Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie sezonu turystycznego w roku 2008 na terenie Gminy Czaplinek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie sezonu turystycznego w roku 2008 na terenie Gminy Czaplinek."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie sezonu turystycznego w roku 2008 na terenie Gminy Czaplinek

2 W zaprezentowanym na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2007 roku materiale pn. Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r. szczegółowo przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród turystów na temat oceny oferty turystycznej na terenie Gminy Czaplinek. Dużą uwagę poświęcono również wyeksponowaniu mocnych i słabych stron dotyczących infrastruktury i oferty turystycznej Gminy Czaplinek. Końcowym elementem materiału było określenie priorytetowych kierunków działań służących szeroko rozumianemu rozwojowi turystycznemu naszej Gminy. W niniejszej prezentacji przedstawimy Państwu analizę obecnego stanu turystyki w Gminie Czaplinek oraz działania służące zminimalizowaniu słabszych stron i podnoszeniu konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki turystycznej Gminy. WSTĘP

3

4

5 Zarejestrowane gospodarstwa agroturystyczne w 2008 roku Gospodarstwo agroturystyczne Chotkiewiczówka w Głęboczku Gospodarstwo agroturystyczne Agrowestern Monika w Rzepowie Gospodarstwo agroturystyczne Nad Jeziorkiem w Psich Głowach

6 Liczba turystów w latach LATA RAZEM Liczba turystów (w tysiącach) ,51516,546 Bezpośrednie wpływy z turystyki do budżetu Gminy w latach LATARAZEM Kwota (w tys. zł) * w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznych – podatek od nieruchomości od działalności turystycznych – opłata miejscowa – opłata miejscowa w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – opłata miejscowa – opłata miejscowa w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – opłata miejscowa – opłata miejscowa w tym: – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – podatek od nieruchomości od działalności turystycznej – opłata miejscowa – opłata miejscowa * w 2007 r. Ośrodek Wypoczynkowy Zodiak został sprzedany osobie fizycznej i był wykorzystany do działalności sezonowej Wpływy pośrednie z turystyki to udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w 2008 r. wyniosły ok tys. zł

7 LATA RAZEM Kwota (w tys. zł) 2006* Środki poniesione na modernizację i remonty infrastruktury turystycznej na przestrzeni lat LATARAZEM Kwota (w tys. zł) 2006* Środki poniesione na promocję turystyczną na przestrzeni lat LATARAZEM Kwota (w tys. zł) 2006* Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w zakresie turystyki, promocji i infrastruktury turystycznej na przestrzeni lat * W 2006 roku były realizowane dwa projekty, na które Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych

8 Tytuł projektu Źródło dofinansowania Całkowita wartość projektu Wnioskowana kwota Otrzymana dotacja 1.Święto wody i ryby Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski ,00 zł11.357,00 zł5.000,00 zł 2. Zielona wieś Siemczyno – sołectwo Siemczyno Fundacja Wspomagania Wsi 7.650,00 zł3.000,00 zł 3. Ścieżka przyrodnicza Spyczyna Góra – Jezioro Prosino WFOŚiGW PFOŚIGW ,00 zł22 480,00 zł 6.500,00 zł 1.000,00 zł 4. Akcja ekologiczna "Wiosenne i jesienne porządkowanie rzeki Drawy" skutecznym narzędziem promocyjno – edukacyjnym WFOŚiGW PFOŚIGW ,00 zł15 030,00 zł 3.680,00 zł 1.000,00 zł 5. Zachowanie walorów przyrodniczych Wyspy Bielawy WFOŚIGW5.918,00 zł2.490,00 zł1.000,00 zł 6. Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy euro euro W trakcie rozpatrzenia Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych w zakresie turystyki i promocji w 2008 roku

