Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTĘP W zaprezentowanym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2007 roku materiale pn. „Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r.” szczegółowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTĘP W zaprezentowanym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2007 roku materiale pn. „Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r.” szczegółowo."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie sezonu turystycznego w roku 2008 na terenie Gminy Czaplinek

2 WSTĘP W zaprezentowanym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2007 roku materiale pn. „Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r.” szczegółowo przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród turystów na temat oceny oferty turystycznej na terenie Gminy Czaplinek. Dużą uwagę poświęcono również wyeksponowaniu mocnych i słabych stron dotyczących infrastruktury i oferty turystycznej Gminy Czaplinek. Końcowym elementem materiału było określenie priorytetowych kierunków działań służących szeroko rozumianemu rozwojowi turystycznemu naszej Gminy. W niniejszej prezentacji przedstawimy Państwu analizę obecnego stanu turystyki w Gminie Czaplinek oraz działania służące zminimalizowaniu słabszych stron i podnoszeniu konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki turystycznej Gminy.

3

4

5 Zarejestrowane gospodarstwa agroturystyczne w 2008 roku
Gospodarstwo agroturystyczne „Chotkiewiczówka” w Głęboczku Gospodarstwo agroturystyczne „Agrowestern Monika” w Rzepowie Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Jeziorkiem” w Psich Głowach

6 Bezpośrednie wpływy z turystyki do budżetu Gminy w latach 2006-2008
Liczba turystów w latach LATA RAZEM Liczba turystów (w tysiącach) 2006 2007 2008 14,5 15 16,5 46 Bezpośrednie wpływy z turystyki do budżetu Gminy w latach LATA RAZEM Kwota (w tys. zł) 2006 2007* 2008 w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznych – opłata miejscowa w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – opłata miejscowa w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – opłata miejscowa w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – opłata miejscowa * w 2007 r. Ośrodek Wypoczynkowy „Zodiak” został sprzedany osobie fizycznej i był wykorzystany do działalności sezonowej Wpływy „pośrednie” z turystyki to udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w 2008 r. wyniosły ok tys. zł

7 Środki poniesione na promocję turystyczną na przestrzeni lat 2006-2008
Środki poniesione na modernizację i remonty infrastruktury turystycznej na przestrzeni lat LATA RAZEM Kwota (w tys. zł) 2006* 2007 2008 270 80 96 446 Środki poniesione na promocję turystyczną na przestrzeni lat LATA RAZEM Kwota (w tys. zł) 2006* 2007 2008 217 71 83 371 Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w zakresie turystyki, promocji i infrastruktury turystycznej na przestrzeni lat LATA RAZEM Kwota (w tys. zł) 2006* 2007 2008 275 36 48 359 * W 2006 roku były realizowane dwa projekty, na które Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych

8 Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w zakresie turystyki i promocji
w 2008 roku Tytuł projektu Źródło dofinansowania Całkowita wartość projektu Wnioskowana kwota Otrzymana dotacja 1. „Święto wody i ryby” Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 20.147,00 zł 11.357,00 zł 5.000,00 zł 2. „Zielona wieś Siemczyno” – sołectwo Siemczyno Fundacja Wspomagania Wsi 7.650,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00zł 3. Ścieżka przyrodnicza Spyczyna Góra – Jezioro Prosino WFOŚiGW PFOŚIGW 27 980,00 zł 22 480,00 zł 6.500,00 zł 1.000,00 zł 4. Akcja ekologiczna "Wiosenne i jesienne porządkowanie rzeki Drawy" skutecznym narzędziem promocyjno – edukacyjnym 24 370,00 zł 15 030,00 zł 3.680,00 zł 5. „Zachowanie walorów przyrodniczych Wyspy Bielawy” WFOŚIGW 5.918,00 zł 2.490,00 zł 6. „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Finansowy euro euro W trakcie rozpatrzenia

