich warsztatów Sprzeczność z regulacjami KC ( art. 363 KC) i orzecznictwem SN Ustawowy termin wypłaty odszkodowania w 30 dni Ryzyko wyboru najdroższych warsztatów naprawczych przez klientów Techniczne możliwości wydania kalkulacji bezpośrednio po naprawie Utrzymanie obecnej sytuacji

8 Stanowisko Szkoda całkowita Niezgodność z art. 363 KC i orzecznictwem SN, zaproponowane rozliczenie szkody może rodzić nadmierne koszty Niejasny zapis pojazd ulega likwidacji Niezgodność z Konstytucją ograniczone prawo dysponowania własnością w przypadku braku decyzji o naprawie Nie uwzględniono aspektów technicznych i prawnych Badania techniczne konieczność przeprowadzenia badania ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym Negatywne stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych

9 VAT w kosztorysach

10 Stanowisko Kwestia VAT-u w odszkodowaniu za naprawę pojazdu jest uregulowana w ustawie o działalności ubezpieczeniowej Nie wszystkie warsztaty są płatnikami podatku VAT Podatek VAT jest należny budżetowi Państwa Brak na stanowiska SN oraz UOKiK

11 Możliwe rozwiązania po wprowadzeniu VAT w kosztorysach Wprowadzenie współczynnika kosztorysowego Ustalanie wysokości odszkodowania metodą: Stopnia uszkodzenia pojazdu Zredukowanych kosztów naprawy Ubruttowienie stawek za naprawę i cen części zamiennych

12 Szkoda całkowita – firmy tworzą nowe regulacje przykład Maksymalny koszt naprawy pojazdu powyżej 70% jego wartości a jednocześnie przeciętne koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości rynkowej Poszkodowany otrzymuje propozycję rozliczenia szkody jako całkowitej Brak akceptacji powoduje możliwość rozliczenia szkody jako częściowej po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: uzgodnieniu kosztów naprawy pojazdu przed jej podjęciem, dokonaniu naprawy pojazdu, zgodnie z technologią określoną przez producenta pojazdu, gdy całkowity koszt naprawy nie będzie wyższy niż 100% wartości pojazdu, użyciu nowych części zamiennych o nie niższej jakości niż alternatywne części zamienne - części oryginalne i o porównywalnej jakości, zgodnie z definicją części zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, udokumentowaniu dokonania naprawy pojazdu zgodnie z technologią określoną przez producenta pojazdu rachunkami obejmującymi całkowity koszt naprawy, potwierdzeniu przez faktu dokonania naprawy poprzez wykonanie oględzin w trakcie i po naprawie pojazdu;


Pobierz ppt "Agenda Zmiany w ustawach ubezpieczeniowych dot. ustalania odszkodowań VAT w rozliczeniu kosztorysowym Szkoda całkowita – firmy muszą zmienić regulacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google