9 Tytuł projektu Źródło dofinansowania Całkowita wartość projektu Wnioskowana kwota Otrzymana dotacja 1. Plaża ze starej fotografii – sołectwo Psie Głowy Fundacja Wspomagania Wsi 4.790,00 zł3.000,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 2. Moje piękne i bezpieczne wakacje – sołectwo Trzciniec Fundacja Wspomagania Wsi 6.250,80 zł2.990,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 3. Poznaję swój kraj – sołectwo Łąka Fundacja Wspomagania Wsi 3.975,00 zł3.000,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 4. Cmentarze – pamięć, obecność, znak – etap II – sołectwo Broczyno Fundacja Wspomagania Wsi ,00 zł7.860,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 5. VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki – Walory przyrodnicze podstawą rozwoju turystycznego Pojezierza Drawskiego Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim PFOŚiGW 3.140,00 zł2.140,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 6. Czaplinek Miastem Partnerskim - wydawnictwo Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej ,00 zł18.300,00 zł zł (miasto partnerskie odwołało wyjazd) Zestawienie pozostałych wniosków o charakterze turystyczno-promocyjnym złożonych o dofinansowanie zewnętrzne w 2008 roku

10 Tytuł projektu Źródło dofinansowania Całkowita wartość projektu Wnioskowana kwota Otrzymana dotacja 7. Szlakiem przydrożnych kapliczek Gminy Czaplinek Fundacja Wspomagania Wsi ,00 zł10.000,00 zł Wniosek nie otrzymał dofinansowania 8. Odszkodowanie za zniszczone billbordy PZU26.718,00 zł 9. Album Osobliwości przyrodnicze Gminy Czaplinek WFOŚIGW Oczekujemy na informację 10. Kluczewski dekupaż – sołectwo Kluczewo Fundacja Wspomagania Wsi ,00 zł5.825,00 zł W trakcie rozpatrzenia 11. Stół pięknie nakryty – sołectwo Machliny Fundacja Wspomagania Wsi ,86 zł9.894,86 zł W trakcie rozpatrzenia C.D.

11 Rok 2007 i 2008Mocne stronySłabe strony Sieć szlaków turystycznych: 11 wytyczonych szlaków rowerowych 2 oznakowane szlaki konne 3 szlaki wodne (Drawa, Piława, Dobrzyca) 2 ścieżki przyrodnicze (Wyspa Bielawa, Spyczyna Góra) 4 oznakowane szlaki piesze duża ilość wyznaczonych szlaków turystycznych przebiegających przez ciekawe tereny dobrze zorganizowane ogólnodostępne wypożyczalnie sprzętu turystycznego (kajaki, żaglówki, rowery) nieoznakowane istniejące wytyczone i opisane w przewodnikach szlaki rowerowe niewystarczająca ilość wyszkolonych przewodników mogących obsługiwać ruch turystyczny w Gminie Czaplinek Szlaki turystyczne

12 Podjęte działania w celu zminimalizowania słabych stron złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. Zachodniopomorskiego pn. Ścieżka przyrodnicza Spyczyna Góra – Jezioro Prosino i otrzymano dotację w wysokości zł oraz 1 tys. z PFOŚiGW skierowano przez Gminę Czaplinek ofertę do renomowanych firm produkujących rowery z propozycją współfinansowania oznakowania szlaków rowerowych (zadanie przy współudziale zainteresowanych firm realizowane będzie wiosną 2009 r.) zgłoszono dwie osoby z Gminy Czaplinek do udziału w bezpłatnych szkoleniach pilot, przewodnik organizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki opracowano i złożono do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. Turystyczna edukacja, którego głównym celem było przeszkolenie kadr do obsługi ruchu turystycznego. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. opracowano wspólnie ze SGiPPD wniosek do RPO WZ do działania 5.2 Ścieżki rowerowe projekt pn. Sieć ścieżek lokalnych podstawą rozwoju turystyki aktywnej i ważnym elementem promocji walorów regionu - ze względu na brak naboru wniosek zostanie złożony w 2009 r. do działania Infrastruktura turystyki przygotowywany jest projekt pt. Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Poj. Drawskiego - nabór do końca 2008 r. Gmina Czaplinek zgłosiła 10 miejsc na wartość 260 tys. zł (Sikory, Czarne Wielkie, Kluczewo, Nowe Drawsko, Stare Gonne, Czarne Małe, Broczyno, Psie Głowy, Piaseczno, Machliny) przygotowano wspólnie ze SGiPPD wniosek pn. Budowa pomostów i przystani na jeziorach Poj. Drawskiego. Do projektu ujęto budowę przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku - wartość zadania 319 tys. nabór wniosków przewidziany jest w XII 2008 w trakcie opracowywania wspólnie z powiatem myśliborskim, gminą Lipiany i Myślibórz oraz niemiecką gminą Lychen jest projekt do programu Interreg IVA, który dotyczy zagospodarowania turystycznego naszego regionu. Gmina Czaplinek do niniejszego zadania zamierza zgłosić teren północnej części Gminy. Szacunkowa wartość projektu wynosi 1 mln 200 tys. zł. Projekt przewiduje m.in. budowę pomostów, budowę małej infrastruktury, poprawę stanu dróg, poprawę drożności szlaku turystycznego itd.