9 Zestawienie pozostałych wniosków o charakterze turystyczno-promocyjnym
złożonych o dofinansowanie zewnętrzne w 2008 roku Tytuł projektu Źródło dofinansowania Całkowita wartość projektu Wnioskowana kwota Otrzymana dotacja 1. „Plaża ze starej fotografii” – sołectwo Psie Głowy Fundacja Wspomagania Wsi 4.790,00 zł 3.000,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 2. „Moje piękne i bezpieczne wakacje” – sołectwo Trzciniec 6.250,80 zł 2.990,00 zł 3. „Poznaję swój kraj” – sołectwo Łąka 3.975,00 zł 4. „Cmentarze – pamięć, obecność, znak – etap II” – sołectwo Broczyno 31.690,00 zł 7.860,00 zł 5. VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki – Walory przyrodnicze podstawą rozwoju turystycznego Pojezierza Drawskiego Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim PFOŚiGW 3.140,00 zł 2.140,00 zł 6. „Czaplinek Miastem Partnerskim” - wydawnictwo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 31.300,00 zł 18.300,00 zł 4.600 zł (miasto partnerskie odwołało wyjazd)

10 C.D. Tytuł projektu Źródło dofinansowania Całkowita wartość projektu
Wnioskowana kwota Otrzymana dotacja 7. Szlakiem przydrożnych kapliczek Gminy Czaplinek Fundacja Wspomagania Wsi 19.956,00 zł 10.000,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 8. Odszkodowanie za zniszczone billbordy PZU 26.718,00 zł 9. Album „Osobliwości przyrodnicze Gminy Czaplinek” WFOŚIGW Oczekujemy na informację 10. „Kluczewski dekupaż” – sołectwo Kluczewo 21.789,00 zł 5.825,00 zł W trakcie rozpatrzenia 11. „Stół pięknie nakryty” – sołectwo Machliny 22.339,86 zł 9.894,86 zł

11 Mocne strony Słabe strony
Szlaki turystyczne Rok 2007 i 2008 Mocne strony Słabe strony Sieć szlaków turystycznych: 11 wytyczonych szlaków rowerowych 2 oznakowane szlaki konne 3 szlaki wodne (Drawa, Piława, Dobrzyca) 2 ścieżki przyrodnicze (Wyspa Bielawa, Spyczyna Góra) 4 oznakowane szlaki piesze duża ilość wyznaczonych szlaków turystycznych przebiegających przez ciekawe tereny dobrze zorganizowane ogólnodostępne wypożyczalnie sprzętu turystycznego (kajaki, żaglówki, rowery) nieoznakowane istniejące wytyczone i opisane w przewodnikach szlaki rowerowe niewystarczająca ilość wyszkolonych przewodników mogących obsługiwać ruch turystyczny w Gminie Czaplinek

12 Podjęte działania w celu zminimalizowania słabych stron
złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. Zachodniopomorskiego pn. „Ścieżka przyrodnicza Spyczyna Góra – Jezioro Prosino” i otrzymano dotację w wysokości zł oraz 1 tys. z PFOŚiGW skierowano przez Gminę Czaplinek ofertę do renomowanych firm produkujących rowery z propozycją współfinansowania oznakowania szlaków rowerowych (zadanie przy współudziale zainteresowanych firm realizowane będzie wiosną 2009 r.) zgłoszono dwie osoby z Gminy Czaplinek do udziału w bezpłatnych szkoleniach pilot, przewodnik organizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki opracowano i złożono do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Turystyczna edukacja”, którego głównym celem było przeszkolenie kadr do obsługi ruchu turystycznego. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. opracowano wspólnie ze SGiPPD wniosek do RPO WZ do działania 5.2 Ścieżki rowerowe projekt pn. „Sieć ścieżek lokalnych podstawą rozwoju turystyki aktywnej i ważnym elementem promocji walorów regionu” - ze względu na brak naboru wniosek zostanie złożony w 2009 r. do działania Infrastruktura turystyki przygotowywany jest projekt pt. „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Poj. Drawskiego” - nabór do końca 2008 r. Gmina Czaplinek zgłosiła 10 miejsc na wartość 260 tys. zł (Sikory, Czarne Wielkie, Kluczewo, Nowe Drawsko, Stare Gonne, Czarne Małe, Broczyno, Psie Głowy, Piaseczno, Machliny) przygotowano wspólnie ze SGiPPD wniosek pn. „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Poj. Drawskiego”. Do projektu ujęto budowę przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku - wartość zadania 319 tys. nabór wniosków przewidziany jest w XII 2008 w trakcie opracowywania wspólnie z powiatem myśliborskim, gminą Lipiany i Myślibórz oraz niemiecką gminą Lychen jest projekt do programu Interreg IVA, który dotyczy zagospodarowania turystycznego naszego regionu. Gmina Czaplinek do niniejszego zadania zamierza zgłosić teren północnej części Gminy. Szacunkowa wartość projektu wynosi 1 mln 200 tys. zł. Projekt przewiduje m.in. budowę pomostów, budowę małej infrastruktury, poprawę stanu dróg, poprawę drożności szlaku turystycznego itd.

