Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L for all.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L for all."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L for all

2 Kursy powstały w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu E-LOCAL. Nad stworzeniem materiałów edukacyjnych współpracowali specjaliści z 6 państw. Projekt otrzymał prestiżową nagrodę European Language Label 2012 przyznawaną najbardziej innowacyjnym projektom służącym uczeniu się języków.

3 Instytucje uczestniczące w projekcie E-LOCAL for all: Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna (Włochy) Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra (Portugalia) Debreceni Egyetem (Węgry) ITCS Rosa Luxemburg di Bologna (Włochy) Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia) Lapin Yliopisto (Finlandia) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska) ZSO nr 2 w Poznaniu (Polska)

4 E-LOCAL for all – co to znaczy? Podstawowe założenie kursu stanowi przekonanie, że dla sprawnej komunikacji w obcym języku niezbędna jest nie tylko znajomość jego reguł, słownictwa, ale i kultury kraju, w którym jest używany. Kursy E-LOCAL adresowane są przede wszystkim do studentów i uczniów, ale także do wszystkich, którzy chcą uczyć się języków obcych.

5 Kursy obejmują następujące języki: FIŃSKI FLAMANDZKI POLSKI PORTUGALSKI WĘGIERSKI WŁOSKI Językiem pomocniczym jest angielski (w nim pojawiają się instrukcje, objaśnienia zagadnień gramatycznych, informacje kulturowe itp.). Kursy umieszczone są na platformie Moodle.

6 Poziom A1 Ukończenie kursu ma zaowocować osiągnięciem znajomości języka na poziomie A1. Oznacza to, że osoba posługująca się językiem rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia, a także konstruować najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.

7 Struktura kursów: Rozdział wstępny (podstawowe informacje o języku oraz instrukcja korzystania z kursu) 8 fabularyzowanych rozdziałów tematycznych – w których wprowadzane jest słownictwo związane z różnymi sferami życia oraz kolejne zagadnienia gramatyczne i zwroty przydatnej w codziennej komunikacji Rozdział podsumowujący

8 1.Przedstawianie się 2.Opis ludzi i przedmiotów 3.Jedzenie 4.Praca 5.Zakupy 6.Organizacja czasu 7.Wyrażanie uczuć 8.Nauka Tematy rozdziałów:

9 W każdym rozdziale pojawia się 5 części, rozwijających różne obszary wiedzy i służących kształtowaniu poszczególnych umiejętności. Te części to: e-Story e-Grammar e-Culture e- Life e-Language exercise

10 e- Story W każdym rozdziale znajduje się 7 krótkich dialogów służących: kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, poszerzaniu zasobu słownictwo związanego z codziennymi sytuacjami. Bohaterami wszystkich tekstów są Anna i Alex, studenci, którzy właśnie przybyli do Polski (Belgii, Finlandii, Portugalii, Włoch, na Węgry), by rozpocząć naukę w ramach programu Erasmus. Wraz z nimi kursant poznaje wybrany język w codziennych sytuacjach.

11 e- Story Wewnętrzny link GLOSSARY. W razie potrzeby istnieje możliwość sprawdzenia wyrazu w podręcznym słowniczku, odrębnym dla każdego dialogu.

12 e-Story Ikona AUDIO. Każdy dialog można odsłuchać dowolną liczbę razy.

13 . e-Story Każdą część lekturową kończy test czytania ze zrozumieniem składający się z 7 pytań.

14 e-Grammar W tej części znajduje się od 2 do 6 przystępnie zaprezentowanych informacji o zagadnieniach gramatycznych niezbędnych dla sprawnego komunikowania się.

15 . e-Grammar Każdemu zagadnieniu gramatycznemu towarzyszy ćwiczenie. Informacja zwrotna pojawia się po naciśnięciu ikony CHECK.

16 . e-Grammar Ćwiczenia mają urozmaiconą formę. Pojawiają się też odsyłacze do dalszych ćwiczeń w części e-Language. Znaczna część ćwiczeń jest także dostępna dla osób niewidomych po naciśnięciu ikony ENHANCE ACCESSIBILITY.

17 . e-Grammar Litery specyficzne dla danego języka dostępne są po naciśnięciu ikony SPECIAL CHARACTERS.

18 . Ta część prezentuje od 4 do 8 krótkich artykułów w języku angielskim na temat kultury materialnej, niematerialnej, tradycji i środowiska naturalnego danego kraju. Odpowiedź na proste pytanie, odwołujące się do powszechnej wiedzy pozwala uzyskać dokładniejsze informacje. e-Culture

19 . Przykładowe zagadnienia e-Culture

20 . Zewnętrzne linki pozwalają znaleźć bardziej szczegółowe informacje na dany temat.

21 . e-Life K rótkie artykuły o codziennym życiu – np. różne sposoby witania się, życie rodzinne, tendencje językowe, muzyka popularna, itp.

22 . e-Language exercise Każde ćwiczenie można sprawdzić przy pomocy ikony CHECK.

23 . e-Language exercise – kształtowane umiejętności i przykłady ćwiczeń Umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

24 . e-Language exercise Umiejętność pisania – kształtowane umiejętności i przykłady ćwiczeń

25 . e-Language exercise Umiejętność mówienia

26 . e-Language exercise Znajomość słownictwa – kształtowane umiejętności i przykłady ćwiczeń

27 Na platformie można się poruszać przy użyciu bocznego menu. Ćwiczenia już wykonane są oznaczone graficznym znakiem w bocznym menu i werbalnym komunikatem. Istnieje jednak możliwości wielokrotnego wracania do tych samych ćwiczeń. Problematyka gramatyczna oraz słownictwo w kolejnych rozdziałach jest kumulowana, fabuła rozwija się liniowo, jednak istnieje możliwość otwierania poszczególnych rozdziałów w dowolnej kolejności.

28 . Rozdział podsumowujący Seria ćwiczeń służąca sprawdzeniu, czy kursant zdobył najważniejsze umiejętności. Wszystkie ćwiczenia związane są z codziennymi sytuacjami, w których młody człowiek będzie używał języka – pytanie o drogę, zakup biletu, orientacja w przestrzeni, zamawianie posiłku czy wypełnianie formularza w bibliotece.

29 Integralną częścią kursu są także: Overall Grammar Overall Glossary lub Personal Notebook (w kursie flamandzkiego). Overall Glossary lub Personal Notebook (w kursie flamandzkiego). Dodatkową formą nauki jest członkostwo w grupie społecznościowej na portalu Facebook.

30 By rozpocząć naukę wystarczy: Odwiedzić stronę http://maius89.maius.amu.edu.pl/~moodleifp/ http://maius89.maius.amu.edu.pl/~moodleifp/ Zalogować się lub utworzyć konto Wybrać folder E-LOCAL Wybrać kurs językowy Kliknąć zapisz mnie.

31 Cele projektu Rozpowszechnienie kursów Poprowadzenia pojedynczych kursów w formule tutorialu (jedna grupa dla każdego języka projektu).

32 . Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PREZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L for all."

Podobne prezentacje


Reklamy Google