13 Rok 2007 i 2008Mocne stronySłabe strony 4 ośrodki jazdy konnej, wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego, izba muzealna, 2 stateczki spacerowe rozwój turystyki pobytowej zorganizowanej (obozy, kolonie) kwalifikowanej wydłużony sezon turystyczny (od maja do października) brak infrastruktury oraz całorocznej oferty kulturalno- rozrywkowej niezagospodarowane nadbrzeża jezior oraz brak przystani wodnych dla sprzętu pływającego i tym samym niewykorzystany potencjał w ofercie dla turystyki wodnej Oferta turystyczna i zagospodarowanie turystyczne w Gminie

14 Podjęte działania w celu zminimalizowania słabych stron opracowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego wniosek do działania Infrastruktura turystyki pod nazwą Budowa pomostów i przystani na jeziorach Poj. Drawskiego. Gmina Czaplinek zgłosiła projekt Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, wartość zadania 319 tys. zł - nabór wniosków przewidywany jest na XII 2008 podjęto działania związane z wykonaniem dokumentacji budowlanej na modernizację OSW. Ogłoszone trzy przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert w 1 przetargu, a w dwóch oferty przekroczyły o 160 tys. zł zabezpieczone środki w budżecie, przeprowadzono remont OSW sali kominkowej oraz pomieszczeń biurowych z wymianą okien, wymieniono wykładzinę w pokojach schroniska OSW i podłogę w największym pomieszczeniu. Z budżetu Gminy na remont OSW przeznaczono 10 tys. zł (koszt całego remontu w OSW wyniósł ponad 22 tys. zł), wykonano remont pomostu przy OSW oraz sprzętu pływającego (częściowo bambolot na 25 osób i żaglówka Trener na 25 osób) i bieżących napraw łódek, kajaków przy współudziale Bractwa Żeglarskiego, uruchomiono bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży dot. żeglarstwa - 5 osób zostało przygotowanych do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, 2 pracowników odbyło szkolenie i uzyskało patent stermotorzysty, pomimo drobnych usterek stateczek Europa kursował od maja do 25 października, w tym czasie z oferty skorzystało blisko 500 osób, zgłoszony wspólnie ze SGiPPD do Polskiej Organizacji Turystycznej do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 do działania 6.4 Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym projekt pn. Zagospodarowanie turystyczne obszarów unikatowych przyrodniczo Pojezierza Drawskiego. Zgłoszone przez Gminę Czaplinek zadania: budowa przystani żeglarskiej w Starym Drawsku koszt: zł, oznakowanie i zagospodarowanie tras rowerowych na terenie Gminy Czaplinek koszt zł. Złożony przez SGiPPD nie otrzymał dofinansowania. Infrastruktura W roku bieżącym wykonano remonty urządzeń infrastruktury turystycznej tj.: odnowienie i zabezpieczenie rzeźby rybaka zł prace remontowe na Spyczynej Górze zł remonty ławek na plażach – zł remont urządzeń przy Głazie Tempelburg zł remont tablicy w Starym Drawsku zł na bieżąco wykonywane były remonty infrastruktury turystycznej zniszczonej przez wandali, niekorzystne warunki atmosferyczne itp..