13 Oferta turystyczna i zagospodarowanie turystyczne w Gminie
Rok 2007 i 2008 Mocne strony Słabe strony 4 ośrodki jazdy konnej, wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego, izba muzealna, 2 stateczki spacerowe rozwój turystyki pobytowej zorganizowanej (obozy, kolonie) kwalifikowanej wydłużony sezon turystyczny (od maja do października) brak infrastruktury oraz całorocznej oferty kulturalno-rozrywkowej niezagospodarowane nadbrzeża jezior oraz brak przystani wodnych dla sprzętu pływającego i tym samym niewykorzystany potencjał w ofercie dla turystyki wodnej

14 Podjęte działania w celu zminimalizowania słabych stron
opracowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego wniosek do działania Infrastruktura turystyki pod nazwą „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Poj. Drawskiego”. Gmina Czaplinek zgłosiła projekt „Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku”, wartość zadania 319 tys. zł - nabór wniosków przewidywany jest na XII 2008 podjęto działania związane z wykonaniem dokumentacji budowlanej na modernizację OSW. Ogłoszone trzy przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert w 1 przetargu, a w dwóch oferty przekroczyły o 160 tys. zł zabezpieczone środki w budżecie, przeprowadzono remont OSW sali kominkowej oraz pomieszczeń biurowych z wymianą okien, wymieniono wykładzinę w pokojach schroniska OSW i podłogę w największym pomieszczeniu. Z budżetu Gminy na remont OSW przeznaczono 10 tys. zł (koszt całego remontu w OSW wyniósł ponad 22 tys. zł), wykonano remont pomostu przy OSW oraz sprzętu pływającego (częściowo bambolot na 25 osób i żaglówka Trener na 25 osób) i bieżących napraw łódek, kajaków przy współudziale Bractwa Żeglarskiego, uruchomiono bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży dot. żeglarstwa - 5 osób zostało przygotowanych do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, 2 pracowników odbyło szkolenie i uzyskało patent stermotorzysty, pomimo drobnych usterek stateczek „Europa” kursował od maja do 25 października, w tym czasie z oferty skorzystało blisko 500 osób, zgłoszony wspólnie ze SGiPPD do Polskiej Organizacji Turystycznej do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do działania 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne obszarów unikatowych przyrodniczo Pojezierza Drawskiego”. Zgłoszone przez Gminę Czaplinek zadania: budowa przystani żeglarskiej w Starym Drawsku koszt: zł, oznakowanie i zagospodarowanie tras rowerowych na terenie Gminy Czaplinek koszt zł. Złożony przez SGiPPD nie otrzymał dofinansowania. Infrastruktura W roku bieżącym wykonano remonty urządzeń infrastruktury turystycznej tj.: odnowienie i zabezpieczenie rzeźby rybaka zł prace remontowe na Spyczynej Górze zł remonty ławek na plażach – zł remont urządzeń przy Głazie Tempelburg zł remont tablicy w Starym Drawsku zł na bieżąco wykonywane były remonty infrastruktury turystycznej zniszczonej przez wandali, niekorzystne warunki atmosferyczne itp..

