Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usuwamy azbest !.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usuwamy azbest !."— Zapis prezentacji:

1 Usuwamy azbest !

2 Co to jest azbest? Azbest jest nazwą handlową i odnosi się do sześciu minerałów włóknistych z grupy serpentynów (chryzotyl) i amfiboli (krokidolit, amosyt termolit, aktynolit i antofilit). Minerały te źle przewodzą ciepło i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych. Główną przyczyną aktywności kancerogennej azbestu jest wydłużony kształt jego cząstek, a więc kształt typu włókno.

3 Zastosowanie Włókna i wyroby odznaczają się znaczną odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu jest stosowany jako materiał izolacyjny Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowany jest do wyrobu tkanin ogniotrwałych.

4 Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynika z nagromadzenia na obszarze całej gminy różnego typu materiałów zawierających azbest, w tym stosunkowo duże ilości najbardziej groźnego dla zdrowia – azbestu niebieskiego. Odpady azbestowo- cementowe stanowiące niegdyś bardzo cenny surowiec wykorzystywany szeroko przez mieszkańców gminy stanowią obecnie istotne źródło emisji pyłu. Odpady te zastosowane do utwardzania podwórek, podjazdów, dróg uległy zużyciu i degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych, co jest przyczyną uwalniania się włókien azbestu do powietrza atmosferycznego.

5 Włókna azbestu ( cząsteczki niewidoczne gołym okiem) mogą się również uwalniać z materiałów budowlanych, do których używano odpadów zawierających azbest, a także z koców poprodukcyjnych. Największe uwalnianie włókien występuje podczas prac powodujących wzniecanie pyłu, ścieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni zawierających azbest. Zagrożenie stanowią także pozostawione także składowiska odpadów nie wykorzystanych, rozrzucone po obszarze całej gminy. Wdychając powietrze z włóknami azbestu zwiększamy ryzyko chorób azbesto-zależnych. Należy pamiętać, że szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

6

7 Dlaczego azbest szkodzi?
Włókna azbestu mają średnicę czterokrotnie cieńszą od ludzkiego włosa. Badania zaś dowiodły, że wszystkie włókna, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów są respirabilne - a to oznacza, że wciągnięte wraz z powietrzem do płuc, pozostają tam. Może to powodować chorobę zwaną azbestozą. Pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale i mechanicznie je uszkadza - ostre drobinki drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio proces nowotworowy, a organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną. Proces chorobowy przy azbestozie jest długi - średnio wynosi 20 lat od chwili zetknięcia się z azbestem. Choroba objawia się napadami kaszlu i astmą.

8 Co mówią przepisy na temat usuwania azbestu?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 14 sierpnia roku można stosować wyroby zawierające azbest, których gęstość objętościowa jest większa niż 1000 kg/m3 (np. pokrycia azbestowo-cementowe), pod warunkiem, że ich stosowanie jest bezpieczne. Wszyscy właściciele domów, do budowy których wykorzystano materiały zawierające azbest, zobowiązani byli do 31 marca 1999 roku wykonać przegląd budynku, a wynik złożyć w terenowym organie nadzoru budowlanego. Jeżeli materiały te nie mają widocznych uszkodzeń, mogących przyczyniać się do przedostawania się azbestu do środowiska, można ich nie wymieniać. Wystarczy zapewnić ich bezpieczną eksploatację, dzięki szczelnej zabudowie przegrodą bez naruszenia samego wyrobu lub dzięki pokryciu powierzchni szczelną powłoką ze środka wiążącego azbest. Wyroby uszkodzone lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 muszą zostać usunięte.

9 Co może gmina? Zadania gminy zostały zawarte w programie. Jednak są one tak określone, że pozostawiają jej władzom pewną swobodę zarówno w czasie i zakresie oferowanej pomocy, jak i sposobie jej udzielania. Podstawowym obowiązkiem gminy w walce z azbestem jest rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń, jakie ze sobą niesie, a także inwentaryzacja wszystkich wyrobów, w których jest zawarty na danym terenie i przedłożenie takiego zestawienia wojewodzie. Informacja jest bardzo ważna – jeśli ktoś nie ma pojęcia o problemie, nie będzie szukał jego rozwiązania. Dlatego gmina powinna między innymi nawiązać współpracę z mediami w celu rozpowszechniania informacji dotyczącej problematyki azbestu i jego szkodliwości. W urzędzie powinniśmy uzyskać pełną informację na temat tego: -jakie przepisy regulują postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest; -jakie dokumenty należy wypełnić, żeby spełnić obowiązek inwentaryzacyjny; -jakie są procedury usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu; -jakie firmy mają prawo wykonywać prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest na terenie gminy; -czy gmina ma środki na dofinansowanie usunięcia eternitu – jak można je uzyskać i w jakiej wysokości (na przykład 20%, 50%, 80%, a nawet 100% kosztów usunięcia eternitu i jego wywózki); -gdzie się znajdują najbliższe składowiska odpadów niebezpiecznych, na które można wywozić materiały zawierające azbest

10 UWAGA!!! Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków. Przeciętny człowiek najczęściej nie wie o istnieniu programu rządowego, nie wie, gdzie się zgłosić, w jaki sposób należy usuwać eternit i najważniejsze – jak bardzo jest on szkodliwy. I nawet jeśli zdejmuje azbest z dachu, to nie dlatego że jest przekonany o jego złym wpływie na zdrowie, ale dlatego że dach zaczął przeciekać.

11 Informacje na temat firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją azbestu na terenie woj. Świętokrzyskiego: Dane: Firma: Środowisko i Innowacje Sp.zo.o Imię i nazwisko: Zdzisław Zięba Adres: ul. Dobrów Tuczępy Telefon: pecjalizujemy się w usuwaniu, transporcie, utylizacji materiałów zawierających azbest. Posiadamy własne składowisko, specjalistyczną flotę transportową oraz wyspecjalizowaną kadrę. Środowisko i Innowacje Sp.zo.o. kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, świadomych niebezpieczeństwa wynikającego z zastosowania materiałów zawierających azbest.

12 Rozmieszczenie składowisk i ich rodzaj na terenie Polski

13 Informacje dotyczące składowisk na terenie woj. świętokrzyskiego

14 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Główne cele Programu to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach: w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton), w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton), w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

15 Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania. Ponadto Program przewiduje: do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest, utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest, podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu, zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

16 Podejmij właściwą decyzję!
Usuń azbest ze swojego otoczenia! Szkodzi zarówno tobie jak i twoim bliskim, nie pozwól by ciężko zachorowali!


Pobierz ppt "Usuwamy azbest !."

Podobne prezentacje


Reklamy Google