15 Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku

16 Łódź TRENER w OSW Pomost przy Nadleśnictwie Czaplinek

17 Tablica przy Zamku Drahim Głaz Tempelburg

18 Rok 2007 i 2008Mocne stronySłabe strony Kąpielisko strzeżone w Czaplinku nad jeziorem Drawsko i nad jeziorem Czaplino atrakcyjnie krajobrazowo położone plaże i kąpieliska, duże możliwości rozwoju oferty kąpielisk za mała ilość zorganizowanych miejsc do kąpieli, szczególnie na terenach wiejskich, brak kadry ratownictwa wodnego, niedoinwestowane kąpieliska, brak na nich infrastruktury towarzyszącej, niewystarczająca ilość obiektów gastronomicznych na nadbrzeżach, funkcjonujące dysponują bardzo ubogą ofertą Kąpieliska

19 Podjęte działania w celu zminimalizowania słabych stron Gmina wystąpiła do właściciela terenu przy jeziorze Drawsko w Siemczynie z propozycją nabycia terenu poprzez zamianę. Zaproponowano do wyboru jedną z 4 działek na Osiedlu Wiejska w Czaplinku. Właściciel nie przyjął propozycji. Swoją działkę wycenił na 120 tys. zł tj.4-5 działek budowlanych. Od wielu lat trwają uzgodnienia z ANR w sprawie przejęcia przez Gminę Czaplinek terenu przy jez. Srebrnym w Żerdnie. ANR wyraziła zgodę na przekazanie terenu dla Gminy, trwają ostatnie uzgodnienia formalno – prawne w celu podpisania aktu notarialnego. Nadal trwają uzgodnienia w sprawie przejęcia od ANR terenu przy kąpielisku w Starym Drawsku. Z uwagi, że teren jest w dzierżawie, ANR nie może przekazać go Gminie. W Kluczewie Gmina posiada teren o pow. 0,5 ha bezpośrednio przyległy do jez. Drawsko z przeznaczeniem na przystań jachtową i kąpielisko. Zadanie to zgłoszone zostało do projektu SGiPPD. Gmina Czaplinek przejęła notarialnie od ANR udział 3/4 w działce nad jeziorem Komorze w miejscowości Sikory przy plaży wiejskiej, co daje możliwość prawnego urządzenia kąpieliska. W roku bieżącym wykonano następujące prace i remonty: montaż pomostu nad jeziorem Drawsko zł montaż pomostu nad jeziorem Czaplino zł remont urządzeń na plaży nad jeziorem Drawsko - 949,10 zł oznakowanie miejsc niebezpiecznych na jeziorze Drawsko zł remont poszycia pomostu na plaży nad jeziorem Drawsko ,80 zł remont urządzeń na plaży nad jeziorem Czaplino - 497,20 zł remont pomostu w Sikorach - 929,15 zł zakup piasku na plaże zł demontaż pomostów zł

20 Droga w Kluczewie do plaży Plaża w Czaplinku

21 Silesia Tour Katowice 14 – Krakowski Salon Turystyczny Kraków 4 – Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2008 Warszawa 18 – Piknik nad Odrą Szczecin 9 – Dni Województwa Zachodniopomorskiego Wrocław 29 – Tour Salon Poznań 16 – Promocja Gminy na targach turystycznych

22 Promocja Gminy w mediach Głos Koszaliński Obserwator Zachodniopomorski Kurier Szczeciński Kurier Czaplinecki National Geographic Miesięcznik ŻAGLE Gazeta Wyborcza Polskie Radio Szczecin (Program promocyjny pn. Gdzie jest Marta?) Radio ESKA Radio Koszalin Telewizja GAWEX Telewizja Silesia Telewizja niemiecka – Saarlawdische Rundfunk (zachodnie Niemcy)