15 Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku

16 Pomost przy Nadleśnictwie Czaplinek
Łódź TRENER w OSW

17 Tablica przy Zamku Drahim
Głaz Tempelburg

18 Mocne strony Słabe strony
Kąpieliska Rok 2007 i 2008 Mocne strony Słabe strony Kąpielisko strzeżone w Czaplinku nad jeziorem Drawsko i nad jeziorem Czaplino atrakcyjnie krajobrazowo położone plaże i kąpieliska, duże możliwości rozwoju oferty kąpielisk za mała ilość zorganizowanych miejsc do kąpieli, szczególnie na terenach wiejskich, brak kadry ratownictwa wodnego, niedoinwestowane kąpieliska, brak na nich infrastruktury towarzyszącej, niewystarczająca ilość obiektów gastronomicznych na nadbrzeżach, funkcjonujące dysponują bardzo ubogą ofertą

19 Podjęte działania w celu zminimalizowania słabych stron
Gmina wystąpiła do właściciela terenu przy jeziorze Drawsko w Siemczynie z propozycją nabycia terenu poprzez zamianę. Zaproponowano do wyboru jedną z 4 działek na Osiedlu Wiejska w Czaplinku. Właściciel nie przyjął propozycji. Swoją działkę wycenił na 120 tys. zł tj.4-5 działek budowlanych. Od wielu lat trwają uzgodnienia z ANR w sprawie przejęcia przez Gminę Czaplinek terenu przy jez. Srebrnym w Żerdnie. ANR wyraziła zgodę na przekazanie terenu dla Gminy, trwają ostatnie uzgodnienia formalno – prawne w celu podpisania aktu notarialnego. Nadal trwają uzgodnienia w sprawie przejęcia od ANR terenu przy kąpielisku w Starym Drawsku. Z uwagi, że teren jest w dzierżawie, ANR nie może przekazać go Gminie. W Kluczewie Gmina posiada teren o pow. 0,5 ha bezpośrednio przyległy do jez. Drawsko z przeznaczeniem na przystań jachtową i kąpielisko. Zadanie to zgłoszone zostało do projektu SGiPPD. Gmina Czaplinek przejęła notarialnie od ANR udział 3/4 w działce nad jeziorem Komorze w miejscowości Sikory przy plaży wiejskiej, co daje możliwość prawnego urządzenia kąpieliska. W roku bieżącym wykonano następujące prace i remonty: montaż pomostu nad jeziorem Drawsko zł montaż pomostu nad jeziorem Czaplino zł remont urządzeń na plaży nad jeziorem Drawsko - 949,10 zł oznakowanie miejsc niebezpiecznych na jeziorze Drawsko zł remont poszycia pomostu na plaży nad jeziorem Drawsko ,80 zł remont urządzeń na plaży nad jeziorem Czaplino - 497,20 zł remont pomostu w Sikorach - 929,15 zł zakup piasku na plaże zł demontaż pomostów zł

20 Droga w Kluczewie do plaży
Plaża w Czaplinku

21 Promocja Gminy na targach turystycznych
Silesia Tour Katowice 14 – Krakowski Salon Turystyczny Kraków 4 – Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2008” Warszawa 18 – Piknik nad Odrą Szczecin 9 – Dni Województwa Zachodniopomorskiego Wrocław 29 – Tour Salon Poznań 16 –

22 Promocja Gminy w mediach
Głos Koszaliński Obserwator Zachodniopomorski Kurier Szczeciński Kurier Czaplinecki National Geographic Miesięcznik „ŻAGLE” Gazeta Wyborcza Polskie Radio Szczecin (Program promocyjny pn. „Gdzie jest Marta?”) Radio ESKA Radio Koszalin Telewizja GAWEX Telewizja Silesia Telewizja niemiecka – Saarlawdische Rundfunk (zachodnie Niemcy)

