Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USPOŁECZNIENIE PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN, 16 LUTY 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USPOŁECZNIENIE PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN, 16 LUTY 2012."— Zapis prezentacji:

1 USPOŁECZNIENIE PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN, 16 LUTY 2012

2 Zasady prac nad aktualizacją SRWW-M wieloletniego planowania rozwoju województwa w ramach systemu zarządzania rozwojem Polski; zintegrowanego planowania rozwoju społeczno- gospodarczego z planowaniem przestrzennym; autonomii programowej dokumentu strategii; partnerstwa w procesie planowania; przejrzystości polityki rozwoju regionalnego;

3 Harmonogram i tryb prac nad aktualizacją

4 28 października 2011 Uchwała Sejmiku Województwa w/s zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji SRWW-M listopad 2011 Powołanie Zespołu ds. Aktualizacji SRWW-M oraz Zespołu ds. Planowania Strategicznego w UMWW-M I – II 2012 Opracowanie założeń aktualizacji SRWW-M IX 2012 Uchwała Zarządu Województwa w/s przyjęcia wstępnego projektu SRWW-M Kroki milowe do końca I kw 2013: Planowany termin przyjęcia SRWW-M przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego III 201 2 : konsultacje społeczne założeń III 2013 I czytanie projektu uchwały Sejmiku Województwa w/s przyjęcia SRWW-M III 2013: dyskusja na forum Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego II - III 2013 Planowany termin podjęcia uchwały ZWW-M w/s przyjęcia ostatecznego projektu SRWW-M XI 2012 - I 2013: konsultacje społeczne projektu SRWW-M wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko IX – XII 2012: strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko i ocena ex-ante

5 Nasi partnerzy

6 Zespoły w procesie aktualizacji SRWW-M Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Uchwała Zarządu Województwa Nr 60/751/11/IV z dnia 22 listopada 2011 r.); Zespół Zadaniowy ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego (Zarządzenie Marszałka Województwa Nr 135/2011 z dnia 23 listopada 2011r.);

7 Skład instytucjonalny Zespołu ds. Aktualizacji I 1. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1) Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Przewodniczący Zespołu 2. Członkowie - przedstawiciele: 1) Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 2) Prezydenta Miasta Olsztyn, 3) Prezydenta Miasta Elbląg, 4) Prezydenta Miasta Ełk, 5) Gmin województwa warmińsko-mazurskiego, w tym: a. gminy miejskiej poza wymienionymi w pkt 2,3,4 b. gminy miejsko-wiejskiej, c. gminy wiejskiej, 6) Konwentu Starostów województwa warmińsko-mazurskiego, 7) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 8) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 9) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 10) Kuratorium Oświaty, 11) Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, 12) Loża Olsztyńska Business Centre Club, 13) Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 14) Narodowego Banku Polskiego O. Olsztyn, 15) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 16) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

8 Skład instytucjonalny Zespołu ds. Aktualizacji II 17) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, 18) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie, 19) Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 20) Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 21) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, 22) Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, 23) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, 24) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 25) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, 26) Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego, 27) Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 28) Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 29) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 30) Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 31) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 32) Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

9 Formy partycypacji konferencje, seminaria; debaty i uzgodnienia w ramach powołanych Zespołów ds. aktualizacji i Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku WW-M; konsultacje społeczne; działania promocyjno-informacyjne tj. dedykowana strona internetowa, ogłoszenia w mediach;

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Olsztynie


Pobierz ppt "USPOŁECZNIENIE PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN, 16 LUTY 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google