23 Promocja Gminy w mediach

24

25

26

27

28

29 Materiały promocyjne wydawane w latach Czaplinecki Informator Turystyczny ( szt.) Uroki Pojezierza(8.000 szt.) Baza noclegowa Gminy Czaplinek ( szt.) folder Wyspa Bielawa (2.500 szt.) informator turystyczny Aktywne wakacje (1.000 szt.) folder z trasami rowerowymi (3.000 szt.) folder Spyczyna Góra (2.500 szt.) przewodnik rowerowy Weź sąsiada na rower (3.000 szt.) informator Czaplinek na europejskim szlaku (5.000 szt.) wydawnictwo 50 lat na rzece Drawie z prezentacją multimedialną (6.000 szt.) Informator Turystyczny (3.000 szt.) Prezentacja multimedialna o Gminie Czaplinek na płytach CD (5.000 szt.) Czaplinecki Informator Turystyczny (3.000 szt.) Uroki Pojezierza(6.000 szt.) Baza noclegowa Gminy Czaplinek (2.000 szt.) folder Wyspa Bielawa (3.000 szt.) Czaplinecki Informator Turystyczny (3.000 szt.) Uroki Pojezierza(2.000 szt.) Baza noclegowa Gminy Czaplinek (2.000 szt.) informator o miejscowości Kluczewo oraz Broczyno (1.000 szt.) Informator Czaplinecki (1.500 szt.) kubki Święto Wody i Ryby (230 szt.) Kubki z nadrukiem Wyspa Bielawa (114 szt.) etykiety i pudełka na krówki (3.000 szt.) naklejki z herbem gminy (500 szt.) gazeta sołecka (500 szt.) kalendarz ścienny na 2008 rok (1.500 szt.)

30 Materiały promocyjne wydawane w latach

31

32

33 Promocja Gminy na portalach internetowych Wrota Czaplinka Miasta Turystyczne Kamera internetowa

34 Imprezy kulturalno-sportowo-turystyczne organizowane w 2008 roku organizowane w 2008 roku GRUDZIEŃ Jarmark Bożonarodzeniowy, - Koncert sylwestrowy na Rynku

35 STYCZEŃ III Bal Charytatywny na rzecz Funduszu Wycieczkowego

36 LUTY II KONCERT NOWOROCZNY Kantata Bożonarodzeniowa Czaplinkowi i Jego Mieszkańcom w wykonaniu Chóru Voca oraz Orkiestry uczniów Szkół Muzycznych ze Szczecinka i Koszalina - Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE - II BAL SENIORA,

37 MARZEC Dzień Kobiet – występ Rewii Tanecznej, - II Jarmark Wielkanocny

38 KWIECIEŃ VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki Festiwal Nauki, - Obchody III rocznicy śmierci Jana Pawła II

39 MAJ otwarcie sezonu żeglarskiego, -Dzień Samorządowca połączony z Dniem Matki oraz Dniem Książki, - VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Jack Russel Terier

40 CZERWIEC otwarcie letniego sezonu muzycznego – występ Chóru Vocca oraz I koncert Filharmonii Koszalińskiej, - wystawa fotograficzna w Siemczynie, - XXXVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym, - występ Kabaretu Moralnego Niepokoju, - II Festyn Truskawki, - chrzest Jachtu Wielki Trener,

41 LIPIEC XV Turniej Sołectw, - II koncert Filharmonii Koszalińskiej, -Dni Czaplinka: Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza, Jarmark Letni lokalnych artystów i kolekcjonerów, Turniej piłki siatkowej, koncert zespołu Dżem, odnowienie współpracy z niemieckim miastem Bad Schwartau, - Turnieje w Sławogrodzie, - średniowieczne jarmarki na zamku w Starym Drawsku – okres wakacji (weekendy), - Henrykowskie Święto Wsi w Siemczynie,

42 SIERPIEŃ Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego, - III koncert Filharmonii Koszalińskiej, -II Święto Wody i Ryby, - Turnieje w Sławogrodzie, - EKO ECHO, - występ zespołu ludowego z Serbii, - wystawa fotografii

43 WRZESIEŃ Pokaz Samochodów Terenowych, - Święto Chleba, - Jesienne Porządkowanie Rzeki Drawy, - Europejski Dzień Bez Samochodu, - Sprzątanie Świata

44 PAŹDZIERNIK I Festyn Jesienny – Ziemniaki pod każdą postacią

45 LISTOPAD II Regionalna Wystawa Gołębi Młodych - 90 rocznica Odzyskania Niepodległości GRUDZIEŃ Jarmark Bożonarodzeniowy