23 Promocja Gminy w mediach

24 Promocja Gminy w mediach

25 Promocja Gminy w mediach

26 Promocja Gminy w mediach

27 Promocja Gminy w mediach

28 Promocja Gminy w mediach

29 Materiały promocyjne wydawane w latach 2006-2008
2007 2008 Czaplinecki Informator Turystyczny ( szt.) „Uroki Pojezierza”(8.000 szt.) „Baza noclegowa Gminy Czaplinek” ( szt.) folder „Wyspa Bielawa” (2.500 szt.) informator turystyczny „Aktywne wakacje” (1.000 szt.) folder z trasami rowerowymi (3.000 szt.) folder „Spyczyna Góra” (2.500 szt.) przewodnik rowerowy „Weź sąsiada na rower” (3.000 szt.) informator „Czaplinek na europejskim szlaku” (5.000 szt.) wydawnictwo „50 lat na rzece Drawie” z prezentacją multimedialną (6.000 szt.) Informator Turystyczny (3.000 szt.) Prezentacja multimedialna o Gminie Czaplinek na płytach CD (5.000 szt.) Czaplinecki Informator Turystyczny (3.000 szt.) „Uroki Pojezierza”(6.000 szt.) „Baza noclegowa Gminy Czaplinek” (2.000 szt.) folder „Wyspa Bielawa” (3.000 szt.) „Uroki Pojezierza”(2.000 szt.) informator o miejscowości Kluczewo oraz Broczyno (1.000 szt.) „Informator Czaplinecki” (1.500 szt.) kubki „Święto Wody i Ryby” (230 szt.) Kubki z nadrukiem Wyspa Bielawa (114 szt.) etykiety i pudełka na krówki (3.000 szt.) naklejki z herbem gminy (500 szt.) gazeta sołecka (500 szt.) kalendarz ścienny na 2008 rok (1.500 szt.)

30 Materiały promocyjne wydawane w latach 2006-2008

31 Materiały promocyjne wydawane w latach 2006-2008

32 Materiały promocyjne wydawane w latach 2006-2008

33 Promocja Gminy na portalach internetowych
Wrota Czaplinka Miasta Turystyczne Kamera internetowa

34 Imprezy kulturalno-sportowo-turystyczne
organizowane w 2008 roku GRUDZIEŃ 2007 - Jarmark Bożonarodzeniowy, - Koncert sylwestrowy na Rynku

35 - III Bal Charytatywny na rzecz Funduszu Wycieczkowego
STYCZEŃ 2008 - III Bal Charytatywny na rzecz Funduszu Wycieczkowego

36 LUTY 2008 II KONCERT NOWOROCZNY „Kantata Bożonarodzeniowa Czaplinkowi i Jego Mieszkańcom” w wykonaniu Chóru Voca oraz Orkiestry uczniów Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „ MAZOWSZE” II BAL SENIORA,

37 - Dzień Kobiet – występ Rewii Tanecznej, - II Jarmark Wielkanocny
MARZEC 2008 - Dzień Kobiet – występ Rewii Tanecznej, - II Jarmark Wielkanocny

38 VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki,
KWIECIEŃ 2008 VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki, - Obchody III rocznicy śmierci Jana Pawła II

39 otwarcie sezonu żeglarskiego,
MAJ 2008 otwarcie sezonu żeglarskiego, Dzień Samorządowca połączony z Dniem Matki oraz Dniem Książki, - VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Jack Russel Terier

40 - wystawa fotograficzna w Siemczynie,
CZERWIEC 2008 - otwarcie letniego sezonu muzycznego – występ Chóru Vocca oraz I koncert Filharmonii Koszalińskiej, - wystawa fotograficzna w Siemczynie, - XXXVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym, - występ Kabaretu Moralnego Niepokoju, - II Festyn Truskawki, - chrzest Jachtu Wielki Trener,

41 LIPIEC 2008 - XV Turniej Sołectw,
- II koncert Filharmonii Koszalińskiej, -Dni Czaplinka: Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza , Jarmark Letni lokalnych artystów i kolekcjonerów, Turniej piłki siatkowej , koncert zespołu Dżem, odnowienie współpracy z niemieckim miastem Bad Schwartau, - Turnieje w Sławogrodzie, - średniowieczne jarmarki na zamku w Starym Drawsku – okres wakacji (weekendy), - Henrykowskie Święto Wsi w Siemczynie,

42 SIERPIEŃ 2008 - Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego,
- III koncert Filharmonii Koszalińskiej, II Święto Wody i Ryby, Turnieje w Sławogrodzie, - EKO ECHO, - występ zespołu ludowego z Serbii, - wystawa fotografii

43 - Pokaz Samochodów Terenowych, - Święto Chleba,
WRZESIEŃ 2008 - Pokaz Samochodów Terenowych, - Święto Chleba, - Jesienne Porządkowanie Rzeki Drawy, - Europejski Dzień Bez Samochodu, - Sprzątanie Świata