46 Bezpieczeństwo Straż Miejska w Czaplinku Wykonując czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego Straż Miejska przeprowadziła w sezonie letnim (VI-VIII) kontrolę 32 pojazdów samochodowych, 14 kierowcom wypisano wezwania, udzieliła 22 pouczenia, nałożyła 10 mandatów karnych, w 12 przypadkach stwierdziła niezgodne z normami prawnymi zajęcie pasa drogowego. Uwagi na nadchodzący sezon turystyczny: Wyposażenie plaż miejskich w urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Wyposażenie plaż miejskich w urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Niedostateczna ilość miejsc parkingowych przy plaży miejskiej. Niedostateczna ilość miejsc parkingowych przy plaży miejskiej.Policja W sezonie letnim (VI-VIII) na teren gminy Czaplinek przyjeżdża duża ilość turystów, co wiąże się ze wzrostem popełnianych przestępstw i wykroczeń. W sezonie letnim 2008 roku najwięcej przestępstw dotyczyła kierowców pod wpływem alkoholu, aż 46. Najwięcej wykroczeń popełniono w kategoriach: przeciwko bezpieczeństwu ruchu na drogach – 92, przeciwko obyczajności publicznej – 56, przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 64. Ujawniono również 105 pijących alkohol w miejscu publicznym. Patrole łodzi motorowej na Jez. Drawsko ujawniły 20 wykroczenia, za które nałożono mandaty karne. Uwagi na nadchodzący sezon turystyczny: Należy zwiększyć ilość patroli policji w sezonie letnim Należy zwiększyć ilość patroli policji w sezonie letnim

47 Bezpieczeństwo Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Czaplinku W trakcie sezonu letniego Drużyna WOPR Czaplinek wykonała 116 patroli. Zapewniała również ochronę podczas regat, spływów kajakowych i innych imprez organizowanych na terenie gminy. Drużyna WOPR prowadziła kontrolę kąpielisk, oznakowała miejsca niebezpieczne dla żeglugi, współpracowała z lokalnymi gestorami kąpielisk i przystani, czuwała nad bezpieczeństwem żeglarzy i kajakarzy. W przyszłym roku należy zwrócić większa uwagę na: kontrole przystani, stanu technicznego i wyposażenia łodzi i jachtów pływających po jeziorach, kwalifikacji załóg żeglarskich oraz trzeźwości osób wypływających, kontrole przystani, stanu technicznego i wyposażenia łodzi i jachtów pływających po jeziorach, kwalifikacji załóg żeglarskich oraz trzeźwości osób wypływających, pomoc finansową przy kształceniu kadry pogotowia wodnego, pomoc finansową przy kształceniu kadry pogotowia wodnego, pomoc finansową przy remontach łodzi oraz zakupie potrzebnego sprzętu, pomoc finansową przy remontach łodzi oraz zakupie potrzebnego sprzętu, utrzymanie czystości na wodach oraz brzegach jeziorutrzymanie czystości na wodach oraz brzegach jezior

48 Przygotowując Gminę Czaplinek do sezonu turystycznego 2008 r. kierunkowskazem działań była analiza materiału z przebiegu sezonu turystycznego 2007 roku, a szczególnie jego słabe strony. Wszystkie działania zmierzające do poprawy wizerunku turystycznego Gminy oraz kreowania nowych ofert turystycznych realizowane były z myślą o zminimalizowaniu jak największej ilości słabych stron w zakresie gospodarki turystycznej, a uwypukleniu mocnych i najlepszych stron Gminy Czaplinek w tym zakresie. Sformułowane w dokumencie pn. Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 r. w Gminie Czaplinek priorytetowe kierunki działań rozwojowych były realizowane. Niestety ze względu na uwarunkowania zewnętrzne: brak naborów wniosków do RPO i innych źródeł, nie wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte. Analizując zrealizowane zadania i działania w roku 2008 służące szeroko rozumianemu rozwojowi turystycznemu Gminy należy stwierdzić, że mimo niewielkiego zewnętrznego dofinansowania, były one realizowane na dobrym poziomie, z myślą o stałym podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki turystycznej. Wnioski

49 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie sezonu turystycznego w roku 2008 na terenie Gminy Czaplinek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google