44 - I Festyn Jesienny – Ziemniaki pod każdą postacią
PAŹDZIERNIK 2008 - I Festyn Jesienny – Ziemniaki pod każdą postacią

45 II Regionalna Wystawa Gołębi Młodych
LISTOPAD 2008 II Regionalna Wystawa Gołębi Młodych 90 rocznica Odzyskania Niepodległości GRUDZIEŃ 2008 - Jarmark Bożonarodzeniowy

46 Bezpieczeństwo Straż Miejska w Czaplinku Policja
Wykonując czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego Straż Miejska przeprowadziła w sezonie letnim (VI-VIII) kontrolę 32 pojazdów samochodowych, 14 kierowcom wypisano wezwania, udzieliła 22 pouczenia, nałożyła 10 mandatów karnych, w 12 przypadkach stwierdziła niezgodne z normami prawnymi zajęcie pasa drogowego. Uwagi na nadchodzący sezon turystyczny: Wyposażenie plaż miejskich w urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Niedostateczna ilość miejsc parkingowych przy plaży miejskiej. Policja W sezonie letnim (VI-VIII) na teren gminy Czaplinek przyjeżdża duża ilość turystów, co wiąże się ze wzrostem popełnianych przestępstw i wykroczeń. W sezonie letnim 2008 roku najwięcej przestępstw dotyczyła kierowców pod wpływem alkoholu, aż 46. Najwięcej wykroczeń popełniono w kategoriach: przeciwko bezpieczeństwu ruchu na drogach – 92, przeciwko obyczajności publicznej – 56, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 64. Ujawniono również 105 pijących alkohol w miejscu publicznym. Patrole łodzi motorowej na Jez. Drawsko ujawniły 20 wykroczenia, za które nałożono mandaty karne. Należy zwiększyć ilość patroli policji w sezonie letnim

47 Bezpieczeństwo Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Czaplinku
W trakcie sezonu letniego Drużyna WOPR Czaplinek wykonała 116 patroli. Zapewniała również ochronę podczas regat, spływów kajakowych i innych imprez organizowanych na terenie gminy. Drużyna WOPR prowadziła kontrolę kąpielisk, oznakowała miejsca niebezpieczne dla żeglugi, współpracowała z lokalnymi gestorami kąpielisk i przystani, czuwała nad bezpieczeństwem żeglarzy i kajakarzy. W przyszłym roku należy zwrócić większa uwagę na: kontrole przystani, stanu technicznego i wyposażenia łodzi i jachtów pływających po jeziorach, kwalifikacji załóg żeglarskich oraz trzeźwości osób wypływających, pomoc finansową przy kształceniu kadry pogotowia wodnego, pomoc finansową przy remontach łodzi oraz zakupie potrzebnego sprzętu, utrzymanie czystości na wodach oraz brzegach jezior

48 Wnioski Przygotowując Gminę Czaplinek do sezonu turystycznego 2008 r. kierunkowskazem działań była analiza materiału z przebiegu sezonu turystycznego 2007 roku, a szczególnie jego słabe strony. Wszystkie działania zmierzające do poprawy wizerunku turystycznego Gminy oraz kreowania nowych ofert turystycznych realizowane były z myślą o zminimalizowaniu jak największej ilości słabych stron w zakresie gospodarki turystycznej, a uwypukleniu mocnych i najlepszych stron Gminy Czaplinek w tym zakresie. Sformułowane w dokumencie pn. „Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r. w Gminie Czaplinek” priorytetowe kierunki działań rozwojowych były realizowane. Niestety ze względu na uwarunkowania zewnętrzne: brak naborów wniosków do RPO i innych źródeł, nie wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte. Analizując zrealizowane zadania i działania w roku 2008 służące szeroko rozumianemu rozwojowi turystycznemu Gminy należy stwierdzić, że mimo niewielkiego zewnętrznego dofinansowania, były one realizowane na dobrym poziomie, z myślą o stałym podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki turystycznej.

49 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "WSTĘP W zaprezentowanym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2007 roku materiale pn. „Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r.” szczegółowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google